Search result for

pipées

(392 entries)
(4.7438 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pipées-, *pipées*, pipée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pipées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pipées*)
English-Thai: Longdo Dictionary
pipelining(n) เทคนิคการประมวลผลคำสั่งของคอมพิวเตอร์แบบคู่ขนานกันไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pipe[N] ท่อ, See also: ท่อนำส่ง, ท่อนำวิถี, Syn. pipeline
pipe[N] กล้องยาเส้น, See also: กล้องสูบยา, ซิการ์
pipe[N] ยาเส้นหนึ่งกล้อง
pipe[N] หลอด, Syn. tube
pipe[N] การส่งทางท่อ
pipe[N] ปี่, See also: ขลุ่ย
pipe[N] นกหวีดที่เป่าในเรือ
pipe[VT] ส่งทางท่อ, See also: ส่งผ่านท่อ
pipe[VI] สูบยา
pipe[VI] พูดเสียงแหลม, Syn. screech, shriek
pipe[VT] เปล่งเสียงแหลม, See also: ส่งเสียงแหลม, กรีดเสียง, Syn. screech, shriek
pipe[VT] เป่าปี่, See also: เป่าขลุ่ย
pipe[N] ถังไม้ขนาดใหญ่สำหรับบรรจุไวน์หรือน้ำมัน
piper[N] คนวางท่อ
piper[N] คนเป่าปี่, See also: คนเป่าขลุ่ย, คนเป่าปี่สก๊อต, Syn. flute player, fifer, tooter
pipet[N] หลอดวัดและถ่ายของเหลวจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่ง, Syn. pipette
bagpipe[N] ปี่สก็อต, Syn. musette
pipe in[PHRV] ลำเลียงผ่าน, See also: ส่งผ่าน (ของเหลวหรือเสียงเพลง)
pipe in[PHRV] เล่นดนตรี, See also: เป่าปี่หรือขลุ่ย (หรือเครื่องดนตรีประเภทเป่า)
pipe up[PHRV] เริ่มร้องเสียงสูง, See also: เริ่มเล่นเครื่องดนตรี
pipe up[PHRV] เริ่มพูดส่งเสียง
pipette[N] หลอดวัดและถ่ายของเหลวจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่ง, Syn. pipet
gas pipe[N] ท่อแก๊ซ
hornpipe[N] การเต้นรำที่สนุกสนานของชาวอังกฤษของชาวอังกฤษซึ่งแต่เดิมเป็นการเต้นรำของพวกกะลาสี
pipeline[N] ท่อส่งผ่านน้ำมันปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติ, Syn. pipe, aqueduct
pipeline[N] วิถีทางส่งสินค้า
pipeline[N] วิธีส่งข่าว (โดยเฉพาะความลับ), See also: ช่องข่าวเฉพาะ
pipeline[VT] ส่งผ่านทางท่อ
windpipe[N] หลอดลม, Syn. trachea
nose pipe[N] ท่อสวม
pipe away[PHRV] เป่าขลุ่ยหรือปี่ไม่หยุด
pipe away[PHRV] สูบออก (ของเหลว)
pipe down[PHRV] เงียบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หุบปาก, Syn. shut up
pipe into[PHRV] ลำเลียงผ่านท่อ
sandpiper[N] นกชายฝั่งทะเลมีขาและปากยาว
standpipe[N] ท่อถ่ายน้ำ
stovepipe[N] ปล่องเตาไฟ, Syn. chimney, smokestock
stovepipe[N] หมวกผ้าไหมทรงสูง, Syn. stovepipe hat
tail pipe[N] ท่อไอเสีย (รถ, เครื่องยนต์)
peace pipe[N] กล้องสูบยาของชาวอินเดียนแดงในอเมริกาเหนือ
pipe organ[N] หีบเพลง, Syn. organ
pipe-dream[IDM] วาดวิมานในอากาศ, See also: เรื่องเพ้อฝัน
waste pipe[N] ท่อน้ำเสีย
water pipe[N] ท่อน้ำ
pipe aboard[PHRV] เป่าปี่ต้อนรับ (คนสำคัญ)
pipe ashore[PHRV] เป่าอำลาอย่างเป็นทางการ
exhaust pipe[N] ท่อไอเสีย, Syn. tailpipe
pay the piper[IDM] (คน)จ่ายเงินคือคนที่มีสิทธิ์ควบคุม
pull at one's pipe[IDM] สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง (คำต้องห้าม), Syn. jerk off, play with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bagpipe(แบก'ไพพฺ) n. ปี่สก๊อต, See also: bagpiper n.
blowpipe(โบล'ไพพฺ) n. ท่ออากาศหรือแก๊สที่พุ่งเข้าสู่เปลวไฟ,หลอดเป่ากระสุนอาวุธ,เครื่องทำความสะอาดโพรง
hawsepipe(ฮอซ'ไพพฺ) n. ท่อเหล็กที่โซ่สมอเรือลอดผ่านที่หัวเรือ
indian pipeพืชไร้ใบจำพวก Monotrooa unifora มีดอกไม้คล้ายกล้องสูบซิการ์หรือยา
pan's pipe(แพน'ไพพฺ) n. ขลุ่ยแถว
panpipe(แพน'ไพพฺ) n. ขลุ่ยแถว
panpipes(แพน'ไพพฺ) n. ขลุ่ยแถว
parallelepipedn. ปริซึม หกด้านที่ขนานกัน.
parallelepipedonn. ปริซึม หกด้านที่ขนานกัน.
peace pipen. กล้องยาสูบของอินเดียนแดง
pipe(ไพพฺ) n. ท่อ,ท่อนำส่ง,ท่อนำวิถี,หลอด,อวัยวะที่เป็นหลอดนำส่ง,เครื่องดนตรีประเภทปี่หรือขลุ่ย,นกหวีด,กล้องสูบยา,ยาเส้นหรือยาสูบหนึ่งกล้อง,ซิการ์,เสียงร้องเพลงของคน,การคุยกัน,จดหมายสั้น ๆ vt. นำส่งทางท่อ,จัดให้มีท่อ,เป่าปี่หรือขลุ่ย,เปล่งเสียงแหลม
pipe characterหมายถึง อักขระตัวหนึ่งมีลักษณะดังนี้ I บนแผงแป้นอักขระจะอยู่แป้นเดียวกับ \
pipe linen. ท่อส่งน้ำมัน
pipelineการทำงานแบบสายท่อหมายถึง วิธีการเชื่อมโยงสองโปรแกรมหรือกว่านั้นเข้าด้วยกัน โดยกำหนดให้ผลที่เกิดจากการประมวลผลในโปรแกรมแรก เป็นตัวกำหนดเรียกโปรแกรมที่สอง (หมายความว่า โปรแกรมที่สองจะเป็นโปรแกรมใด ขึ้นกับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรมแรก) การประมวลผลในโปรแกรมที่สองก็จะเรียกโปรแกรมต่อไป วิธีการนี้ใช้ในระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ ดอส (DOS)
piper(ไพ'เพอะ) n. ผู้เป่าปี่หรือขลุ่ย,ผู้เป่าปี่สก๊อต,คนวางท่อ. -Phr. (pay the piper รับผิดชอบ)
reed pipen. ปี่หรือขลุ่ยชนิดที่มีลิ้น
sandpiper(แซนดฺ'ไพเพอะ) n. นกอีก๋อย
wastepipe(เวสทฺ'ไพพฺ) n. ท่อน้ำเสีย
windpipe(วินดฺ'ไพพฺ) n. หลอดลมของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง, Syn. trachea

English-Thai: Nontri Dictionary
bagpipe(n) ปี่สก็อต
blowpipe(n) ท่อเป่าไฟ
hornpipe(n) ปี่ชนิดหนึ่ง,แตรเขาสัตว์
pipe(n) ท่อ,ปี่,ขลุ่ย,หลอด,นกหวีด,กล้องสูบยา
pipe(vt) ทำท่อ,เป่าปี่,ส่งเสียงแหลม,เป่านกหวีด
piper(n) คนเป่าปี่,คนเป่าขลุ่ย
windpipe(n) หลอดลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parallelepiped; parallelopipedทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parallelopiped; parallelepipedทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pipeท่อ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
pipe shaftช่องท่อ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pipe supportที่รองรับท่อ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pipelineการทำงานแบบสายท่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
low pressure blowpipeคันเชื่อมแก๊สความดันต่ำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rectangular solid; cuboid; rectangular parallelepipedทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rupestral; epilithic; epipetric; saxicolousขึ้นบนหิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rectangular parallelepiped; cuboid; rectangular solidทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rivet cutting blowpipeคันตัดหมุดย้ำ [ด้วยแก๊ส] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
saxicolous; epilithic; epipetric; rupestralขึ้นบนหิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
scarfing torch; de-seaming blowpipeคันเชื่อมลบรอย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
air-acetylene blowpipeคันเชื่อมอากาศ-อะเซทิลีน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
blowpipe๑. คันเชื่อมแก๊ส๒. คันตัดแก๊ส [มีความหมายเหมือนกับ cutting blowpipe] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bunsen type air-acetylene blowpipeคันเชื่อมอากาศ-อะเซทิลีนแบบบุนเซน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
blowpipeท่อเป่าแล่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blowpipe headหัวคันเชื่อมแก๊ส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
blowpipe shankด้ามคันเชื่อมแก๊ส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
crater pipeรอยบุ๋ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cuboid; rectangular parallelepiped; rectangular solidทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
combined blowpipeคันเชื่อมแก๊สอเนกประสงค์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cutting blowpipeคันตัดแก๊ส [มีความหมายเหมือนกับ blowpipe ๒] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
clastic pipeลำเศษหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
de-scaling blowpipe; flame cleaning blowpipeคันเชื่อมขจัดสะเก็ด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
dual fuel blowpipeคันตัดแก๊สเชื้อเพลิงผสม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
de-seaming blowpipe; scarfing torchคันเชื่อมลบรอย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gouging blowpipeคันตัดแก๊สเซาะร่อง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flame cleaning blowpipe; de-scaling blowpipeคันเชื่อมขจัดสะเก็ด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
epilithic; epipetric; rupestral; saxicolousขึ้นบนหิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
epipelagic-ท้องทะเลตื้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
epipelagic-ท้องทะเลตื้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
epipelicขึ้นบนโคลน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
epipetalousเหนือกลีบดอก [เกสรเพศผู้] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
epipetric; epilithic; rupestral; saxicolousขึ้นบนหิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ignition vacuum pipeท่อสุญญากาศปรับการจุดระเบิด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacuum-insulated heat pipeท่อความร้อนแบบฉนวนสุญญากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tail pipeท่อไอเสียท่อนปลาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tube cutting blowpipeคันตัดท่อ [ด้วยแก๊ส] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
trache(o)-; trachea; windpipeท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trache(o)-; trachea; windpipeท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trachea; trache(o)-; windpipeท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
head mixing blowpipeคันเชื่อมแก๊สผสมที่หัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
high temperature type air-acetylene blowpipeคันเชื่อมอากาศ-อะเซทิลีนแบบอุณหภูมิสูง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
high pressure blowpipeคันเชื่อมแก๊สความดันสูง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
heat pipeท่อแลกเปลี่ยนความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
nozzle mixing blowpipeคันเชื่อมแก๊สผสมที่หัวฉีด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
windpipe; tracheaท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
water-pipeท่อน้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pipelineท่อสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ
วางได้ทั้งบนบกและในทะเล [ปิโตรเลี่ยม]
Drill Pipeก้านเจาะ มีลักษณะเป็นท่อยาวและหนัก
ใช้สำหรับหมุนหัวเจาะและให้น้ำโคลน ไหลเวียน แต่ละช่วงมีความยาวประมาณ 30 ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Water-pipesท่อน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Petroleum pipelinesท่อน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Iron pipe industryอุตสาหกรรมท่อเหล็ก [TU Subject Heading]
Natural gas pipelinesท่อส่งก๊าซธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Petroleum pipeline industryอุตสาหกรรมปิโตรเลียมทางท่อ [TU Subject Heading]
Pipeท่อ [TU Subject Heading]
Pipe (Musical instrument)ปี่ [TU Subject Heading]
Pipe fittingการติดตั้งท่อ [TU Subject Heading]
Pipe fittingsอุปกรณ์ท่อ [TU Subject Heading]
Pipe, Concreteท่อคอนกรีต [TU Subject Heading]
Pipe, Ironท่อเหล็ก [TU Subject Heading]
Pipe, Plasticท่อพลาสติก [TU Subject Heading]
Pipe, Steelท่อเหล็กกล้า [TU Subject Heading]
Piper (Genus)ไพเพอร์ (ชื่อสกุลพืช) [TU Subject Heading]
Piper nigrumพริกไทย (พืชเครื่องเทศ) [TU Subject Heading]
Plastic pipe industryอุตสาหกรรมท่อพลาสติก [TU Subject Heading]
Steel pipe industriesอุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้า [TU Subject Heading]
Stand pipe System ระบบท่อยืน
ท่อส่งน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการดับเพลิง [สิ่งแวดล้อม]
Andreason Pipetแอนดรีซันไปเปต [การแพทย์]
Central Pipe Lineระบบหน่วยกลางให้ออกซิเจน [การแพทย์]
Central Pipelineระบบจ่ายกลาง [การแพทย์]
Epipolythiodioxopiperazinesอีพิโพลีไธโอไดออกโซไพเพอราซินส์ [การแพทย์]
Fractures, Lead-Pipeกระดูกหักงอแบบท่อตะกั่ว [การแพทย์]
riser piperiser pipe, ท่อตั้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
pipe droppipe drop, อาคารน้ำตกแบบท่อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
pipetteปิเปตต์, อุปกรณ์วัดปริมาตรของของเหลว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Light Pipesท่อนำแสง [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่อระบายอากาศ[N] air-vent-pipe, Example: การติดตั้งท่อระบายอากาศมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้สิ่งปฏิกูลไหลผ่านออกไป, Count unit: ท่อน, ท่อ, Thai definition: ทางไหลของอากาศที่ทำให้เกิดอากาศเสียถ่ายเทออกไปข้างนอก
หลอดลม[N] windpipe, See also: trachea, Example: เวลารับประทานอาหารไม่ควรพูดไปด้วย เพราะอาหารอาจตกลงไปในหลอดลมได้, Count unit: หลอด, Thai definition: ทางเดินอากาศหายใจส่วนล่างที่อยู่ระหว่างกล่องเสียงกับหลอดลม, Notes: (อังกฤษ)
ปี่[N] flute, See also: pipe, wind instrument, Example: บทเพลงบูชาเพลิงของชาวหยีประกอบด้วยเครื่องดนตรีทั้งปี่แตรกลองบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษ, Count unit: เลา, Thai definition: ชื่อเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งสำหรับเป่าให้เป็นเพลง
พลู[N] betel, See also: betel-vine, Piper betel, Syn. ต้นพลู, ใบพลู, Example: ข้างตัวเขามีเถาว์พลูใบเขียวเข้มเป็นมันเลื่อมซ้อนกันแน่นเป็นพุ่มทึบห่อเสา, Count unit: ต้น, ใบ, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Piper betel Linn. ในวงศ์ Piperaceae ใบมีรสเผ็ดร้อนใช้กินกับหมากและทำยาได้
พลูนาบ[N] baked leaves of Piper betel, Syn. พลูป่า, Example: ไม่ว่าจะเป็นหมากดิบ หมากแห้ง พลูสดหรือพลูนาบ ยายก็กินได้อร่อยทั้งนั้น, Count unit: ใบ, ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้ต้นที่ขึ้นเองตามเขา ใบเล็กและหนากว่าพลูทองหลาง รสเผ็ดมาก
เป่าปี่[V] blow a pipe
เป่าปี่[V] hit the pipe, See also: smoke opium, Syn. สูบฝิ่น, Example: พวกคนงานแอบเป่าปี่ในโรงฝิ่นเสมอ
แป๊บ[N] water pipe, See also: pipe, Syn. ท่อน้ำ, Example: ช่างประปากำลังตรวจสอบแป๊บว่ามีรอยรั่วหรือเปล่า, Thai definition: สิ่งสำหรับให้สิ่งอื่นมีน้ำเป็นต้นผ่านไปได้ มักมีลักษณะกลม รูปคล้ายปล่อง
แป๊บ[N] exhaust pipe, See also: pipe, Syn. ท่อไอเสีย, Example: รถคันนั้นน่าจะซ่อมท่อไอเสียเพราะปล่อยควันดำออกมามากเหลือเกิน, Thai definition: ท่อที่ต่อจากห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เพื่อระบายแก๊สและช่วยลดเสียงระเบิดที่เกิดจากการเผาไหม้, Notes: (อังกฤษ)
ศิรา[N] pipe, See also: conduit, water pipe, Syn. ท่อ, Count unit: ท่อ
อีก๋อย[N] sandpiper, Syn. ก๋อย, นางก๋อย, Example: นกอีก๋อยจะมีปากที่ยาวโค้ง เพื่อใช้ในการคุ้ยเขี่ยหาไส้เดือน หรือหนอนตามชายทะเล, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกในวงศ์ Scolopacidae ตัวสีน้ำตาลเทาลายดำ ปากยาวโค้งปลายแหลม ขายาว ชอบหากินเป็นฝูงตามชายหาด มีหลายชนิด เช่น อีก๋อยใหญ่ (Numenius arquata) อีก๋อยเล็ก (N. phaeopus), ก๋อย ก็เรียก
ออร์แกน[N] organ, See also: pipe organ, Example: ปัจจุบันออร์แกนใช้ระบบไฟฟ้าแทนระบบลมเป่า และสามารถปรับเลียนเสียงต่างๆ ได้, Count unit: หลัง, ตัว, เครื่อง, Notes: (อังกฤษ)
กล้องยาสูบ[N] pipe, See also: tobacco pipe, Syn. กล้องยาเส้น, Example: ชาวเขายังนิยมใช้กล้องยาสูบกันอยู่, Count unit: กล้อง, อัน, Thai definition: กล้องสำหรับสูบยา มีลักษณะเป็นท่อยาว
กล้องยาเส้น[N] pipe, See also: cigar pipe, Syn. กล้อง, กล้องยาสูบ, Example: พ่อบรรจุยาเส้นใส่กล้องยาเส้นเป็นครั้งที่ห้าแล้วในวันนี้, Count unit: กล้อง, อัน, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับสูบยาเส้น มีลักษณะเป็นท่อยาว ปลายข้างหนึ่งทำเป็นหลุมเหล็กๆ สำหรับบรรจุยาเส้น
ท่อน้ำ[N] water pipe, Example: เขารับประกันว่าท่อน้ำที่ออกแบบให้นี้ จะสามารถรับจ่ายน้ำได้มากที่สุด 18 ลิตร, Count unit: ท่อ, Thai definition: สิ่งสำหรับให้น้ำผ่านไปได้ มีลักษณะกลม รูปคล้ายปล่อง
ท่อไอเสีย[N] exhaust pipe, Example: เขม่าควันจากโรงงาน หรือท่อไอเสียรถยนต์ ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ, Count unit: ท่อ, Thai definition: ท่อเหล็กกลวงที่ต่อจากเครื่องยนต์ เพื่อระบายแก๊ส และช่วยลดเสียงระเบิดที่เกิดจากการเผาไหม้
ท่อแก๊ส[N] gas pipe, Example: เพียงเอาปืนยิงไปที่ท่อแก๊สที่อยู่ในร้านอาหาร ไฟก็ไหม้หมดทั้งเมืองได้, Thai definition: ท่อซึ่งเป็นทางให้แก๊สผ่านไปได้
ท่อ[N] tube, See also: pipe, Example: การสำลักในระยะแรกคลอด เกิดจากความผิดปกติของหลอดลมที่มีท่อต่อกับหลอดอาหาร, Count unit: ท่อ, Thai definition: สิ่งสำหรับให้สิ่งอื่นมีน้ำเป็นต้นผ่านไปได้ มักมีลักษณะกลม รูปคล้ายปล่อง
บ้องกัญชา[N] marijuana hookah, See also: a pipe for smoking marijuana, Example: ข้างตัวเขามีบ้องกัญชาเป็นหลักฐานฟ้องอยู่ด้วย, Count unit: บ้อง, Thai definition: ปล้องไม้ไผ่ชนิดขังข้อสำหรับสูบกัญชา
ชะพลู[N] Piper sarmentosum Roxb., See also: Piper sarmentosum, Syn. ช้าพลู, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Piper sarmentosum Roxb. ในวงศ์ Piperaceae ใบคล้ายพลู กินได้ ต้นและใบมีรสเผ็ด รากและผลใช้ทำยาได้
ความฝัน[N] dream, See also: daydream, fantasy, pipe dream, Example: เธอตกใจตื่นเพราะความฝันอันแสนโหดร้าย, Thai definition: การเห็นเป็นเรื่องราวเมื่อหลับ, โดยปริยายหมายถึงการนึกเห็นในขณะที่ตื่นอยู่ ซึ่งไม่อาจจะเป็นจริงได้
จมูกวัว[N] pipe, See also: nozzle, Thai definition: ท่อที่ต่อจากสูบให้เปลวไฟไปลงเบ้า
เทียว[N] pipe-shaped flag, See also: cylindrical flag, Syn. ธง, Example: เราจะประดับธงเทียวเวลามีงาน, Count unit: ผืน, Thai definition: ธงรูปกระบอก
หลอดลมคอ[N] trachea, See also: windpipe, Syn. หลอดลม, Example: หลอดลมคอที่อยู่ต่ำกว่าสายเสียงตีบแคบจะทำให้เสียงค่อยและหายใจลำบาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle   FR: section de bambou [f]
บ้องกัญชา[n. exp.] (bǿngkanchā) EN: pipe for smoking marijuana   
ชะพลู[n.] (chaphlū) EN: Piper Samentosum   
หัวสูบลม [n.] (hūa sūp lom) EN: valve   FR: valve [f] ; pipette [f]
จมูกวัว[n.] (jamūkwūa) EN: pipe   
การทำออรัล[n. exp.] (kān tham øran) EN: oral sex ; fellatio ; blowjob = blow job (vulg.)   FR: fellation [f] ; pipe ]f] (vulg.)
แคน[n.] (khaēn) EN: bamboo mouth organ ; Lao reed mouth organ ; panpipe   FR: orgue en bambou [m]
คูน [n.] (khūn) EN: Golden Shower Tree ; Golden Shower Cassia ; drumstick tree ; Indian laburnum ; puddingpipe tree ; purging cassia   FR: Cassia fistula [m]
กล้อง[n.] (klǿng) EN: pipe ; tube   FR: tube [m] ; cylindre [m] ; pipe [f]
กล้องสูบบุหรี่[n. exp.] (klǿng sūpburī) EN: pipe   FR: pipe [f]
กล้องยาเส้น[n. exp.] (klǿng yāsen) EN: pipe ; cigar pipe   FR: pipe [f] ; bouffarde (fam.) [f]
กล้องยาสูบ[n. exp.] (klǿng yāsūp) EN: pipe   FR: pipe [f]
กระบอก[n.] (krabøk) EN: cylinder ; pipe ; tube ; barrel ; cylinder ; tube-shaped container   FR: cylindre [m] ; tube [m] ; logement [m] ; cavité [f]
กระบอก[n.] (krabøk) EN: [classifier : pipes, tubes, cylinders, firearms (guns ...)]   FR: [classificateur : tubes, cylindres, canons]
ลิ้นปี่ [n.] (linpī) EN: reed of a pipe   FR: anche [f]
หลอดลม[n.] (løtlom) EN: trachea ; windpipe ; bronchi   FR: trachée [f] ; bronches [fpl]
งูก้นขบ[n. exp.] (ngū konkhop) EN: Red-tailed Pipe Snake   
งูสองหัว [n. exp.] (ngū søng hūa) EN: Red-tailed Pipe Snake   
นกชายเลนบึง[n. exp.] (nok chāilēn beung) EN: Marsh sandpiper   FR: Chevalier stagnatile [m] ; Chevalier à longs pieds [m] ; Chevalier des marais [m]
นกชายเลนเขียว[n. exp.] (nok chāilēn khīo) EN: Green Sandpiper   FR: Chevalier cul-blanc = Chevalier culblanc [m] ; Cul-blanc [m]
นกชายเลนกระหม่อมแดง[n. exp.] (nok chāilēn kramǿm daēng) EN: Sharp-tailed Sandpiper   FR: Bécasseau à queue pointue [m] ; Bécasseau à queue fine [m] ; Bécasseau pointu [m]
นกชายเลนน้ำจืด[n. exp.] (nok chāilēn nām jeūt) EN: Wood Sandpiper   FR: Chevalier sylvain [m] ; Chevalier des bois [m]
นกชายเลนปากแอ่น[n. exp.] (nok chāilēn pāk aēn) EN: Terek Sandpiper   FR: Chevalier bargette [m] ; Bargette du (de) Térek [f] ; Chevalier du Térek [m]
นกชายเลนปากช้อน [n. exp.] (nok chāilēn pāk chøn) EN: Spoon-billed Sandpiper   FR: Bécasseau spatule [m] ; Bécasseau à spatule [m] ; Bécasseau à bec en cuiller [m]
นกชายเลนปากโค้ง[n. exp.] (nok chāilēn pāk khōng) EN: Curlew Sandpiper   FR: Bécasseau cocorli [m] ; Pélidne cocorli [m]
นกชายเลนปากกว้าง[n. exp.] (nok chāilēn pāk kwāng) EN: Broad-billed Sandpiper   FR: Bécasseau falcinelle [m] ; Bécasseau platyrhynque [m] ; Pélidne platyrhynque [m] ; Pélidne pygmée [m]
อมนกเขา[v. exp.] (om nok khao) EN: give oral sex ; perform fellatio   FR: faire une pipe (vulg.) ; tailler une pipe (vulg.)
แป๊บ[n.] (paep) EN: water pipe ; pipe ; exhaust pipe   FR: tuyau [m] ; conduit[m]
ปี่[n.] (pī) EN: flute ; pipe ; wind instrument   FR: flûte [f] ; fifre [m] ; hautbois [m]
ราชพฤกษ์[n.] (rātchaphreuk) EN: Golden Shower Tree ; Golden Shower Cassia ; Pudding pipe tree ; Purging cassia ; Indian laburnum   FR: Cassia fistula [m]
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก[n. exp.] (song sīlīem mumchāk) FR: parallélépipède rectangle [m]
สูบกล้อง[v. exp.] (sūp klǿng) EN: smoke a pipe   FR: fumer la pipe
ท่อ[n.] (thø) EN: pipe ; conduit ; tube ; gutter ; drain ; hose   FR: tuyau [m] ; tube [m] ; conduite [f] ; conduit [m]
ท่อไอเสีย[n. exp.] (thø aisīa) EN: exhaust pipe   FR: pot d'échappement [m] : tuyau d'échappement [m]
ท่อกลวง[n. exp.] (thø klūang) EN: hollow pipe   FR: tube creux [m]
ท่อน้ำ[n.] (thø nām) EN: water pipe   FR: canalisation d'eau [f] ; conduite d'eau [f]
ท่อประปา[n. exp.] (thø prapā ) EN: waterpipe ; water main   FR: conduite d'eau (de distribution) [f]
ท่อตัน[n. exp.] (thø tan) EN: blocked pipe   
ต้นคูน[n.] (ton khūn) EN: drumstick tree ; Indian laburnum ; puddingpipe tree   
ยาเส้น[n.] (yāsen) EN: pipe tobacco smoking mixture   
เยี่ยว[v.] (yīo) EN: pee ; paswater ; urinate ; make water   FR: uriner ; pisser (fam.) ; faire piper (fam. - enf.)

CMU English Pronouncing Dictionary
PIPE    P AY1 P
PIPER    P AY1 P ER0
PIPES    P AY1 P S
PIPED    P AY1 P T
PIPERS    P AY1 P ER0 Z
PIPETEC    P AY1 P T EH2 K
PIPETTE    P AY2 P EH1 T
BAGPIPE    B AE1 G P AY2 P
PIPETTER    P AY2 P EH1 T ER0
PIPETTES    P AY2 P EH1 T S
TAILPIPE    T EY1 L P AY2 P
PIPELINE    P AY1 P L AY2 N
PIPEFISH    P AY1 P F IH2 SH
BAGPIPES    B AE1 G P AY2 P S
BAGPIPER    B AE1 G P AY2 P ER0
PIPELINES    P AY1 P L AY2 N Z
PIPETTERS    P AY2 P EH1 T ER0 Z
PIPELINE'S    P AY1 P L AY2 N Z
PIPEFISHES    P AY1 P F IH2 SH AH0 Z
PIPELINES'    P AY1 P L AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pipe    (v) (p ai1 p)
piped    (v) (p ai1 p t)
piper    (n) (p ai1 p @ r)
pipes    (v) (p ai1 p s)
pipers    (n) (p ai1 p @ z)
bagpipe    (n) (b a1 g p ai p)
pipeful    (n) (p ai1 p f u l)
pipette    (n) (p i1 p e1 t)
bagpipes    (n) (b a1 g p ai p s)
blowpipe    (n) (b l ou1 p ai p)
hornpipe    (n) (h oo1 n p ai p)
hosepipe    (n) (h ou1 z p ai p)
pipeclay    (n) (p ai1 p k l ei)
pipefuls    (n) (p ai1 p f u l z)
pipeline    (n) (p ai1 p l ai n)
pipettes    (n) (p i1 p e1 t s)
pipework    (n) (p ai1 p w @@ k)
windpipe    (n) (w i1 n d p ai p)
blowpipes    (n) (b l ou1 p ai p s)
drainpipe    (n) (d r ei1 n p ai p)
hornpipes    (n) (h oo1 n p ai p s)
hosepipes    (n) (h ou1 z p ai p s)
pan-pipes    (n) - (p a1 n - p ai p s)
pipe-rack    (n) - (p ai1 p - r a k)
pipedream    (n) (p ai1 p d r ii m)
pipelines    (n) (p ai1 p l ai n z)
sandpiper    (n) (s a1 n d p ai p @ r)
soil-pipe    (n) - (s oi1 l - p ai p)
standpipe    (n) (s t a1 n d p ai p)
stovepipe    (n) (s t ou1 v p ai p)
windpipes    (n) (w i1 n d p ai p s)
drainpipes    (n) (d r ei1 n p ai p s)
pipe-organ    (n) - (p ai1 p - oo g @ n)
pipe-racks    (n) - (p ai1 p - r a k s)
pipedreams    (n) (p ai1 p d r ii m z)
sandpipers    (n) (s a1 n d p ai p @ z)
soil-pipes    (n) - (s oi1 l - p ai p s)
standpipes    (n) (s t a1 n d p ai p s)
stovepipes    (n) (s t ou1 v p ai p s)
waste-pipe    (n) - (w ei1 s t - p ai p)
pipe-organs    (n) - (p ai1 p - oo g @ n z)
waste-pipes    (n) - (w ei1 s t - p ai p s)
exhaust-pipe    (n) - (i1 g z oo1 s t - p ai p)
exhaust-pipes    (n) - (i1 g z oo1 s t - p ai p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
PVC管[ピーブイシーかん, pi-buishi-kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
エキゾーストパイプ[, ekizo-sutopaipu] (n) exhaust pipe [Add to Longdo]
エキパイ[, ekipai] (n) (abbr) exhaust pipe [Add to Longdo]
カバ[, kaba] (n) (See カヴァ) kava (Piper methysticum); kavakava [Add to Longdo]
カバー(P);カヴァー;カヴァ[, kaba-(P); kava-; kava] (n,vs) (1) cover (e.g. book); (2) (カヴァ only) kava (Piper methysticum); (P) [Add to Longdo]
ガスパイプ[, gasupaipu] (n) gas pipe [Add to Longdo]
ガスパイプライン[, gasupaipurain] (n) gas pipeline [Add to Longdo]
ガス管[ガスかん, gasu kan] (n) gas pipe; gas tube [Add to Longdo]
コピペ;こぴぺ[, kopipe ; kopipe] (n,vs) (abbr) copy-and-paste [Add to Longdo]
スチームパイプ[, suchi-mupaipu] (n) steampipe [Add to Longdo]
データパイプ[, de-tapaipu] (n) {comp} data pipe [Add to Longdo]
トランザクションパイプライン[, toranzakushonpaipurain] (n) {comp} transacted pipeline [Add to Longdo]
ネームドパイプ[, ne-mudopaipu] (n) {comp} named pipe [Add to Longdo]
ハーフパイプ[, ha-fupaipu] (n) half-pipe (i.e. in snowboarding) [Add to Longdo]
ハーメルンの笛吹き男[ハーメルンのふえふきおとこ, ha-merun nofuefukiotoko] (n) the Pied Piper of Hamelin [Add to Longdo]
バグパイプ[, bagupaipu] (n) bagpipe [Add to Longdo]
バッグパイプ[, baggupaipu] (n) bagpipe [Add to Longdo]
パイプ[, paipu] (n) (1) pipe; tube; (2) channels, official or otherwise; (business) connections; (3) tobacco pipe; (P) [Add to Longdo]
パイプオルガン[, paipuorugan] (n) pipe-organ [Add to Longdo]
パイプスチル[, paipusuchiru] (n) pipe still [Add to Longdo]
パイプベッド[, paipubeddo] (n) bed with frame made of pipes (wasei [Add to Longdo]
パイプライン[, paipurain] (n) {comp} pipe-line [Add to Longdo]
パイプラインエディタ[, paipurain'edeita] (n) {comp} pipeline editor [Add to Longdo]
パイプラインオブジェクト[, paipurain'obujiekuto] (n) {comp} pipeline object [Add to Longdo]
パイプラインデザイナ[, paipuraindezaina] (n) {comp} pipeline designer [Add to Longdo]
パイプラインバーストSRAM[パイプラインバーストエスラム, paipurainba-sutoesuramu] (n) {comp} pipeline burst Static Random Access Memory; PB SRAM [Add to Longdo]
パイプライン処理[パイプラインしょり, paipurain shori] (n) {comp} pipeline processing [Add to Longdo]
パイプライン処理機構[パイプラインしょりきこう, paipurain shorikikou] (n) {comp} pipeline processor; pipelining [Add to Longdo]
パイプライン処理装置[パイプラインしょりそうち, paipurain shorisouchi] (n) {comp} pipeline processor [Add to Longdo]
パイプレンチ[, paipurenchi] (n) pipe wrench [Add to Longdo]
パイプ椅子[パイプいす, paipu isu] (n) pipe chair [Add to Longdo]
パイプ爆弾[パイプばくだん, paipu bakudan] (n) pipe bomb [Add to Longdo]
パリソン[, parison] (n) parison, the first small bubble at the end of a blowpipe [Add to Longdo]
パンパイプ[, panpaipu] (n) panpipes [Add to Longdo]
ヒートパイプ[, hi-topaipu] (n) heat pipe [Add to Longdo]
ヒューム管[ヒュームかん, hyu-mu kan] (n) Hume concrete pipe [Add to Longdo]
ピッチパイプ[, picchipaipu] (n) pitch pipe [Add to Longdo]
ピペット[, pipetto] (n) pipette [Add to Longdo]
ピペラジン[, piperajin] (n) piperazine [Add to Longdo]
ピペリン[, piperin] (n) piperine [Add to Longdo]
ピペロナール[, piperona-ru] (n) piperonal [Add to Longdo]
ファットパイプ[, fattopaipu] (n) {comp} fat pipe (i.e. a high bandwidth connection) [Add to Longdo]
フィンドレビン[, findorebin] (n) vinyl drainpipe with fins [Add to Longdo]
ホールピペット;ホール・ピペット[, ho-rupipetto ; ho-ru . pipetto] (n) whole pipette (pipet); transfer pipette; volumetric pipette [Add to Longdo]
ポリ塩化ビニル管[ポリえんかビニルかん, pori enka biniru kan] (n) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
マイクロヒートパイプ[, maikurohi-topaipu] (n) {comp} micro heat pipe [Add to Longdo]
メスピペット[, mesupipetto] (n) measuring pipette (ger [Add to Longdo]
メリケン黄脚鷸[メリケンきあししぎ;メリケンキアシシギ, meriken kiashishigi ; merikenkiashishigi] (n) (uk) wandering tattler (species of sandpiper, Tringa incana) [Add to Longdo]
葦笛[あしぶえ, ashibue] (n) reed pipe [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
做梦[zuò mèng, ㄗㄨㄛˋ ㄇㄥˋ, / ] to dream; to have a dream; fig. illusion; fantasy; pipe dream [Add to Longdo]
储水管[chǔ shuǐ guǎn, ㄔㄨˇ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] standpipe (fire-fighting water storage system for a building) [Add to Longdo]
六面体[liù miàn tǐ, ㄌㄧㄡˋ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, / ] six-sided figure (such as a cube or parallelepiped) [Add to Longdo]
吸管[xī guǎn, ㄒㄧ ㄍㄨㄢˇ, ] (drinking) straw; pipette; eyedropper [Add to Longdo]
吹笛者[chuī dí zhě, ㄔㄨㄟ ㄉㄧˊ ㄓㄜˇ, ] piper [Add to Longdo]
吹箫[chuī xiāo, ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ, / ] to play the xiao 箫 (mouth organ); to beg while playing pipes; cf politician Wu Zixu 伍子胥, c. 520 BC destitute refugee in Wu town, 吳市吹簫|吴市吹箫; to busk; virtuoso piper wins a beauty, cf 玉人吹箫; fellatio (oral sex); a blowjob [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] pitchpipe, pitch standard, one of the twelve semitones in the traditional tone system [Add to Longdo]
嗓门[sǎng mén, ㄙㄤˇ ㄇㄣˊ, / ] voice; windpipe [Add to Longdo]
地漏[dì lòu, ㄉㄧˋ ㄌㄡˋ, ] drain; underground drainpipe; floor gutter; 25th of 2nd lunar month [Add to Longdo]
套管[tào guǎn, ㄊㄠˋ ㄍㄨㄢˇ, ] pipe casing [Add to Longdo]
排气管[pái qì guǎn, ㄆㄞˊ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] exhaust pipe [Add to Longdo]
排水管[pái shuǐ guǎn, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ, ] drainpipe; waste pipe [Add to Longdo]
排箫[pāi xiāo, ㄆㄞ ㄒㄧㄠ, / ] xiao, a free reed mouth organ with five or more pipes blown from the bottom; also translated as pan pipes [Add to Longdo]
检漏[jiǎn lòu, ㄐㄧㄢˇ ㄌㄡˋ, / ] to fix a leak (in a roof, pipe etc); to check for leaks [Add to Longdo]
正方体[zhèng fāng tǐ, ㄓㄥˋ ㄈㄤ ㄊㄧˇ, / ] a rectangular parallelepiped [Add to Longdo]
气管[qì guǎn, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] windpipe; trachea; respiratory tract; air duct [Add to Longdo]
气管炎[qì guǎn yán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, / ] bacterial tracheitis (inflammation of the windpipe, often caused by Staphylococcus aureus); henpecked (a pun on 妻子管得严 used in comic theater) [Add to Longdo]
气笼[qì lóng, ㄑㄧˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] air pipe; bamboo air pipe used to aerate granary [Add to Longdo]
水渠[shuǐ qú, ㄕㄨㄟˇ ㄑㄩˊ, ] a water pipe; a drain [Add to Longdo]
水管[shuǐ guǎn, ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ, ] water pipe [Add to Longdo]
涵管[hán guǎn, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄢˇ, ] culvert pipe [Add to Longdo]
滴管[dī guǎn, ㄉㄧ ㄍㄨㄢˇ, ] eyedropper; pipette; burette [Add to Longdo]
烟枪[yān qiāng, ㄧㄢ ㄑㄧㄤ, / ] opium pipe [Add to Longdo]
烟袋[yān dài, ㄧㄢ ㄉㄞˋ, / ] tobacco pipe [Add to Longdo]
玉人吹箫[yù rén chuī xiāo, ㄩˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ, / ] virtuoso piper wins a beauty; the xiao 箫 (mouth organ) virtuoso 萧史 won for his wife the beautiful daughter of Duke Mu of Qin 秦穆公 [Add to Longdo]
发展中[fā zhǎn zhōng, ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ, / ] developing; under development; in the pipeline [Add to Longdo]
竹筒[zhú tǒng, ㄓㄨˊ ㄊㄨㄥˇ, ] bamboo tube; bamboo pipe [Add to Longdo]
竹管[zhú guǎn, ㄓㄨˊ ㄍㄨㄢˇ, ] bamboo pipe [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd; larger version of the sheng 笙 [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, ] free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd [Add to Longdo]
[guǎn, ㄍㄨㄢˇ, ] surname Guan; to control; tube; pipe [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] bamboo conduit; water pipe of bamboo [Add to Longdo]
[guǎn, ㄍㄨㄢˇ, ] to take care (of); to control; to manage; to be in charge of; to look after; to run; tube; pipe; surname Guan [Add to Longdo]
管子[guǎn zi, ㄍㄨㄢˇ ㄗ˙, ] tube; pipe; drinking straw [Add to Longdo]
管子工[guǎn zi gōng, ㄍㄨㄢˇ ㄗ˙ ㄍㄨㄥ, ] plumber; pipe-fitter [Add to Longdo]
管工[guǎn gōng, ㄍㄨㄢˇ ㄍㄨㄥ, ] plumber; pipe-worker [Add to Longdo]
管道[guǎn dào, ㄍㄨㄢˇ ㄉㄠˋ, ] pipeline [Add to Longdo]
管道运输[guǎn dào yùn shū, ㄍㄨㄢˇ ㄉㄠˋ ㄩㄣˋ ㄕㄨ, / ] pipeline transport [Add to Longdo]
管风琴[guǎn fēng qín, ㄍㄨㄢˇ ㄈㄥ ㄑㄧㄣˊ, / ] organ; pipe organ [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] large pipe [Add to Longdo]
簧管[huáng guǎn, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢˇ, ] reed pipe [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, / ] xiao, a free reed mouth organ with five or more pipes blown from the bottom; same as 排簫|排箫; also translated as pan pipes [Add to Longdo]
[lài, ㄌㄞˋ, / ] music; musical pipe with 3 reeds [Add to Longdo]
自来水管[zì lái shuǐ guǎn, ㄗˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] water mains; service pipe; tap-water pipe [Add to Longdo]
落水管[luò shuǐ guǎn, ㄌㄨㄛˋ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ, ] drainpipe; water spout [Add to Longdo]
[lóu, ㄌㄡˊ, / ] Arthemisia vulgaris; piper betel [Add to Longdo]
芦管[lú guǎn, ㄌㄨˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] reed pipe [Add to Longdo]
输油管[shū yóu guǎn, ㄕㄨ ㄧㄡˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] petroleum pipeline [Add to Longdo]
转纽[zhuàn niǔ, ㄓㄨㄢˋ ㄋㄧㄡˇ, / ] organ stop (button activating a row of pipes) [Add to Longdo]
迷梦[mí mèng, ㄇㄧˊ ㄇㄥˋ, / ] pipedream; unrealizable plan [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データパイプ[でーたぱいぷ, de-tapaipu] data pipe [Add to Longdo]
ネームドパイプ[ねーむどぱいぷ, ne-mudopaipu] named pipe [Add to Longdo]
パイプ[ぱいぷ, paipu] pipe [Add to Longdo]
パイプライン[ぱいぷらいん, paipurain] pipe-line [Add to Longdo]
パイプライン処理機構[ぱいぷらいんしょりきこう, paipurainshorikikou] pipeline processor, pipelining [Add to Longdo]
パイプライン処理装置[ぱいぷらいんしょりそうち, paipurainshorisouchi] pipeline processor [Add to Longdo]
ファットパイプ[ふぁっとぱいぷ, fattopaipu] fat pipe (i.e., a high bandwidth connection) [Add to Longdo]
描画パイプライン[びょうがぱいぷらいん, byougapaipurain] rendering pipeline [Add to Longdo]
変換パイプライン[へんかんぱいぷらいん, henkanpaipurain] transformation pipeline [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top