Search result for

lamp

(116 entries)
(0.0694 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lamp-, *lamp*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lamp    [N] โคมไฟ, Syn. lantern, light
Lampang    [N] จังหวัดลำปาง
Lampang    [N] ลำปาง
Lampoon    [N] จังหวัดลำพูน
Lampoon    [N] ลำพูน
lampoon [N] ข้อเขียนที่เยาะเย้ยถากถาง, Syn. caricature
lampoon [VT] ถากถาง, See also: เหน็บแนม
lamppost    [N] เสาไฟถนน
lampblack    [N] เขม่าดำ (ที่เกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันหรือก๊าซ), See also: เขม่า, ขี้เขม่า
lampshade    [N] ที่บังตะเกียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lamp shellหอยตะเกียง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lampoonถ้อยถากถาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
lamprophyreหินแลมโพรไฟร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lampreysรูปร่างคล้ายปลาไหล [การแพทย์]
Lampsตะเกียง [TU Subject Heading]
Lamps, Germicidal, Ultravioletหลอดฆ่าเชื้อโดยใช้แสงอุลตราไวโอเลต [การแพทย์]
Lamps, Heatหลอดไฟที่ให้ความร้อน [การแพทย์]
Lamps, Incandescentหลอดไฟฟ้า [การแพทย์]
Lamps, Low Pressure Mercuryหลอดชนิดความดันไอปรอทต่ำ [การแพทย์]
Lamps, Ultra Violetเครื่องฉายแสง [การแพทย์]
Lampshadesโคมไฟ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lampEdison invented the electric lamp.
lampDo you sell desk lamps here?
lampThis means that houses are starting to sink, roads are breaking up and lamp-posts are leaning at crazy angles.
lampThis lamp sends out a powerful beam.
lampI must replace that fluorescent lamp.
lampThere was a lamp hanging above the table.
lampThe lamp went out, and all was black.
lampThe lamp was swinging back and forth.
lampThe lamp was suspended from the branch of a tree.
lampThe light of the lamp glimmered in the fog.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lamp(แลมพฺ) n. ตะเกียง,ประทีป,โคม,หลอดไฟ,ดวงดาว,ตะวัน,คบไฟ,เครื่องกำเนิดความร้อน หรือแสง, Syn. lantern,bulb
lampoon(แลมพูน') n. ถ้อยคำเหน็บแนมอย่างรุนแรง vt. ถากถางอย่างรุนแรง., See also: lampooner n. ดูlampoon n. lampoonist n. ดูampoon lampoonery n. ดูlampoon, Syn. abuse,satire,satirize
lamppost(แลมพ'โพสทฺ) n. เสาดวงไฟถนน
lampshade(แลมพฺ'เชด) n. ที่บังตะเกียง
bedlamp(เบด'แลมพฺ) n. ดวงประทีปข้างเตียง
clamp {clampedn. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
clampingn. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
clamps}n. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
davy lampn. ตะเกียงที่ใช้ในเหมืองสมัยก่อน
hurricane lampตะเกียงปล่องแก้วกันลม

English-Thai: Nontri Dictionary
lamp(n) ตะเกียง,โคมไฟ,โป๊ะไฟ,หลอดไฟ,คบไฟ
lampoon(vt) เขียนด่า,ถากถาง,เหยียดหยาม,เหน็บแนม
clamp(n) คีมหนีบ,ปากคีบ,ที่หนีบ
HURRICANE hurricane lamp(n) ตะเกียงเจ้าพายุ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เขม่า    [N] soot, See also: lampblack, Syn. เขม่า, Example: ท่อไอเสียมีขี้เขม่าเกาะเต็มไปหมด, Thai definition: ละอองดำๆ ที่เกิดจากควันไฟหรือดินปืนที่เป็นผลมาจากการเผาไหม้
เขม่า    [N] soot, See also: lampblack, carbon, Syn. เขม่าควัน, คราบเขม่า, Example: ปล่องไฟแทบทุกบ้านจะมีเขม่าจับจนดำ, Thai definition: ละอองดำๆ ที่เกิดจากควันไฟหรือดินปืน
โคม [N] lamp, See also: light, lantern, Syn. ประทีป, ตะเกียง, โคมไฟ, Example: ชาวบ้านแขวนโคมไว้หน้าบ้านในคืนวันลอยกระทง, Count unit: ดวง, Thai definition: ตะเกียงหรือเครื่องตามไฟซึ่งมีที่บังลม โดยมากรูปกลมป้อม ใช้หิ้วหรือแขวน
โคมไฟ [N] lamp, See also: lantern, light, Syn. โคม, ประทีป, ตะเกียง, Example: เทศกาลนี้ชาวบ้านจะประดับประดาหน้าบ้านด้วยโคมไฟ, Count unit: ดวง
มินหม้อ    [N] soot, See also: lampblack, Syn. เขม่าดำ, เขม่า, Example: เขาดำราวกับมินหม้อ, Thai definition: เขม่าดำที่ติดก้นหม้อ
โป๊ะ [N] lampshade, Syn. โป๊ะไฟ, Example: โปรดจับต้องโป๊ะนี้อย่างระมัดระวัง เพราะแก้วที่ทำโป๊ะนี้บอบบางมาก, Count unit: ลูก, อัน, Thai definition: เครื่องครอบแสงไฟ
มินหม้อ    [N] soot, See also: lampblack, Syn. เขม่าดำ, เขม่า, Example: เขาดำราวกับมินหม้อ, Thai definition: เขม่าดำที่ติดก้นหม้อ
เรือนไฟ [N] lamp, See also: lantern, Example: พื้นแผ่นดินทำเป็นลับแลไฟบ้างทำเป็นเรือนไฟต่างๆ กันบ้าง, Thai definition: กระจุกตะเกียง หรือโคม
ลำปาง    [N] Lampang, Syn. จังหวัดลำปาง, Example: เทอมนี้คณะวิจัยจะไปเก็บข้อมูลที่ลำปางเป็นเวลา 2 อาทิตย์, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคเหนือ
ลำพูน    [N] Lamphun, Syn. จังหวัดลำพูน, Example: ลุงเป็นข้าราชการอยู่ที่ลำพูน, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคเหนือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวง[n.] (dūang = duang) EN: [classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals]   FR: [classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles]
ดวงไฟ[n.] (dūangfai) EN: lamp ; light   FR: lampe [f]
ดวงประทีป[n.] (dūang prathīp) EN: lamp ; light ; torch ; flame ; flamelight ; torchlight ; lantern light   FR: lampe [f] ; torche [f]
ไฟ[n.] (fai) EN: electric lamp ; light   FR: feu [f] ; lampe [f] ; lumière [f]
ไฟฉาย[X] (faichāi) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch   FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]
ไฟหน้า[n.] (fai nā) EN: headlight ; headlamp   FR: phare [m]
ไฟถนน[X] (fai thanon) EN: street light ; streetlamp   FR: lampadaire [m] ; réverbère [m] ; éclairage public [m]
หิ่งห้อย[n.] (hinghøi) EN: firefly   FR: luciole [f] ; ver luisant [m] ; lampyre [m]
หัวลำโพง[n. prop.] (Hūa Lamphōng) EN: Hua Lamphong   FR: Hua Lamphong
จังหวัดลำปาง[n. prop.] (Jangwat Lampāng) EN: Lampang province   FR: province de Lampang [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAMP    L AE1 M P
LAMPS    L AE1 M P S
LAMPP    L AE1 M P
LAMPO    L AE1 M P OW0
LAMPL    L AE1 M P AH0 L
LAMPI    L AE1 M P IY0
LAMPF    L AE1 M P F
LAMPE    L AE1 M P
LAMPTON    L AE1 M P T AH0 N
LAMPORT    L AE1 M P AO2 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lamp    (n) (l a1 m p)
lamps    (n) (l a1 m p s)
lamplit    (j) (l a1 m p l i t)
lampoon    (v) (l a1 m p uu1 n)
lamprey    (n) (l a1 m p r ii)
lampoons    (v) (l a1 m p uu1 n z)
lamppost    (n) (l a1 m p ou s t)
lampreys    (n) (l a1 m p r i z)
lamplight    (n) (l a1 m p l ai t)
lampooned    (v) (l a1 m p uu1 n d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stehlampe(n) |die, pl. Stehlampen| โคมไฟที่ตั้งพื้น
Leuchtstofflampe(n) |die, pl. Leuchtstofflampen| หลอดไฟนีออนยาว (ไม่ใช่กลมๆ), See also: Related: Glühbirne

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lampe {f} | Lampen {pl}lamp | lamps [Add to Longdo]
Lampenspannung {f} [electr.] | Lampenschirme {pl}lamp voltage | lampshades [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アークランプ[, a-kuranpu] (n) arc lamp; arc light [Add to Longdo]
アームライト[, a-muraito] (n) adjustable lamp (wasei [Add to Longdo]
アメリカヤツメ属[アメリカヤツメぞく, amerikayatsume zoku] (n) Ichthyomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
アメリカンブルックランプリ[, amerikanburukkuranpuri] (n) American brook lamprey (Lampetra appendix) [Add to Longdo]
アラームランプ[, ara-muranpu] (n) {comp} alarm lamp [Add to Longdo]
アルコールランプ[, aruko-ruranpu] (n) alcohol lamp [Add to Longdo]
ウォーニングランプ[, uo-ninguranpu] (n) warning lamp [Add to Longdo]
ウクライナヤツメ属[ウクライナヤツメぞく, ukurainayatsume zoku] (n) Eudontomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
ウミヤツメ;シーランプリ[, umiyatsume ; shi-ranpuri] (n) sea lamprey (Petromyzon marinus) [Add to Longdo]
ウミヤツメ属[ウミヤツメぞく, umiyatsume zoku] (n) Petromyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七鳃鳗[qī sāi mán, ㄑㄧ ㄙㄞ ㄇㄢˊ, / ] lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
八目鳗[bā mù mán, ㄅㄚ ㄇㄨˋ ㄇㄢˊ, / ] lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
岐路灯[qí lù dēng, ㄑㄧˊ ㄌㄨˋ ㄉㄥ, / ] Lamp in side-street (c. 1777), novel by Qing dynasty writer Li Lüyuan 李綠園|李绿园 [Add to Longdo]
[dēng, ㄉㄥ, / ] lamp; light; lantern; CL:盞|盏[zhan3] [Add to Longdo]
灯柱[dēng zhù, ㄉㄥ ㄓㄨˋ, / ] lamppost [Add to Longdo]
灯台[dēng tái, ㄉㄥ ㄊㄞˊ, / ] lampstand [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] lamp pith; core [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アラームランプ[あらーむらんぷ, ara-muranpu] alarm lamp [Add to Longdo]
ランプ[らんぷ, ranpu] lamp [Add to Longdo]
ランプ点灯[ランプてんとう, ranpu tentou] lighting of a lamp (LED) [Add to Longdo]
装置のランプ[そうちのランプ, souchino ranpu] busy indicator, busy lamp [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
灯火[とうか, touka] Lampenlicht, Licht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lamp \Lamp\ (l[a^]mp), n. [OE. (with excrescent p), fr. F. lame,
   L. lamina. See {Lamina}.]
   A thin plate or lamina. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lamp \Lamp\ (l[a^]mp), n. [F. lampe, L. lampas, -adis, fr. Gr.
   ?, ?, torch, fr. ? to give light, to shine. Cf. {Lampad},
   {Lantern}.]
   1. A light-producing vessel, device, instrument or apparatus;
    formerly referring especially to a vessel with a wick used
    for the combustion of oil or other inflammable liquid, for
    the purpose of producing artificial light; also, a similar
    device using a gas as the combustible fuel; now referring
    mainly to an electric lamp. See sense [3].
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. Figuratively, anything which enlightens intellectually or
    morally; anything regarded metaphorically a performing the
    uses of a lamp.
    [1913 Webster]
 
       Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my
       path.                 --Ps. cxix.
                          105.
    [1913 Webster]
 
       Ages elapsed ere Homer's lamp appeared. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. (Elec.) A device or mechanism for producing light by
    electricity, usually having a glass bulb or tube
    containing the light-emitting element. Most lamps belong
    to one of two categories, the {Incandescent lamp} (See
    under {Incandescent}) or the {fluorescent lamp}. However,
    see also {arc lamp}, below.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. A device that emits radiant energy in the form of heat,
    infrared, or ultraviolet rays; as, a heat lamp.
    [PJC]
 
   {Aeolipile lamp}, a hollow ball of copper containing alcohol
    which is converted into vapor by a lamp beneath, so as to
    make a powerful blowpipe flame when the vapor is ignited.
    --Weale.
 
   {Arc lamp} (Elec.), a form of lamp in which the voltaic arc
    is used as the source of light.
 
   {D["e]bereiner's lamp}, an apparatus for the instantaneous
    production of a flame by the spontaneous ignition of a jet
    of hydrogen on being led over platinum sponge; -- named
    after the German chemist D["o]bereiner, who invented it.
    Called also {philosopher's lamp}.
 
   {Flameless lamp}, an aphlogistic lamp.
 
   {Lamp burner}, the part of a lamp where the wick is exposed
    and ignited. --Knight.
 
   {Lamp fount}, a reservoir for oil, in a lamp.
 
   {Lamp jack}. See 2d {Jack}, n., 4
    (l) &
    (n) .
 
   {Lamp shade}, a screen, as of paper, glass, or tin, for
    softening or obstructing the light of a lamp.
 
   {Lamp shell} (Zool.), any brachiopod shell of the genus
    {Terebratula} and allied genera. The name refers to the
    shape, which is like that of an antique lamp. See
    {Terebratula}.
 
   {Safety lamp}, a miner's lamp in which the flame is
    surrounded by fine wire gauze, preventing the kindling of
    dangerous explosive gases; -- called also, from Sir
    Humphry Davy the inventor, {Davy lamp}.
 
   {To smell of the lamp}, to bear marks of great study and
    labor, as a literary composition.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lamp
   n 1: an artificial source of visible illumination
   2: a piece of furniture holding one or more electric light bulbs

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LAMP
     Linux, Apache, MySQL, PHP (Linux, Apache, PHP, DB, SQL)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 lamp [lɑmp]
   bulb
   lamp
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top