Search result for

api

(125 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -api-, *api*
Possible hiragana form: あぴ
English-Thai: Longdo Dictionary
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, S. fluid capital, movable property, A. fixed capital,
Pediculus humanus capitis(n) เหา, S. human head louse
share capital(n) ทุนเรือนหุ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apian[ADJ] เกี่ยวกับผึ้ง
apish[ADJ] คล้ายมนุษย์หรือลิงไม่มีหาง
apiary[N] สถานที่ที่เลี้ยงผึ้ง
apical[ADJ] ยอด, See also: ปลาย
apiece[ADV] แต่ละ, Syn. each
apiarian[ADJ] เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง
apiarist[N] ผู้ที่เลี้ยงผึ้ง
apivorous[ADJ] ที่กินผึ้งเป็นอาหาร
apiculture[N] การเลี้ยงผึ้ง, Syn. beekeeping

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
apian(เอ'เพียน) adj. เกี่ยวกับผึ้ง
apiarian(เอพิแอ'เรียน) adj. เกี่ยวกับผึ้งหรือการเลี้ยงผึ้ง
apiary(เอ'พิเออรี) n. ที่เลี้ยงผึ้ง,รังผึ้ง. -apiarist n., Syn. beehive)
apical(แอพ'พิคัล) adj. ยอด, ปลาย,สุด, ใช้ปลายลิ้นเปล่งเสียงออกมา (of, the apex)
apices(แอพ'พิซีซ) n. พหูพจน์ของ apex
apiculture(เอ'พิคัลเชอะ) n. การเลี้ยงผึ้ง
apiece(อะพีซฺ') adv. แต่ละ,ชิ้นละ,อันละ
apiology(เอพิออล'โลจี) n. การศึกษาเกี่ยวกับผึ้ง, - apiologist n. (scientific study of bees)
apis(เอ'พิส) n. วัวศักดิ์สิทธิ์ของอียิปต์., Syn. Hapi, Hap

English-Thai: Nontri Dictionary
apiary(n) ที่เลี้ยงผึ้ง
apiece(adv) อันละ,แต่ละชิ้น
capillary(adj) เล็กเหมือนเส้นผม
capillary(n) เส้นโลหิตฝอย
CAPITAL capital punishment(n) การตัดสินประหารชีวิต
capital(adj) มหันต์,อุกฉกรรจ์,สำคัญ,มีโทษถึงตาย,โต,มาก
capital(n) เมืองหลวง,นครหลวง,ทุนทรัพย์,เงินทุน
capitalism(n) ลัทธินายทุน,ระบบทุนนิยม
capitalist(n) นายทุน,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
capitalistic(adj) แบบนายทุน,ของคนมั่งมี,เกี่ยวกับนายทุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
API (application program interface)เอพีไอ (ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
API gravityค่าถ่วงจำเพาะเอพีไอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
apical bud; terminal budตายอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apical dominanceการข่มของตายอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apical foramenรูปลายรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
apical meristemเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apical placentaพลาเซนตาที่ยอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apical sound; apicalเสียงใช้ปลายสุดลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
apical; apical soundเสียงใช้ปลายสุดลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
apical; terminal-ยอด, -ปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apicalที่ยอด [การแพทย์]
Apical Heaveบริเวณกว้างกว่าปกติ [การแพทย์]
Apical Lordotic Viewท่าการถ่ายภาพรังสีเพื่อดูยอดปอดและกระดูกไหปลาร้า [การแพทย์]
Apical Surfaceทางด้านบนของเซลล์ [การแพทย์]
Apical Thirdส่วนรากฟัน [การแพทย์]
Apicis Cordisยอดของหัวใจ [การแพทย์]
Apicoectomyรากฟัน, การตัด [การแพทย์]
Apis Mellificaผึ้ง [การแพทย์]
Apitoxinsน้ำพิษของผึ้ง, พิษของผึ้ง [การแพทย์]
Apium Graveolensคึ่นช่าย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
apilak[อภิลักษณ์] (n ) [อภิลักษณ์] คำนามของไทยคำหนึ่ง มักใช้ตั้งชื่อบุคคล มีความหมายคือ ผู้ซึ่งมี ลักษณะใหญ่โตมโหฬาร Name of person(Thai people) mean "Big Character"

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One swallow apiece.ดื่มกันคนละอึก The Ruins (2008)
Just hold onto me and we'll switch off back and forth, ten seconds apiece.แค่เกาะฉันไว้ และเราจะเปลี่ยนถังกันคนละ 10 วินาทีไปมาๆ Hell or High Water (2008)
It fired military API for christ sake.มันยิงทหาร เอพีไอ เพื่อพระเจ้า Law Abiding Citizen (2009)
- $10 apiece.- ชิ้นละสิบ... The Next Three Days (2010)
A, these things cost $800 apiece.ข้อแรก ของนี่มันชิ้นละ ราคาตั้ง 800 ดอลลาร์ Green Light (2010)
Let's say six bucks apiece.เอามาคนละหกดอลละกัน The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
Forty bucks apiece.- คนละ 40 เหรียญ Horrible Bosses (2011)
That's a little over $11 million apiece.อย่างน้อยคนละ 11 ล้าน Fast Five (2011)
I want 25 rows of 10 beds apiece. The most febrile cases at this end.ฉันต้องการเตียงคนไข้25แถวๆละ10เตียง เคสที่อาการหนักไว้แถวสุดท้าย Contagion (2011)
At 25 cents apiece,กับชิ้นละ 25 เหรียญ A Night of Neglect (2011)
Yeah, but there are eight of them, and they're two hours apiece, and the first one did redefine the genre, and...ใช่ แต่มันมี 8 ภาค แต่ละภาคก็ยาวประมาณ 2 ชั่วโมง และภาคแรกก็จำกัดความหนังแนวนี้ใหม่... Early 21st Century Romanticism (2011)
I figure we can get ten, maybe 20 bucks apiece for them.ครูประเมินแล้วว่าเราได้มา10 อาจจะ20เหรียญต่อคน Pot O' Gold (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผึ้งรวง[N] bee, See also: Apis indica, Syn. พรวด, Example: รังที่เห็นอยู่ที่มุมหลังคานั้นเป็นรังของผึ้งรวงที่มีมาหลายเดือนแล้ว แต่ไม่มีใครกล้าทำลาย, Count unit: ตัว, ฝูง, Thai definition: ชื่อผึ้งโพรง (Apis cerana) ในวงศ์ Apidae รวมตัวอยู่เป็นกลุ่ม ทำรังอยู่ในโพรงหรือตามซอกหิน ซอกหลังคาบ้านที่ปิดมิดชิด
มิ้ม[N] species of small bee, See also: Apis florae, Syn. มิ่ม, นิ่ม, นิ้ม, Example: มิ้มชอบทำรังเล็กๆ อยู่ตามกอไผ่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อผึ้งขนาดเล็กชนิด Apis florea ผึ้งงานยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร อกกว้างประมาณ 2.5 มิลลิเมตร อาศัยอยู่รวมเป็นกลุ่ม ทำรังในที่โล่งแจ้งเป็นแผ่นเดี่ยวๆ มีขนาดตั้งแต่ฝ่ามือไปจนถึง 30 เซนติเมตร เมื่อเลี้ยงลูกโตแล้วจะทิ้งรังไปหาที่ใหม่ต่อไป
มิ้ม[N] species of small bee, See also: Apis florae, Syn. มิ่ม, นิ่ม, นิ้ม, Example: มิ้มชอบทำรังเล็กๆ อยู่ตามกอไผ่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อผึ้งขนาดเล็กชนิด Apis florea ผึ้งงานยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร อกกว้างประมาณ 2.5 มิลลิเมตร อาศัยอยู่รวมเป็นกลุ่ม ทำรังในที่โล่งแจ้งเป็นแผ่นเดี่ยวๆ มีขนาดตั้งแต่ฝ่ามือไปจนถึง 30 เซนติเมตร เมื่อเลี้ยงลูกโตแล้วจะทิ้งรังไปหาที่ใหม่ต่อไป
ชีล้อม[N] Apium, See also: Oenanthe javanica, Syn. อ้นอ้อ, หนอกช้าง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Oenanthe javanica (Bl.) DC. ในวงศ์ Umbelliferae ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ ใบแบนรีขอบจัก ใช้เป็นผัก ดอกเป็นกระจุกสีขาว ผลกลมค่อนข้างยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa yai) EN: capital letter   FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อ่าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip   FR: rapidement
อภิรักษ์ โกษะโยธิน[n. prop.] (Aphirak Kōsayōthin) EN: Apirak Kosayodhin   FR: Apirak Kosayodhin
อัตราความเร็ว[n. exp.] (attrā khwāmrēo) EN: speed ; velocity   FR: vitesse [f] ; rapidité [f]
ใบ[n.] (bai) EN: sheet of paper   FR: feuille (de papier) [f]
บัญชีทุน[n. exp.] (banchī thun) EN: capital account   
บางกะปิ[n. prop.] (Bāng Kapi) EN: Bang Kapi   FR: Bang Kapi
เบ้อ[adj.] (boē) EN: gaping   FR: béant ; profond
บท[n.] (bot) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson   FR: chapitre [m] ; leçon [f] ; strophe [f] ; épisode [m] ; terme [m] ; clause [f] ; article [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
APING    EY1 P IH0 NG
APIECE    AH0 P IY1 S
APICELLA    AE2 P AH0 S EH1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aping    (v) (ei1 p i ng)
apish    (j) (ei1 p i sh)
apiary    (n) (ei1 p i@ r ii)
apices    (n) (ei1 p i s ii z)
apiece    (a) (@1 p ii1 s)
apiaries    (n) (ei1 p i@ r i z)
apiarist    (n) (ei1 p i@ r i s t)
apiarists    (n) (ei1 p i@ r i s t s)
apiculture    (n) (ei1 p i k uh l ch @ r)
apicultures    (n) (ei1 p i k uh l ch @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kapitel(n) |das, pl. Kapitel| บทในหนังสือ
kapieren(vt slang) |kapierte, hat kapiert| เข้าใจ เช่น Ich kapiere das einfach nicht! = ผมไม่เข้าใจมันเลยเนี่ย ให้ตายสิ!, See also: S. verstehen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apia (Hauptstadt von Samoa)Apia (capital of Samoa) [Add to Longdo]
ProgrammierschnittstelleAPI : application programming interface [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
papi(n) |m| ปู่, ตา (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
chapiteau, chapiteuaxle, เต็นท์
lapine(n) |f| กระต่ายตัวเมีย
lapin(n) |m| กระต่ายตัวผู้
papillon(n) |m| ผีเสื้อ

Japanese-English: EDICT Dictionary
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
REM[レム, remu] (n) rapid eye movement; REM [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
おんぼろ[, onboro] (adj-na,adj-no) worn-out; shabby; tattered; dilapidated [Add to Longdo]
かつかつ[, katsukatsu] (adj-na,adv) (on-mim) barely; scraping by [Add to Longdo]
かぴかぴ;カピカピ[, kapikapi ; kapikapi] (adj-na,adv,adj-no) (on-mim) (col) crusty; flaky; dried out [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿皮亚[Ā pí yà, ㄚ ㄆㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Apia, capital of the Independent State of Samoa, #88,709 [Add to Longdo]
舌尖音[shé jiān yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ , ] apical consonant (produced with the tip of the tongue, i.e. d or t), #349,630 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
シェーピング[しえーぴんぐ, shie-pingu] shaping [Add to Longdo]
シェイピング[しえいぴんぐ, shieipingu] shaping [Add to Longdo]
ジャンパピン[じゃんぱぴん, janpapin] jumper pin [Add to Longdo]
トラヒックシェイピング[とらひっくしえいぴんぐ, torahikkushieipingu] traffic shaping [Add to Longdo]
トラフィックシェーピング[とらふぃっくしえーぴんぐ, torafikkushie-pingu] traffic shaping [Add to Longdo]
急成長[きゅうせいちょう, kyuuseichou] rapid growth [Add to Longdo]
信号成形[しんごうせいけい, shingouseikei] signal transformation, signal shaping [Add to Longdo]
信号変換[しんごうへんかん, shingouhenkan] signal transformation, signal shaping [Add to Longdo]
切り離す[きりはなす, kirihanasu] to isolate, to sever, to detach, to decapitate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 API
     Application Program Interface (API)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 API
     Associacao Portuguesa de Informatica (org., Portugal)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top