Search result for

prags

(142 entries)
(0.0573 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prags-, *prags*, prag
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา prags มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *prags*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pragmatic[ADJ] เน้นการปฏิบัติ, Syn. pragmatic, useful, Ant. impractical
pragmatic[ADJ] ที่เกี่ยวกับทฤษฎีปฏิบัตินิยม, Syn. pragmatic, Ant. impractical, imprudent
pragmatism[N] ปฏิบัตินิยม, See also: วิธีคิดที่อิงกับผลที่เกิดจริงมากกว่าตามทฤษฎี
pragmatist[N] นักปฏิบัตินิยม, Syn. realist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pragmatic(แพรคแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับความเป็นจริง,เกี่ยวกับผลที่แท้จริง,เกี่ยวกับการเน้นการปฏิบัติหรือการประยุกต์,พลการ,ยุ่ง,เสือก,ดื้อรั้น,ถือทิฐิ,เกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณ์ n. ผู้ยุ่ง,ผู้ทำโดยพลการ,ผู้ดื้อรั้น,ผู้ถือทิฐิ, See also: pragmaticism n.
prague(พราก) n. ชื่อเมืองหลวงของเชโกสโลวะเกีย

English-Thai: Nontri Dictionary
pragmatic(adj) ในทางปฏิบัติ,อย่างจริงจัง,เกี่ยวกับความเป็นจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pragmatismปฏิบัตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pragmaข้อความสั่งละได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pragmatic theory of truthทฤษฎีความจริงแบบปฏิบัตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supragingival calculusหินน้ำลายเหนือเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sprag clutchคลัตช์ทางเดียวแบบค้ำยัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
calculus, supragingivalหินน้ำลายเหนือเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth, pragmatic theory ofทฤษฎีความจริงแบบปฏิบัตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pragmaticsวัจนปฏิบัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Pragmatismปฏิบัตินิยม [TU Subject Heading]
Calculi, Supragingivalหินปูนเหนือเหงือก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
how about pragü?Praque เป็นงัยบ้าง
pragmaticข้อตกลงในการใช้ภาษา เช่นการเว้นช่องไฟระหว่างคำ และควรพูดนานแค่ไหน แล้วจึงเปลี่ยนให้ฝ่ายตรงข้ามพูดบ้าง
pragmatics (n) วัจนปฏิบัติศาสตร์
Prague[ปราก] (n ) ชื่อเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're the surprised the guy's a pragmatist after looking this place?คุณประหลาดใจไหมว่าชายคนนี้เครียด\ หลังจากอยู่ในที่แบบนี้ Joy (2008)
Guy's not a pragmatist. He's a flagellant. Oh.ชายคนนี้ไม่เครียด\ เขาแค่ทรมานตัวเอง Joy (2008)
In Prague, I was a big fish, in London one of the hundreds.และทำให้คุณสนใจ The Eye (2008)
London, Vienna, Prague...ลอนดอน,เวียนนา,ปราก, The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You should see the one he gave me back in Prague. Look, forget it. Forget Roland.ลืมมันซะเถอะ ลืมโรแลนด์ซะ อย่าเสียเวลาเลย Jumper (2008)
Ask around. I'm a pragmatist.ใครก็รู้ ผมตั้งใจมาก You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Marrakesh, Prague.มาราคี ปราค In the Realm of the Basses (2009)
I was in prague for the funeral.ฉันอยู่ที่ปรากตอนพิธีฝังศพ The Age of Dissonance (2009)
Oh,we hooked up one night in Prague,but it was not a big deal.อ้อ เราอยู่ด้วยกันคืนนึงที่Prague แต่มันไม่มีอะไร Reversals of Fortune (2009)
Now, this man I see in front of me right now-- rational, pragmatic, highly intelligent-- that man might have to explain his religion to people like that every single day.เอาล่ะ ชายคนที่ผมเห็น นั่งข้างหน้าผมตอนนี้-- มีเหตุผล จริงจัง ฉลาดสูงส่ง-- ชายคนนั้นอาจต้องอธิบาย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
But it's not what Tripp wants, so I'm being pragmatic.แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ทริปต้องการ งั้น ฉันจะเริม่จริงจัง The Debarted (2009)
Pragueปราก Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
For now, go to the training facility in Prague, then meet me at the Nadrazi train station in three weeks' time at 7:00, and then I can figure the rest out later.สำหรับตอนนี้ ไปที่ค่ายฝึกในปราก แล้วหลังจากนั้นไปเจอฉันที่สถานีรถไฟนาดราซี อีกสามอาทิตย์เวลา เจ็ดโมงเช้า Chuck Versus the Pink Slip (2010)
Things went wrong in Prague, I don't know why, but I know that I can do this.ทุกอย่างมันผิดพลาดในปราก ฉันไม่รู้ว่าทำไม แต่ฉันรู้ว่าฉันทำได้ Chuck Versus the Pink Slip (2010)
For now, you should go to Prague, and then meet me at the Nadrazi train station in three weeks' time at 7:00, and then we can figure the rest out later.และในขณะนี้, คุณต้องไปที่ ปราก, แล้วเดี๋ยวเราไปพบกันที่ สถานีรถไฟ Nadrazi ในสามอาทิตย์ เวลา 7.00 Chuck Versus the Pink Slip (2010)
And ever since you went to Prague,ตั้งแต่ที่คุณไปที่ปราก Chuck Versus the Pink Slip (2010)
Before these countless murders- - sprague!ก่อนที่นักฆ่ากระหายเลือดจะปรากฏ Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
Ted sprague.Ted sprague Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
Seven months ago, when chuck was in prague, you went off grid for three days.7 เดือนก่อน ตอนที่ชัคอยู่ปราก คุณไปอยู่แถวทางรถไฟ 3 วัน Chuck Versus First Class (2010)
You know, ever since Prague, and I mean,แบบว่า ตั้งแต่ตอนอยู่ปราก คือ.. Chuck Versus the Three Words (2010)
Look, ever since I got back from Prague,ตั้งแต่ผมกลับจากปราก Chuck Versus the Three Words (2010)
And the decision that I made in Prague...และการตัดสินใจที่ปราก Chuck Versus the Three Words (2010)
You were probably hurt that I didn't run away with you in Prague.คุณ คงจะเจ็บ ที่ ผมไม่หนีไปกับคุณ ตอนที่อยู่ปราก Chuck Versus the Three Words (2010)
You're probably hurt that I didn't run away with you in Prague.คุณคงเจ็บปวด ที่ผมไม่ได้หนีไปกับคุณ ตอนที่อยู่ปราก Chuck Versus the Three Words (2010)
Look, you were right in Prague.มองที่ผม ,คุณพูดถูกที่ปราก Chuck Versus the American Hero (2010)
Before Prague.ก่อนเรื่องที่ปราก Chuck Versus the Final Exam (2010)
Oh, the art teacher from prague. I didn't sleep with all of those guys, nate.โอ้ ไหนจะครูศิลปะจากปราก ฉัน ไม่ได้นอนกับบรรดาผู้ชายทั้งหมดนั่นนะ เนท The Sixteen Year Old Virgin (2010)
We should do what I should have done in Prague.เราควรทำสิ่งที่เราเคยทำที่ปราค Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Wow. So Paris, Prague, Madrid... it sounds like you guys saw everything.ว้าว ทั้งปารีส ปร๊าค แมดริด Chromolume No. 7 (2010)
You've always struck me as a very pragmatic man, so if I may, I would like to review options with you of which it seems to me you have two.คุณมักจะบีบเค้นให้ผมเอาจริงเอาจัง ถ้าหากผมทำได้ ผมอายกจะทบทวนทางเลือกอีกครั้งของคุณ ซึ่งดูเหมือนว่าผม จะมีทางเลือกให้คุณ 2 ข้อ Full Measure (2010)
When he took off for Prague, Chuck left me his little black book.พอเขาออกจากปราก, เขาก็ทิ้งฉัน นี่สมุดบันทึกของเขา Belles de Jour (2010)
Well, apparently, he went to Prague in may, checked into his usual suite at the mandarin, and never checked out.จากที่ดู เขาไปปรากเดือนพ.ค. เช็คอินที่ห้องสวีทประจำของเขาที่โรงแรมแมนดาริน และไม่เคยเช็คเอ้าท์เลย Belles de Jour (2010)
You had the dream again. I hoped it wouldn't follow us from Prague.คุณฝันอีกแล้วนะ ฉันหวังว่ามันจะไม่ตามเรามาจากปราก Belles de Jour (2010)
As pleasurable as those 300 seconds sound, your uncle was already generous enough to help the strange American you brought home from Prague.น่าเพลิดเพลินเหมือนเข็มทั้ง300 วินาที ลุงของคุณก็ใจกว้างมาก ที่ช่วยคนแปลกหน้าจากอเมริกา คุณก็ย้ายจากปราก Double Identity (2010)
All I know is he came to Paris from, uh, Prague with my niece.แต่ที่ฉันรู้เขามาที่ปารีสจาก ,นา,Prague กับหลานสาวของฉัน Double Identity (2010)
The thieves couldn't pawn such a valuable piece at their usual haunts in Prague, so they came to Paris to try to return it for the cash.ผู้ลักทรัพย์ไม่สามารถจำนำสิ่งนี้ได้ ในโรงจำนำที่ Prague , ดังนั้น พวกเขาก็เลยมาที่ปารีส เพื่อพยายามขายมันเป็นเงิน Double Identity (2010)
I knew some girls who were going to Prague to look for work, and I decided to go with them.ฉันรู้จักพวกผู้หญิงที่กำลังจะไปหางานทำที่ปราก และฉันตัดสินใจไปกับพวกเขา Touch of Eva (2010)
Well, when you told us where Eva first met Chuck, it's in Prague's red light district.ก็ตามที่เธอเล่า ที่ๆอีวาเจอชัคครั้งแรกไง มันคือที่ปราค ย่านอันตราย Touch of Eva (2010)
The Arrows leading scorer Pragwood takes the pass and he is on the move.ตัวทำแต้มของแอร์โรว แพกวู้ด ได้ลูกแล้วเลี้ยงไป Tooth Fairy (2010)
I left Russia one year after you, to Prague.ผมออกจากรัสเซียหลังคุณ Salt (2010)
Tell Bernadette to tell Priya that I'm on my way to Prague to shoot a movie with Angelina Jolie.บอกเยอร์นาเด็ตต์ให้บอกปรียาไป ว่าฉันกำลังจะไปปรากเพื่อไปแสดงหนังกับแองเจลิน่า โจลี่ The Wildebeest Implementation (2011)
Prague, Eva, Russell, that...ปราก เอว่า รัสเซล... The Kids Stay in the Picture (2011)
What made you choose prague?อะไรทำให้คุณเลือกปราก ? Careful What U Wish 4 (2011)
- We're lifers. - I admire your pragmatism.เราเป็นคู่ชีวิตกัน ฉันชื่นชมในความยุ่งยากของคุณ Bloodletting (2011)
What about that time I blew my cover in Prague?แล้วจะว่าไงตอนที่ฉัน ถูกเปิดโปงตอนอยู่ที่ปราก Coda (2011)
- P. Sullivan and Prager Vaughn.- พี ซุลลีแวน และ เพรเกอร์ แอนด์ วอหม์ Deadline (2011)
Hey, Blake, who's at extension 2614 at Prager Vaughn?เฮ้! เบลค ใครอยู่ห้อง 2614 ที่เพรเกอร์และวอร์ห Deadline (2011)
You know, under a thin veneer of pragmatism and a few shockingly bad choices.เธอก็รู้ ภายใต้เรื่องหลอกลวงทั้งหลาย กับแค่ตัวเลือกแย่ๆ ที่น่าตกใจนั่น.. Never Letting Go (2011)
Nothing since that taxi dropped Hetty off at the address in Prague.หายสาปสูญไปตั้งแต่รถแท็กซี่ส่งแฮตตี้ลง ที่สถานที่ในกรุงปราก Lange, H. (2011)
It's a wire report out of Prague.มันมีรายงานเล็ดลอดออกมาจากกรุงปรากว่า Lange, H. (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pragI agree on an emotional level, but on the pragmatic level I disagree.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิบัตินิยม[N] pragmatism, Example: กลุ่มนักปฏิบัตินิยมได้ออกโรงแย้งอิทธิพลความคิดเห็นของชาวตะวันตก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิบัติการนิยม[n.] (patibatkānniyom) EN: pragmatism   
ปฏิบัตินิยม[n.] (patibatniyom) EN: pragmatism   
ปราก[TM] (Prāk ) EN: Prague   FR: Prague
สลาเวีย ปราก[TM] (Sálāwīa Prāk) EN: Slavia Prague   FR: Slavia Prague [m]
สปาร์ต้า ปราก[TM] (Sápātā prāk) EN: Sparta Prague   FR: Sparta Prague [m]
วัจนปฏิบัติศาสตร์[n.] (watjanapatibatsāt) EN: pragmatics   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRAGUE    P R AA1 G
PRAGER    P R EY1 G ER0
SPRAGG    S P R AE1 G
SPRAGUE    S P R EY1 G
PRAGUE'S    P R AA1 G Z
SPRAGUE'S    S P R EY1 G Z
SPRAGGINS    S P R AE1 G IH2 N Z
PRAGMATIC    P R AE0 G M AE1 T IH0 K
PRAGMATIST    P R AE1 G M AH0 T IH2 S T
PRAGMATISM    P R AE1 G M AH0 T IH2 Z AH0 M
PRAGMATISTS    P R AE1 G M AH0 T IH2 S
PRAGMATISTS    P R AE1 G M AH0 T IH2 S S
PRAGMATISTS    P R AE1 G M AH0 T IH2 S T S
BOLLAPRAGADA    B OW0 L AA2 P R AH0 G AA1 D AH0
PRAGMATICALLY    P R AE0 G M AE1 T IH0 K L IY0
PRAGMATICALLY    P R AE0 G M AE1 T IH0 K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Prager    (n) (p r a1 g @ r)
Prague    (n) (p r aa1 g)
pragmatic    (j) (p r a1 g m a1 t i k)
pragmatism    (n) (p r a1 g m @ t i z @ m)
pragmatist    (n) (p r a1 g m @ t i s t)
pragmatists    (n) (p r a1 g m @ t i s t s)
pragmatically    (a) (p r a1 g m a1 t i k l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Pragmatismus(n) |der, nur Sg.| ปฏิบัตินิยม, หลักการหรือปรัชญาที่ว่าผลของการปฏิบัติเป็นแกนหรือความหมายของความรู้
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| ประทับตราหรือสัญลักษณ์ เช่น geprägtes Gold ทองที่ถูกประทับตรา
Münzen prägen(vt) ผลิตเหรียญกษาปณ์, See also: Related: prägen
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| มีอิทธิพลอย่างมาก เช่น Die Menschen und das Leben in Thailand sind stark vom Bhuddismus geprägt. ผู้คนและชีวิตในเมืองไทยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากศาสนาพุทธ, See also: S. beeinflussen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pragmatik {f}pragmatics [Add to Longdo]
Pragmatik {f}; Pragmatismus {m}pragmatism [Add to Longdo]
Pragmatiker {m}pragmatist [Add to Longdo]
pragmatisch {adj}pragmatic [Add to Longdo]
pragmatischpragmatical [Add to Longdo]
pragmatisch {adv}pragmatically [Add to Longdo]
Präriepieper {m} [ornith.]Sprague's Pipit [Add to Longdo]
Praha; Prag (Hauptstadt der Tschechischen Republik)Praha; Prague (capital of Czech Republic) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プラーグ[, pura-gu] (n) Prague; (P) [Add to Longdo]
プラグマティスト;プラグマチスト[, puragumateisuto ; puragumachisuto] (n) pragmatist [Add to Longdo]
プラグマティズム(P);プラグマチズム[, puragumateizumu (P); puragumachizumu] (n) pragmatism; (P) [Add to Longdo]
プラグマティック;プラグマチック[, puragumateikku ; puragumachikku] (adj-na) pragmatic [Add to Longdo]
プラグマティックス[, puragumateikkusu] (n) pragmatics [Add to Longdo]
プラハ[, puraha] (n) Prague; (P) [Add to Longdo]
現実的[げんじつてき, genjitsuteki] (adj-na) realistic; pragmatic [Add to Longdo]
現実路線[げんじつろせん, genjitsurosen] (n) (following) a pragmatic (policy) line (approach) [Add to Longdo]
語用論[ごようろん, goyouron] (n) pragmatics [Add to Longdo]
合理主義者[ごうりしゅぎしゃ, gourishugisha] (n) pragmatist [Add to Longdo]
実際的[じっさいてき, jissaiteki] (adj-na) practical; realistic; pragmatic [Add to Longdo]
実用主義[じつようしゅぎ, jitsuyoushugi] (n,adj-no) pragmatism [Add to Longdo]
実用主義者[じつようしゅぎしゃ, jitsuyoushugisha] (n) pragmatist [Add to Longdo]
実用本位[じつようほんい, jitsuyouhon'i] (n,adj-no) pragmatism; functionalism; practicality; being intended for practical purposes [Add to Longdo]
即物的[そくぶつてき, sokubutsuteki] (adj-na,n) practical; matter-of-fact; realistic; utilitarian; pragmatic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
务实[wù shí, ˋ ㄕˊ, / ] pragmatic; dealing with concrete issues [Add to Longdo]
实干[shí gàn, ㄕˊ ㄍㄢˋ, / ] on the job; solid practical work; pragmatic [Add to Longdo]
实用[shí yòng, ㄕˊ ㄩㄥˋ, / ] practical; functional; pragmatic; applied (science) [Add to Longdo]
实用主义[shí yòng zhǔ yì, ㄕˊ ㄩㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] pragmatism [Add to Longdo]
布拉格[Bù lā gé, ㄅㄨˋ ㄌㄚ ㄍㄜˊ, ] Prague (capital of Czech Republic) [Add to Longdo]
机会主义[jī huì zhǔ yì, ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] opportunism; pragmatism [Add to Longdo]
机变[jī biàn, ㄐㄧ ㄅㄧㄢˋ, / ] improvisation; flexible; adaptable; pragmatic [Add to Longdo]
见风使帆[jiàn fēng shǐ fān, ㄐㄧㄢˋ ㄈㄥ ㄕˇ ㄈㄢ, 使 / 使] lit. see the wind and set your sails (成语 saw); fig. to act pragmatically; to be flexible and take advantage of the situation [Add to Longdo]
见风使舵[jiàn fēng shǐ duò, ㄐㄧㄢˋ ㄈㄥ ㄕˇ ㄉㄨㄛˋ, 使 / 使] lit. see the wind and set the helm (成语 saw); fig. to act pragmatically; to be flexible and take advantage of the situation [Add to Longdo]
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, / ] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances [Add to Longdo]
随机[suí jī, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ, / ] according to the situation; pragmatic; random [Add to Longdo]
随机应变[suí jī yìng biàn, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] to change according to the situation (成语 saw); pragmatic [Add to Longdo]
顺风转舵[shùn fēng zhuǎn duò, ㄕㄨㄣˋ ㄈㄥ ㄓㄨㄢˇ ㄉㄨㄛˋ, / ] to act according to whatever the current outlook; pragmatic; unprincipled [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top