Search result for

mc

M IH0 K   
100 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mc-, *mc*
English-Thai: Longdo Dictionary
MMC(abbrev uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player , flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
numchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, S. nunchucks, chain sticks

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
MC[ABBR] คำย่อของ Master of Ceremonies/Medical Corps/Member of Congress
McCoy[N] ของแท้, Syn. the real McCoy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mc carthyism(มะคาร'ธิอิสซึม) n. การกล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
mca(เอ็มซีเอ) ย่อมาจาก micro channel architecture หมายถึง ช่องเสียบแผ่นวงจรตัวเล็กซึ่งบริษัทไอบีเอ็มสร้างไว้ใช้กับคอมพิวเตอร์รุ่น PS/2 โดยมีจุดประสงค์ที่จะทำให้การถ่ายโอนข้อมูล ทำได้รวดเร็วและง่าย กล่าวคือเพียงแต่เสียบแผ่นวงจรลงในช่องเสียบ MCA นี้เท่านั้น
mccoy(มะคอย') n. สิ่งแท้,คนจริง adj. แน่แท้,แท้จริง
mcga(เอ็มซีจีเอ) ย่อมาจาก Monochrome/Color Graphics Adapter บริษัทไอบีเอ็มผลิตขึ้นเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ PS/2 มีลักษณะของ MGA และ CGA ปนกัน ปัจจุบัน จอภาพส่วนใหญ่จะเป็น EGA และ VGA หมดแล้ว ดู EGA, VGA ประกอบ
armchair(อาร์ม'แชร์) n. เก้าอี้มีที่วางแขน
broomcornn. ต้นที่มีใบยาว ใช้ทำไม้กวาด
circumcentern. ศูนย์กลางรอบ
circumcentren. ศูนย์กลางรอบ
circumcise(เซอ'คัมไซซ) vt. ตัดคลิทอริสหรือหนังหุ้มลึงค์หรือแคมช่องคลอดทิ้ง,ชำระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์
circumcision(เซอคัมซิส'เชิน) n. การขลิบหนังหุ้มลึงค์ออก,การชำระล้างจิตวิญญาณให้สะอาด,ชาวยิว

English-Thai: Nontri Dictionary
armchair(n) เก้าอี้มีเท้าแขน,เก้าอี้นวม
circumcise(vt) ขลิบหนังหุ้มออก
circumcision(n) พิธีสุหนัด
tomcat(n) แมวตัวผู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
MCA (Micro Channel architecture)เอ็มซีเอ (สถาปัตยกรรมไมโครแชนเนล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
McCall festoon; gingival festionเหงือกอิสระนูน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
McDonald's Corporationร้านแมคโดนัลด์ [TU Subject Heading]
McMurray Signsการตรวจข้อเข่าโดยการเหยียด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MC Mikey.เอ็มซี ไมค์กี้ Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
♪ We got G like MC who likes it on ♪#มี G (Geri) ที่ชอบเหมือน MC (Melanie C)# Guilty Pleasures (2013)
E equals MC squared!E เท่ากับ MC กำลัง 2 ! The Good Earth (2012)
--explained this to your kind with his E equals MC squared.อธิบายลักษณะของคุณด้วยตัวสมการ E=MC squared Somebody That I Used to Know (2012)
Look into arresting the guy whose family's been trying to shut down the MC for two decades.สืบหาข้อมูลจับกุมผู้ชาย คนที่ครอบครัว พยายามกวาดล้างสโมสร ในรอบทศวรรษที่ผ่านมานี้สินะ Turas (2010)
A half-mad father and his MC posse rolls into Belfast, he kicks up a shit storm, and alerts every peeler on either side of the wall.มันเดินหน้ามาได้ครึ่งทางแล้วหลวงพ่อ และกองกำลังทหารสโมสรของเขาขายมาสู่เบลฟาสต์ เขาเปิดฉากต่อสู้รุนแรงเข้ามาก่อน และทำให้ทุกคนต้องต่อต้าน Home (2010)
If we leave it till Jimmy or the MC get a hold of Cammy,ถ้าเราปล่อยให้จิมมี่ หรือสโมสรได้ตัวเเคมมี่ไป Oiled (2010)
- O'Neill's not in the MC anymore.- โอเนลไม่ใช่สมาชิกสโมสรอีกต่อไป Fírinne (2010)
Is there any chance that what appeared to you to be MCS was actually a result...มันจะมีโอกาสบ้างมั้ย ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางคุณ หรือทาง MCS ว่าจริงแล้วเป็นผลจาก... Harbingers in a Fountain (2009)
This coming from your MC buddies?เรื่องนี้คงมาจากคู่หูในคลับของคุณใช่ไหม Smite (2009)
Six months later, war boys MC crumbled.หกเดือนให้หลัง กองกำลังติดอาวุธเด็กMC ล่มสลาย Fix (2009)
Nomad is MC purgatory.ร่อนเร่พเนจรมันยิ่งสถานการณ์ที่เลวร้ายมากต่อคลับ Balm (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mcHe usually goes to McDonald's.
mcI'm working for McDonald's.
mcIs there a McDonald's near here?
mcMcDonald's are world famous for their hamburgers.
mcPrices have climbed higher than Mount McKinley.
mcWhat do you think about having breakfast at McDonald's?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ.ส.ม.ท.[N] The Mass Communication Organization of Thailand, See also: MCOT, Syn. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย[N] Mass Communication Organization of Thailand, See also: MCOT, Syn. อ.ส.ม.ท.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดนัย อุดมโชค[n. exp.] (Danai Udomchōk) EN: Danai Udomchoke   FR: Danai Udomchoke
เก้าอี้นวม[n. exp.] (kao-ī nūam) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair   FR: fauteuil [m]
คนเจียระไนเพชรพลอย[n. exp.] (khon jīaranai phetphløi) EN: gemcutter ; lapidary   FR: tailleur de pierres [m] ; diamantaire [m]
กิมจิ[n.] (kimji) EN: kimchi ; kimchee   
หม่อมเจ้า[n.] (mǿmjao) EN: king's grandson ; royal male relative ; M.C. (Momchao)   
งูปล้องหวายข้อดำ [n. exp.] (ngū plǿng wāi khø dam) EN: McClelland's Coral Snake   
งูปล้องหวายลายขวั้นดำ [n. exp.] (ngū plǿng wāi lāi khwan dam) EN: McClelland's Coral Snake   
งูธิดาพระอาทิตย์[n. exp.] (ngū thidā phra āthit) EN: McClelland's Coral Snake   
นกนิลตวาเล็ก[n. exp.] (nok nintawā lek) EN: Small Niltava   FR: Gobemouche de McGrigor [m] ; Niltava féérique [m] ; Petit Niltava [m]
นกปรอดภูเขา [n. exp.] (nok parøt phūkhao) EN: Mountain Bulbul   FR: Bulbul de McClelland [m] ; Bulbul de l’Himalaya [m] ; Bulbul à ventre fauve [m] ; Bulbul montagnard [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MC    M IH0 K
MC    EH1 M S IY1
MCAN    M AH0 K AE1 N
MCCAW    M AH0 K AO1
MCBEE    M AH0 K B IY1
MCCAA    M AH0 K AA1
MCCAN    M AH0 K AE1 N
MCBAY    M AH0 K B EY1
MCCOY    M AH0 K OY1
MCCAY    M AH0 K EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
MC    (n) ˌɛmsˈiː (e2 m s ii1)
MCC    (n) ˌɛmsˌiːsˈiː (e2 m s ii2 s ii1)
McCaw    (n) məkˈɔː (m @ k oo1)
McGee    (n) məgˈiː (m @ g ii1)
McGraw    (n) məgrˈɔː (m @ g r oo1)
McGill    (n) məgˈɪl (m @ g i1 l)
McCrae    (n) məkrˈɛɪ (m @ k r ei1)
McMoRan    (n) məkmˈɔːrən (m @ k m oo1 r @ n)
McNamee    (n) mæknəmˈiː (m a k n @ m ii1)
McGinty    (n) məgˈɪntiː (m @ g i1 n t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麦凯恩[Mài kǎi ēn, ㄇㄞˋ ㄎㄞˇ ㄣ, / ] McCain (name); John McCain (1936-), US Republican politician, Senator for Arizona from 1987, #69,876 [Add to Longdo]
麦道[Mài dào, ㄇㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] McDonnell Douglas (plane company), #90,031 [Add to Longdo]
迈凯伊[Mài kǎi yī, ㄇㄞˋ ㄎㄞˇ ㄧ, / ] McKay or Mackay (name) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Gänseblümchen(n) |das, pl. Gänseblümchen| ดอกเดซี่ (พืชคล้ายหญ้าแต่มีดอกสีขาวและเกสรสีเหลือง)
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
McConnellschlüpfer {m} [ornith.]McConnell's Spinetail [Add to Longdo]
McCownspornammer {f} [ornith.]McCown's Longspur [Add to Longdo]
ZeremonienmeisterMC : master of ceremonies [Br.] [Add to Longdo]
Mitglied des US-RepräsentantenhausesMC : Member of Congress [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]
アームチェア;アームチェアー[, a-muchiea ; a-muchiea-] (n) armchair [Add to Longdo]
イーエムシー[, i-emushi-] (n) {comp} EMC [Add to Longdo]
エムシーアイ[, emushi-ai] (n) {comp} MCI [Add to Longdo]
オイキムチ[, oikimuchi] (n) (See キムチ) cucumber kimchi (kor [Add to Longdo]
カクテキ[, kakuteki] (n) cubed daikon kimchi (kor [Add to Longdo]
カムコーダー[, kamuko-da-] (n) {comp} camcorder [Add to Longdo]
コンピュータ媒介言語[コンピュータばいかいげんご, konpyu-ta baikaigengo] (n) {comp} Computer Mediated Communication; CMC [Add to Longdo]
シムシティー[, shimushitei-] (n) {comp} SIMCITY [Add to Longdo]
スクエアユニコーンフィッシュ[, sukueayuniko-nfisshu] (n) squarenose unicornfish (Naso mcdadei, species of Indo-West Pacific tang found from East Africa to the Great Barrier Reef) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カムコーダー[かむこーだー, kamuko-da-] camcorder [Add to Longdo]
メモリカード[めもりかーど, memorika-do] memory card (e.g. PCMCIA) [Add to Longdo]
磁気文字読み取り装置[じきもじよみとりそうち, jikimojiyomitorisouchi] Magnetic Character Reader, MCR [Add to Longdo]
通信管理システム[つうしんかんりシステム, tsuushinkanri shisutemu] message control system, MCS [Add to Longdo]
イーエムシー[いーえむしー, i-emushi-] EMC [Add to Longdo]
エムシーアイ[えむしーあい, emushi-ai] MCI [Add to Longdo]
シムシティー[しむしていー, shimushitei-] SIMCITY [Add to Longdo]
ワイエムシーケー[わいえむしーけー, waiemushi-ke-] YMCK [Add to Longdo]
ピーシーエムシーアイエー[ぴーしーえむしーあいえー, pi-shi-emushi-aie-] PCMCIA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Mc
      n 1: one million periods per second [syn: {megahertz}, {MHz},
           {megacycle per second}, {megacycle}, {Mc}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top