ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guise

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guise-, *guise*
Possible hiragana form: ぐいせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guise(n) ลักษณะภายนอก, See also: ลักษณะท่าทาง, Syn. pretense, semblance
guise(vt) แต่งตัว, Syn. dress
guise(vi) ปลอมตัว, Syn. disguise, conceal, hide
guise(vt) ปลอมตัว, Syn. disguise, conceal, hide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guise(ไกซฺ) n. ลักษณะภายนอก, แบบเสื้อ, ลักษณะท่าทาง
disguise(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว, ปลอมแปลง, ซ่อนเร้น, ปิดบัง, แกล้งทำ, แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง, เครื่องแต่งกายที่ปลอมแปลง, การแกล้งทำ, การซ่อนเร้น., See also: disguiser n. ดูdisguise disguisement n. ดูdisguise, Syn. mask, change, camouf
undisguised(อัน'ดิสไกซดฺ) adj. ไม่ได้ปลอมแปลง, ไม่ได้ซ่อนเร้น, ไม่ได้อำพราง, ปิดบัง

English-Thai: Nontri Dictionary
guise(n) เครื่องแต่งกาย, เครื่องบังหน้า, หน้ากาก, การปรากฏ, ลักษณะภายนอก
disguise(n) การปลอมแปลง, การปลอมตัว, การอำพราง, การปิดบัง, การเสแสร้ง
disguise(vt) ปลอมแปลง, ปลอมตัว, ปิดบัง, อำพราง, เสแสร้ง
undisguised(adj) ไม่ได้ปกปิด, ไม่ปิดบัง

WordNet (3.0)
guise(n) an artful or simulated semblance, Syn. pretext, pretence, pretense

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Guise

n. [ OE. guise, gise, way, manner, F. guise, fr. OHG. wīsa, G. weise. See Wise, n. ] 1. Customary way of speaking or acting; custom; fashion; manner; behavior; mien; mode; practice; -- often used formerly in such phrases as: at his own guise; that is, in his own fashion, to suit himself. Chaucer. [ 1913 Webster ]

The swain replied, “It never was our guise
To slight the poor, or aught humane despise.” Pope. [ 1913 Webster ]

2. External appearance in manner or dress; appropriate indication or expression; garb; shape. [ 1913 Webster ]

As then the guise was for each gentle swain. Spenser. [ 1913 Webster ]

A . . . specter, in a far more terrific guise than any which
ever yet have overpowered the imagination. Burke. [ 1913 Webster ]

3. Cover; cloak; as, under the guise of patriotism. [ 1913 Webster ]

Guiser

n. [ From Guise. ] A person in disguise; a masker; a mummer. [ Obs. or Prov. Eng. ] [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the guise of Jerome Morrow I've risen quickly through the ranks of Gattaca.หลังได้เป็นเจอโรม\ ตำแหน่งผมสูงขึ้นเรื่อยๆ Gattaca (1997)
Yet again he comes to tempt us in the guise of an innocent.เค้ายังมาหลอกให้พวกเราทำชั่วอีก ในใบหน้าอันไร้เดียงสา Silent Hill (2006)
You will take the guise of his storied grandfather, แกจะแต่งตัวเลียนแบบ เรื่องราวของอดีตปู่ของเขา Great and Unfortunate Things (2010)
You had come to Bosnia under the guise of Bruce Wayne... and you chose to depart as such.เจ้าทำทีเป็นเดินทาง ไปบอสเนียในฐานะบรู๊ซ เวย์น เจ้าเลือกที่จะปกปิด Batman: Under the Red Hood (2010)
Someone may have tried to harm the Crown Prince, under the guise of an illness and it should be investigated.อาจจะมีคนพยายามทำร้าย องค์รัชทายาท โดยเอาโรคบังหน้า จึงต้องมีการสอบสวน Dong Yi (2010)
Denying their dreams under the guise of allowing freedom, if that isn't abuse, then tell me what is?การปฏิเสธความฝัน ภายใต้การให้เสรีภาพ ถ้ามันไม่เหมาะสม, งั้นเราควรทำยังไง? God of Study (2010)
Coming here under the guise of a party and trying to get me to buy you an apartment?เธอมานี่ตอนงานเลี้ยง และพยายามขอให้ฉันซื้ออพาร์ทเม้นให้เธอ Rhodes to Perdition (2011)
You're to go to Safia under the guise of paying your respects.คุณแต่งชุดแสดงถึงความเคารพไปหาซาเฟีย Sad Professor (2011)
Under the guise of that mild-mannered medical examiner beats the heart of a real fighter.ภายใต้ท่าทางติ๋มๆแบบหมอชันสูตร แต่ใจสู้จริงๆ Ua Hala (2012)
I made an appointment under the guise of investing in a new imprint.ผมได้ทำการนัดหมายเอาไว้ หลอกว่าจะทำการลงทุน ในหนังสือเล่มใหม่ Til Death (2012)
Under the guise of discipline, Miss Hayward ruled her house with fear and intimidation, pocketing government and charity money while frequently withholding food and water from us, ภายใต้การปกครองที่เข้มงวด คุณเฮย์เวิร์ด ดูแลบ้านของเธอ ด้วยความกลัว และการข่มขู่ แอบริบเงินจากหน่วยงานรัฐ และองค์กรการกุศล Victory (2013)
"under the guise of 'emergency reserves'ภายใต้ชื่อของ 'เงินสำรองฉุกเฉิน' Let the Games Begin (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
แฝง[faēng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise  FR: cacher ; dissimuler
แฝงตัว[faēng tūa] (v) EN: disguise
หินลับมีด[hin lap mīt] (n, exp) EN: hone ; whetstone ; grinding stone  FR: pierre à aiguiser [ f ]
จำแลง[jamlaēng] (v) EN: transform ; convert ; disguise ; modify ; adapt  FR: se transformer en ; modifier ; adapter
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adj) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised  FR: clair et net ; franc ; évident
การลับ[kān lap] (n) FR: aiguisage m ] ; aiguisement [ m ]
คม[khom] (adj) EN: sharp ; razor-sharp  FR: coupant ; tranchant ; affilé ; aiguisé ; perçant ; aigu ; vif
หลาว[lāo] (v) EN: sharpen  FR: tailler ; aiguiser
ลับ[lap] (v) EN: sharpen ; hone ; whet ; grind  FR: aiguiser ; affûter ; affiler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
guise
guises
guises
guisewite

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guise
guises

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erscheinung { f } | Erscheinungen { pl }guise | guises [Add to Longdo]
Gestalt { f } | Gestalten { pl }guise | guises [Add to Longdo]
Vorwand { m } | unter dem Vorwand, etw. zu tunguise | under the guise of doing sth.; in the guise of doing sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
姿[すがた, sugata] (n) (1) figure; form; shape; (2) appearance; dress; guise; (3) state; condition; picture; image; (4) (See 和歌) form (of a waka); (n-suf) (5) dressed in ...; wearing ...; (P) #1,117 [Add to Longdo]
仮面[かめん, kamen] (n) (1) mask; (2) disguise; (P) #2,720 [Add to Longdo]
変身[へんしん, henshin] (n, vs) metamorphosis; disguise; transformation; (P) #3,431 [Add to Longdo]
偽装(P);擬装(P)[ぎそう, gisou] (n, vs, adj-no) disguise; camouflage; masquerade; (P) #10,879 [Add to Longdo]
変装[へんそう, hensou] (n, vs) disguise; masquerade #13,878 [Add to Longdo]
覆面[ふくめん, fukumen] (n, vs) mask; veil; disguise; (P) #14,447 [Add to Longdo]
天童[てんどう, tendou] (n) cherub; gods disguised as children; children parading as cherubs #14,637 [Add to Longdo]
覆う(P);被う;掩う;蔽う;蓋う[おおう, oou] (v5u, vt) to cover; to hide; to conceal; to wrap; to disguise; (P) #15,583 [Add to Longdo]
仮装[かそう, kasou] (n, vs, adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P) #18,178 [Add to Longdo]
ファッションヘルス[fasshonherusu] (n) (See ヘルス) prostitution (in the guise of a massage service) (wasei [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top