ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Under ( AH1 N D ER0) the ( DH AH0) guise ( G AY1 Z) of ( AH1 V) that ( DH AE1 T) mild ( M AY1 L D)-mannered ( M AE1 N ER0 D) medical examiner ( M EH1 D AH0 K AH0 L IH0 G Z AE1 M AH0 N ER0) beats ( B IY1 T S) the ( DH AH0) heart ( HH AA1 R T) of ( AH1 V) a ( AH0) real ( R IY1 L) fighter ( F AY1 T ER0).

 


 
Under
 • ภายใต้[Lex2]
 • ใต้: ข้างใต้, ภายใต้, ข้างล่าง [Lex2]
 • รองลงมา (ตำแหน่งหน้าที่): ต่ำกว่า, ระดับต่ำกว่า [Lex2]
 • ซึ่งอยู่ใต้พื้นผิว[Lex2]
 • (อันเดอะ) prep.,adj.,adv. ภายใต้,ใต้,ข้างล่าง,ล่าง,ต่ำกว่า,น้อยกว่า,รอง,ในสังกัด,ตามที่,ในระหว่างที่. -Phr . (go under ยอมแพ้ ตกต่ำ) ###S. beneath,below [Hope]
 • (pre) ข้างใต้,ภายใต้,ล่าง,รอง,ข้างใน [Nontri]
 • /AH1 N D ER0/ [CMU]
 • (adv,prep) /'ʌndər/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (adv,def. article) /ðə/ [OALD]
guise
 • ลักษณะภายนอก: ลักษณะท่าทาง [Lex2]
 • แต่งตัว[Lex2]
 • ปลอมตัว[Lex2]
 • (ไกซฺ) n. ลักษณะภายนอก,แบบเสื้อ,ลักษณะท่าทาง [Hope]
 • (n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องบังหน้า,หน้ากาก,การปรากฏ,ลักษณะภายนอก [Nontri]
 • /G AY1 Z/ [CMU]
 • (n (count)) /g'aɪz/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (prep) /ɒv/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (adj,adv,pron,pron,conj) /ðæt/ [OALD]
mild
 • (โทษ) เบา: ไม่หนัก, ไม่รุนแรง, น้อย, ไม่มาก [Lex2]
 • (อากาศ) อบอุ่น: (อากาศ) ไม่หนาวจัด, ไม่รุนแรง [Lex2]
 • อ่อนโยน: สุภาพ, ถ่อมตัว [Lex2]
 • อ่อนนุ่ม: นุ่มนวล, เบาบาง [Lex2]
 • (อาหาร, เครื่องดื่ม) ซึ่งมีรสชาติอ่อน: (อาหาร, เครื่องดื่ม) ไม่เข้มข้น, ไม่แรง, รสไม่จัด [Lex2]
 • (ไมล์ดฺ) adj. อ่อน,อ่อนโยน,เบา,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,ไม่ฉุน,ไม่เผ็ด,ไม่แรง,เมตตา,กรุณา ###SW. mildly adv. mildness n. [Hope]
 • (adj) อ่อนโยน,เบา,จืด,อ่อน,ไม่ฉุน,ไม่ขม,ไม่แรง [Nontri]
 • /M AY1 L D/ [CMU]
 • (adj) /m'aɪld/ [OALD]
mannered
 • ซึ่งมีมารยาท (ดีหรือเลว)[Lex2]
 • (แมน'เนอร์ด) adj. มีกิริยามารยาท,ตามนิสัย,มีผล ###S. affected [Hope]
 • /M AE1 N ER0 D/ [CMU]
 • (adj) /m'ænəd/ [OALD]
medical examiner
 • เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ. [Hope]
beats
 • /B IY1 T S/ [CMU]
 • (v,n (count)) /b'iːts/ [OALD]
  [beat]
 • ใจเต้น: หอบ, ใจสั่น [Lex2]
 • ทำให้พ่ายแพ้: เอาชนะ [Lex2]
 • ตี: เคาะ, หวด, ตบ, เฆี่ยน [Lex2]
 • (ชีพจร) เต้นเป็นจังหวะ: หอบ, (ใจ) เต้น, เต้นเป็นจังหวะ [Lex2]
 • ตีไข่: ตีหรือคนให้เข้ากัน [Lex2]
 • มาถึงหรือทำบางสิ่งเร็วกว่า[Lex2]
 • หลีกเลี่ยงการล่าช้า[Lex2]
 • กระพือปีก[Lex2]
 • จังหวะ[Lex2]
 • เสียง (ตีกลอง): เสียงเคาะ [Lex2]
 • การลาดตระเวน[Lex2]
 • เหนื่อยมาก: เพลีย, อ่อนแรง, ซูบ [Lex2]
 • (บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน [Hope]
 • (n) การตี,ความชนะ,จังหวะ,การเต้น [Nontri]
 • (vt) ตี,ตบ,ทุบ,เฆี่ยน,หวด,ฟาด,ซัด,ปราบ,ชนะ [Nontri]
 • /B IY1 T/ [CMU]
 • (v,v,n (count),adj) /b'iːt/ [OALD]
heart
 • ความรัก: ความเอ็นดู [Lex2]
 • จิตใจ: ส่วนลึกของจิตใจ, ความรู้สึก [Lex2]
 • ไพ่โพแดง[Lex2]
 • ส่วนสำคัญ: ใจกลาง, แก่น [Lex2]
 • หัวใจ (อวัยวะ)[Lex2]
 • หัวใจ\n [LongdoEN]
 • (ฮาร์ท) n. หัวใจ,หน้าอก,แก่น,ไส้,จุดสำคัญ,ความกล้าหาญ,ความรู้สึก,ความรัก,ส่วนในสุด,จิตใจ,สุขภาพจิต,สิ่งที่เป็นรูปหัวใจ, (ไพ่) โพแดง vt. ติดที่หัวใจ,สนับสนุน ###S. love,courage,core,center [Hope]
 • (n) หัวใจ,จิตใจ,ความรัก,ความรู้สึก,ส่วนสำคัญ,แก่น,ความกล้าหาญ [Nontri]
 • /HH AA1 R T/ [CMU]
 • (n) /h'aːt/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n (count)) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (indef. article) /ə/ [OALD]
real
 • แท้จริง[Lex2]
 • มีตัวตน[Lex2]
 • จริงใจ: ซื่อสัตย์ [Lex2]
 • ความเป็นจริง: สภาพที่เป็นจริง [Lex2]
 • เหรียญสเปน[Lex2]
 • (เรียล) adj. แท้,จริง,แท้จริง,โดยแท้,ไม่ปลอม,จริงใจ,เกี่ยวกับตัวเลขจริง (ไม่ใช่เศษส่วนหรือเลขผสม) adv. มาก,อย่างมาก ###SW. realness n. ###S. true,actual,genuine [Hope]
 • (adj) แท้,จริง,แท้จริง [Nontri]
 • /R IY1 L/ [CMU]
 • (adj) /r'ɪəʳl/ [OALD]
 • (n (count)) /r'ɛɪ'aːl/ [OALD]
fighter
 • นักสู้: นักรบ, นักมวย, ผู้กล้า, วีรบุรุษ [Lex2]
 • เครื่องบินประจัญบาน: เครื่องบินขับไล่ [Lex2]
 • (ไฟ'เทอะ) n. นักมวย,นักรบ,เครื่องบินรบ,ผู้ชอบต่อสู้,นักต่อสู้ ###S. contender [Hope]
 • (n) ผู้ต่อสู้,นักรบ,นักมวย,เครื่องบินรบ [Nontri]
 • /F AY1 T ER0/ [CMU]
 • (n (count)) /f'aɪtər/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top