ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความรอบรู้

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความรอบรู้-, *ความรอบรู้*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความรอบรู้(n) omniscience, See also: know-how, technical skill, Syn. ความรู้, Example: ทุกคนทึ่งในความรอบรู้ของผู้อำนวยการอย่างมาก จนไม่สงสัยเลยว่าทำไมจึงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานตั้งแต่อายุยังน้อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shining wisdomเปล่งประกายความรอบรู้ Dasepo Naughty Girls (2006)
Shining wisdomเปล่งประกายความรอบรู้ Dasepo Naughty Girls (2006)
Shining wisdomเปล่งประกายความรอบรู้ Dasepo Naughty Girls (2006)
They are fully versed in both the sensual and the erotic arts.พวกเขามีความรอบรู้อย่างเต็มที่ ทั้งในราคะ และศิลปะการเร้าอารมณ์ Balls of Fury (2007)
You are a fountain of information, Mr. Carmichael.คุณนี่เป็นน้ำพุแห่งความรอบรู้ คุณคาร์ไมเคิล Chuck Versus the Seduction (2008)
The nerd in me really, really wants to say "Checkmate" right about now.ความรอบรู้ของผม กระตุ้นให้ผมรู้ว่า ได้เวลาพูดคำว่า "รุกฆาต" แล้ว Chuck Versus the Gravitron (2008)
My size and knowledge base actually makes me older than you because of your general paleness and lack of know-how.รูปร่างกับภูมิความรู้ฉัน มันทำให้ฉันแก่กว่าเธอ เนื่องจากสีผิวซีดๆกับ การขาดความรอบรู้ของเธอ The Twilight Saga: New Moon (2009)
# Lived and learned from fools and from sages ## ใช้ชีวิต และเรียนรู้ # # จากความโง่ ถึงความรอบรู้ # Dream On (2010)
You're the-the Picasso of creepiness.นายเป็นเทพแห่งความรอบรู้ Chuck Versus the American Hero (2010)
It's not his intellect I'm concerned about.มันเกี่ยวกับความรอบรู้ของเขาหรอก ที่ผมกังวล Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
You're a man of great knowledge and wisdom.ท่านคือชายผู้เต็มไปด้วยความรอบรู้ และ ความเฉลียวฉลาด The Darkest Hour: Part Two (2011)
Knowledge, perhaps.บางที แค่ความรอบรู้ The Darkest Hour: Part Two (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
familiarity(n) ความเชี่ยวชาญ, See also: ความรอบรู้, ความชำนาญ, Syn. experience, mastery, knowledge
mastery(n) ความชำนาญ, See also: ความรอบรู้, Syn. mastership
omniscience(n) ความรอบรู้, See also: สัพพัญญู, Syn. infinite knowledge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
familiarity(ฟะมิลลิแอ'ริที) n. ความคุ้นเคย, ความสนิทสนม, ความเคยชิน, ความใกล้ชิด, การไม่มีพิธีรีตอง, ความรอบรู้, ความชำนาญ, Syn. intimacy
mastership(มาส'เทอะชิพ) n. ความเป็นนาย, ความมีอำนาจ, การควบคุม, การบังคับบัญชา, ความสามารถ, ความรอบรู้, ความเก่ง
mastery(มาส'เทอรี) n. ความเป็นนาย, อำนาจปกครอง, อำนาจควบคุม, ความเข้าใจ, ความรอบรู้, ชัยชนะ, การเรียนรู้, ความเชี่ยวชาญ
wisdom(วิส'เดิม) n. ปัญญา, สติปัญญา, ความฉลาด, ความรอบคอบ, ความรอบรู้, คำสั่งสอน, คติพจน์, คำสุภาษิต
wit(วิท) n. ปัญญา, สติปัญญา, เชาวน์, ความรอบรู้, ความรู้, ความเฉลียวฉลาด, ผู้มีความเฉลียวฉลาด, ไหว, พริบ vt., vi. รู้, รู้จัก to wit กล่าวคือเป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
wisdom(n) ความเฉลียวฉลาด, ความรอบรู้, ปัญญา, ความสุขุม, การไตร่ตรอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Weisheit(n) |die, pl. Weisheiten| สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ความรอบรู้เฉียบแหลม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top