ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

know-how

N OW1 HH AW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -know-how-, *know-how*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
know-how(idm) ความรู้และทักษะ
know-how(n) ความรู้หรือวิธีการ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ความชำนาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
know-how(โน'ฮาว) n. ความชำนาญ, ความรู้ว่าจะทำอย่างไร, Syn. savvy, expertise

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
know-howความรู้จัดเจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
know-howความรู้ความชำนาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Know-howความรู้ความชำนาญ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With my nine-step "Refuse to Lose" program... you now have the necessary tools and the insights... and the know-how to put your losing habits behind you... and to go out and make your dreams come true.ด้วยขั้นตอนทั้ง 9 ของโปรแกรม "ปฎิเสธความพ่ายแพ้" เพียงแต่คุณจำเป็นต้อง มีเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยกำจัด พฤติกรรมความพ่ายแพ้ออกไป Little Miss Sunshine (2006)
So who would have the know-How To manufacture something like this?ใครกันนะที่จะรู้ วิธีผลิตของแบบนี้ The Ghost Network (2008)
Well, does that sound like someone who has the financial know-how and business sense to start his own company from scratch all by himself?นั่นฟังดูเหมือนคนที่ มีความรู้ด้านการเงินฃ์และความสามารถด้านธุรกิจ จนตั้งบริษัทขึ้นมาจากศูนย์ด้วยตัวเองเหรอ Snake Eyes (2012)
Frederick Barnes is a very special animal, one with the tools and know-how to kill thousands and thousands of people all at once.เฟรดริค บานส์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษอย่างยิ่ง ผู้มีพร้อมทั้งเครื่องมือ และทักษะเฉพาะ ที่ฆ่าคนเป็นพัน ๆ ได้ในคราเดียว Frederick Barnes (No. 47) (2013)
Another cause of decline was that their technical know-how overran their understanding of nature.อีกสาเหตุของการลดลง คือการที่ทางเทคนิคของพวกเขารู้ เหยียบย่ำความเข้าใจในธรรมชาติ The Immortals (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
know-howApprenticeship is a system where you eat, sleep and live with your master and are taught various martial arts know-how and secrets.
know-howAs shown above, it is possible to obtain ample profit and customers with truly simple know-how that anyone can do!
know-howEarn money on the races! Know-how collection on horse racing will have you raking it in!
know-howOur basic problem is the lack of know-how.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความรู้เชิงปฏิบัติการ(n) know-how, Example: นักวิจัยที่จะเข้ามาทำงานนี้จะต้องมีความรู้เชิงปฏิบัติการอย่างเชี่ยวชาญ, Thai Definition: ความรู้ความสามารถในการลงมือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงๆ
ความรู้เชิงปฏิบัติการ(n) know-how
ความรอบรู้(n) omniscience, See also: know-how, technical skill, Syn. ความรู้, Example: ทุกคนทึ่งในความรอบรู้ของผู้อำนวยการอย่างมาก จนไม่สงสัยเลยว่าทำไมจึงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานตั้งแต่อายุยังน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความชำนาญ[khwām chamnān] (n) EN: skill ; experience ; expertise ; know-how  FR: expérience [ f ]
ความรู้ความชำนาญ[khwām rū khwām chamnān] (n, exp) EN: know-how
วิชา[wichā] (n) EN: subject ; branch of study ; course ; branch of knowledge ; science ; technology ; know-how  FR: sujet [ m ] ; matière [ f ] ; thèse [ f ] ; discipline [ f ] ; branche [ f ] ; domaine [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
KNOW-HOW N OW1 HH AW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
know-how (n) nˈou-hau (n ou1 - h au)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Know-how { n }; Sachverstand { m }know-how [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほね, hone] (n) (uk) knack; skill; trick; secret; know-how; the ropes; hang #3,507 [Add to Longdo]
ノウハウ[nouhau] (n) know-how; (P) #18,492 [Add to Longdo]
ノーハウ[no-hau] (n) know-how [Add to Longdo]
妙王[みょうおう, myouou] (n) Vidya-raja; King of occult know-how; enlightened one (suffix of Buddhist deities) [Add to Longdo]
訳知り顔;わけ知り顔[わけしりがお, wakeshirigao] (n) know-it-all airs; I-know-how-it-is look [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top