ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wisdom

W IH1 Z D AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wisdom-, *wisdom*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
conventional wisdom(noun, phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wisdom(n) ปัญญา, See also: สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, Syn. sagacity, sageness, sapience, Ant. stupidity
wisdom(n) การตัดสินอย่างเฉียบแหลม, Ant. stupidity
wisdom tooth(n) ฟันกรามซี่ที่ 3 (ในจำนวนฟันกรามทั้งหมด 4 ซี่) เป็นฟันที่ขึ้นมาหลังสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wisdom(วิส'เดิม) n. ปัญญา, สติปัญญา, ความฉลาด, ความรอบคอบ, ความรอบรู้, คำสั่งสอน, คติพจน์, คำสุภาษิต
wisdom toothn. ฟันกรามซี่ที่ 3 ของแต่ละข้างของขากรรไกรบนและล่าง -Phr. (cut one's wisdom tooth เจริญเติบโตเต็มที่)

English-Thai: Nontri Dictionary
wisdom(n) ความเฉลียวฉลาด, ความรอบรู้, ปัญญา, ความสุขุม, การไตร่ตรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wisdom toothฟันกรามซี่สุดท้าย [ มีความหมายเหมือนกับ tooth, third molar ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wisdomปัญญา [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Peaceful, nonviolent noncooperation till you yourself see the wisdom of leaving Your Excellency.ใช้สันติ ใช้อหิงสา ไม่ร่วมมือ จนกว่าคุณจะจากไป พณ. Gandhi (1982)
Enough to know that age and wisdom do not necessarily go hand in hand.เพียงพอที่จะรู้ว่า อายุและภูมิปัญญา ไม่จำเป็นที่จะต้องถูกส่งต่อหรือสืบทอดกันมา Anna and the King (1999)
It would seem like wisdom but for the warning in my heart.เหมือนจะเป็นหนทางที่ฉลาด แต่ข้าเตือนตัวเองอยู่ในใจ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It went pretty well. I only had to get the two top wisdom teeth out.สบายมากครับ แค่ถอนฟันออกสองซี่ Ken Park (2002)
You know, Sammy, I'm sure she's unique and extraordinary but general wisdom is that in the end, there isn't just one person for each of us.รู้มั้ยแซม ฉันว่าเธอคนนั้น ต้องพิเศษมากแน่ๆ แต่ใครๆก็รู้ว่าในท้ายที่สุด ชีวิตเราไม่ได้มีแค่ใครคนเดียว Love Actually (2003)
Unless you possess wisdom and patience.เว้นแต่เธอจะมีสติปัญญาและความอดทน Spin Kick (2004)
I was held back by an impacted wisdom tooth.ผมถูกกักตัวไม่ให้มา.. เพราะผมต้องผ่าฟันคุด The Great Raid (2005)
May your wisdom grace us until the stars rain down from the heavens.ความค้องการของเธอ คือ โอบกอดพวดเราจนกระทั่ง \ ท้องฟ้าแห่งแอสเตรจะสูญสลาย The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
My words of wisdom has been told..บอกแล้วให้ใส่เกลืออีกนิดแล้วจะอร่อย Episode #1.3 (2006)
Wisdom is doing it.ปัญญา ก็ทำมันสิ Peaceful Warrior (2006)
Developing the wisdom to apply the right leverage in the right place, at the right time.พัฒนาด้านไหวพริบ เพื่อประยุกต์ใช้กับแรงงัดที่ถูกต้อง ถูกสถานที่ ถูกกับเวลา Peaceful Warrior (2006)
Wisdom is doing.- ปัญญาก่อขึ้น Peaceful Warrior (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wisdomBy reading books and discussing concepts, a person can gain wisdom and tolerance of differing ideas.
wisdomDole out your wisdom a little at a time.
wisdomHe had enough wisdom to refuse the offer.
wisdomHe has gained enough wisdom not to say so.
wisdomHe is a man of wisdom.
wisdomHe is gifted with perfect wisdom.
wisdomHe is remarkable for his wisdom.
wisdomI'm getting my wisdom tooth.
wisdomKnowledge is scarce, wisdom is scarcer.
wisdomLearn wisdom by faults of others.
wisdomMan, know thyself. All wisdom centers there.
wisdomMaria always whispers words of wisdom.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูริ(n) wisdom, See also: intellect, intelligence, Syn. ความฉลาด, ปัญญา, ภูรี, Notes: (บาลี)
มันสมอง(n) wisdom, See also: intelligence, intellect, brains, Syn. หัวสมอง, Example: เราไม่เคยได้พึ่งมันสมองของเพื่อนคนนี้เลย, Thai Definition: สติปัญญาหรือความนึกคิด
ปัญญา(n) intellect, See also: wisdom, talent, wit, knowledge, Syn. สติปัญญา, Example: การพัฒนาด้านความคิดความเข้าใจเป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกับพัฒนาการทางปัญญาซึ่งพ่อแม่ในยุคปัจจุบันมักจะให้ความสนใจมาก, Thai Definition: ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด
พุทธิปัญญา(n) intellect, See also: wisdom, intelligence, understanding, rationality, perception, Example: ้ฟังท่านพูดมานานแล้วเกิดพุทธิปัญญาขึ้นบ้างหรือยัง, Thai Definition: ความรู้, ปัญญา, ความเข้าใจ
มันตา(n) wisdom, See also: intellect, wit, Syn. ความรู้, ปัญญา, Notes: (บาลี)
มันตา(n) wisdom, See also: intellect, wit, Syn. ความรู้, ปัญญา, Notes: (บาลี)
ปฏิภาณ(n) wit, See also: wisdom, resourcefulness, sagacity, astuteness, acumen, intellectual, Syn. เชาวน์, เชาวน์ปัญญา, ไหวพริบ, ความเฉลียวฉลาด, Ant. ทื่อ, บัญญาทึบ, จนปัญญา, Example: เขามีปฏิภาณในการตอบคำถาม, Thai Definition: เชาวน์ไวในการกล่าวแก้หรือโต้ตอบเป็นต้นได้ฉับพลันทันทีและแยบคาย, Notes: (บาลี)
เมธา(n) intelligence, See also: wisdom, Syn. ปัญญา, ความรู้, ความฉลาด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หัวคิด(n) wisdom, See also: brains, head, thought, idea, Syn. ความคิด, สติปัญญา, Example: ดิฉันมีหัวคิดพอที่จะไม่ทำอะไรน่าเกลียดเช่นนั้น
อินทรีย์(n) intelligence, See also: wisdom, intellect, Syn. สติปัญญา, Example: ฤาษีท่านนี้มีอินทรีย์แก่กล้ายิ่งนัก, Thai Definition: ความฉลาดที่เกิดจากการเรียนและคิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดียงสา[dīengsā] (adj) EN: worldly wisdom ; sensible  FR: sensé ; avisé ; raisonnable
หัวคิด[hūakhit] (n) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover
คติชน[khatichon] (n) EN: folk wisdom ; folklore  FR: sagesse populaire [ f ]
ปัญญา[panyā] (n) EN: mental faculties ; knowledge ; intelligence ; wisdom ; culture ; wit   FR: raison [ f ] ; intelligence [ f ] ; sagesse [ g ] ; facultés mentales [ fpl ] ; connaissance [ f ] ; culture [ f ] ; intellect [ m ]
ภูมิปัญญา[phūmpanyā] (n) EN: wisdom ; intellect ; knowledge ; ability ; attainment ; learning  FR: sagesse [ f ] ; bon sens [ m ]
ภูมิปัญญาชาวบ้าน[phūmpanyā chāobān] (n, exp) EN: folk wisdom  FR: sagesse populaire [ f ]
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน[phūmpanyā pheūnbān] (n, exp) EN: folk wisdom ; indigenous knowledge  FR: sagesse populaire [ f ]
สติปัญญา[satipanyā] (n) EN: intelligence ; intellect ; wisdom ; knowledge  FR: intelligence [ f ] ; savoir [ m ]
ไตรสิกขา[traisikkhā] (n) EN: three studies (morality, concentration and wisdom) ; threefold method of training in morality, concentration and wisdom

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WISDOM W IH1 Z D AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wisdom (n) wˈɪzdəm (w i1 z d @ m)
wisdom-teeth (n) wˈɪzdəm-tiːθ (w i1 z d @ m - t ii th)
wisdom-tooth (n) wˈɪzdəm-tuːθ (w i1 z d @ m - t uu th)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
智慧[zhì huì, ㄓˋ ㄏㄨㄟˋ, ] wisdom; knowledge #3,170 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] wisdom; knowledge #5,552 [Add to Longdo]
心智[xīn zhì, ㄒㄧㄣ ㄓˋ, ] wisdom #19,622 [Add to Longdo]
智齿[zhì chǐ, ㄓˋ ㄔˇ, 齿 / ] wisdom tooth #45,212 [Add to Longdo]
[zhǔ, ㄓㄨˇ, ] wisdom #310,339 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weisheit { f }; Klugheit { f } | Weisheiten { pl }wisdom | wisdoms [Add to Longdo]
Weisheitszahn { m } | Weisheitszähne { pl }wisdom tooth | wisdom teeth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不明[ふめい, fumei] (adj-na, n) unknown; obscure; indistinct; uncertain; ambiguous; ignorant; lack of wisdom; anonymous; unidentified; (P) #705 [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) { Buddh } vidya (wisdom); (2) (See 真言) mantra; (pref) (3) the coming (4th of July, etc.) #1,177 [Add to Longdo]
知;智[ち, chi] (n) (1) wisdom; (2) { Buddh } jnana (higher knowledge) #3,001 [Add to Longdo]
知恵(P);智恵;智慧[ちえ, chie] (n) (1) wisdom; wit; sagacity; sense; intelligence; (2) { Buddh } (usu. 智慧) prajna (insight leading to enlightenment); (P) #10,048 [Add to Longdo]
光明[こうみょう(P);こうめい, koumyou (P); koumei] (n) (1) bright light; (2) hope; bright future; (3) { Buddh } light emanating from a buddha or bodhisattva, symbolizing their wisdom and compassion; (P) #15,179 [Add to Longdo]
相場[そうば, souba] (n) (1) market price; (2) speculation (e.g. on stocks); (3) reputation (according to conventional wisdom); estimation; esteem; (P) #15,746 [Add to Longdo]
弁天[べんてん, benten] (n) Benten (goddess of arts and wisdom) #16,869 [Add to Longdo]
般若[はんにゃ, hannya] (n) (1) { Buddh } wisdom; (2) Prajnaparamita; Perfection of Wisdom #18,041 [Add to Longdo]
に連れ[につれ, nitsure] (conj) (uk) (See に連れて) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
に連れて[につれて, nitsurete] (conj) (uk) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top