Search result for

worm

(132 entries)
(0.0376 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worm-, *worm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worm[N] หนอน
worm[N] คนประจบสอพลอ (การดูถูก), See also: คนน่ารังเกียจ
worm[VT] ขับพยาธิ, Syn. de-worm
worm[VI] คืบคลาน, See also: เลื้อยเหมือนหนอน, Syn. crawl, creep, slither
wormy[ADJ] ซึ่งเต็มไปด้วยตัวหนอน
wormy[ADJ] ซึ่งเหมือนตัวหนอน, See also: ซึ่งคล้ายหนอน, Syn. vermiform
worm in[PHRV] บิดหรือหมุนเข้าไปช้าๆ
wormhole[N] รูหนอนไช
wormlike[ADJ] ซึ่งมีลักษณะคล้ายตัวหนอน, Syn. vermiform
wormwood[N] พืชไม้พุ่มหรือพืชลำต้นอ่อนจำพวก Artemesia, Syn. absinthe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
worm(เวิร์ม) n. หนอน,ตัวหนอน,ไส้เดือน,พยาธิ,หนอนพยาธิ,ตัวไหม,สิ่งที่น่าขยะแขยง vi. เลื้อยเหมือนตัวหนอน,ค่อย ๆ สืบรู้,ไช,ใช้เพทุบาย. vt. ขับพยาธิ,ค่อย ๆ สืบรู้,ทำให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างช้า ๆ ,ใช้เพทุบาย, See also: wormer n. wormlike,wormish adj.
worm diskจานเวิร์มคำ WORM ย่อมาจาก write once read many (แปลว่า จานเขียนหนึ่งอ่านหลาย) เป็นจานบันทึกชนิดหนึ่งที่ใช้แสงเลเซอร์ช่วยในการบันทึกข้อมูล มีความจุหลายล้านตัวอักษร (ประมาณ 600,000 หน้ากระดาษพิมพ์) สามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว สื่อชนิดนี้สามารถบันทึกข้อมูลได้เพียงครั้งเดียว แต่จะนำมาใช้อ่านกี่ครั้งก็ได้ เหมาะที่จะใช้เก็บข้อมูลจำนวนมากที่ไม่ต้องการแก้ไขแล้ว เช่น สาราณุกรม พระไตรปิฎก ฯ
worm gearn. เฟืองและเกลียวตัวหนอน,เฟืองตัวหนอน, Syn. worm-gear
worm-eaten(เวิร์ม'อีเทิน) adj. ถูกหนอนไชหรือแทะ,เสื่อมเสีย,เสื่อมโทรม,มีรูหนอนมาก,ผุ,เป็นหน้าข้าวตัง
wormhole(เวิร์ม'โฮล) n. รูหนอนไช
wormy(เวิร์ม'มี) adj. ประกอบด้วยหนอน,มีหนอนหรือพยาธิมากมาย,ถูกหนอนกิน,คล้ายหนอน,ต่ำช้า,เลวทราม, See also: worminess n.
angleworm(แอง' เกิลเวอม) n. ไส้เดือนที่ใช้ตกปลา (earthworm)
armyworm(อาร์'มีเวอม) n. ตัวดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนจำพวก Pseudaletia unipuncta มันมักเคลื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่และทำลายพืชผัก
bloodwormn. หนอนหรือไส้เดือนที่ใช้เป็นเหยื่อปลา
bookworm(บุค'เวิร์ม) n. ผู้ที่ชอบอ่านหนังสือมาก,คนที่ชอบเรียนหนังสือมาก,หนอนหนังสือ,หนอนกัดกินหนังสือ,ปลวกหนังสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
worm(n) หนอน,ไส้เดือน,พยาธิ,ตัวไหม,ไส้ไก่,เกลียวตัวหนอน
wormy(adj) มีหนอน,มีพยาธิ,มีไส้เดือน,ถูกหนอนกิน
angleworm(n) ไส้เดือน
bookworm(n) หนอนหนังสือ
earthworm(n) ไส้เดือน
glowworm(n) หิ่งห้อย,หนอนกระสือ
hookworm(n) พยาธิปากขอ
ringworm(n) ขี้กลาก
silkworm(n) ตัวไหม
tapeworm(n) พยาธิตัวตืด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
worm๑. หนอน๒. หนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ helminth และ vermin ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wormหนอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
WORM (write once read many)วอร์ม (เขียนหนึ่งอ่านหลายครั้ง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
WORM (write once read many)วอร์ม (เขียนหนึ่งอ่านหลายครั้ง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
WORM diskจานวอร์ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
WORM diskจานวอร์ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
worm's-eye viewวิวตาหนอน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
worm-drive clipตัวรัดแบบเกลียวตัวหนอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wormholeโพรงหนอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
wormหนอนคอมพิวเตอร์, โปรแกรมแปลกปลอมที่สามารถคัดลอกตัวเอง แล้วส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆได้ทันที โดยอาศัยการเจาะผ่านช่องโหว่ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ตที่ไม่มีการป้องกันที่ดีพอ โดยจะเข้าไปกีดขวางการทำงานของระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ช้าลง หรือหยุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
worm gearsเฟืองหนอน, ชุดเฟืองประกอบด้วยเฟืองหนอนที่มีลักษณะเป็นวงกลม และเกลียวหนอนมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก เกลียวหนอนจะทำหน้าที่ส่งกำลังให้กับเฟืองหนอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
worm out ofหลบหนี, ออกจาก
See also: S. escape, leave,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You take in strays, don't be surprised by the worms.คุณกำลังหลงทาง ไม่ต้องประหลาดใจ โดยตัวหนอน Joy (2008)
How does a money-grubbing worm like Gunray rate all this security?แค่หนอนละโมบอย่างกันเรย์คนเดียว ทำไมถึงต้องมีการระวังภัยมากขนาดนี้ด้วยล่ะ Cloak of Darkness (2008)
Books are for people not for worms.เป็นหนังสือสำหรับคน ไม่ใช่หนอน Heartbreak Library (2008)
I don't think I have worms. This is just how I am.ผมไม่ิคิดว่าไปกินหนอนมาหรอก ผมก็เป็นแบบนี้เองแหละ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Dead. Mud and worms.ความตาย โคลนกับหนอน The Lazarus Project (2008)
You got worms?หรือเธอมีพยาธิเหรอ? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
It can open wormholes and keep them open. - What are you talking about?พวกมันตามเราไปได้ทุกที่ Jumper (2008)
Is that like a worm-hole or something?มันเหมือนกับรูหนอน หรืออะไรซักอย่างใช่รึเปล่า? The Forbidden Kingdom (2008)
You are not a man, you are a worm, and worms have no possessions!คุณมันไม่ใช่ลูกผู้ชาย คุณคือตัวหนอน หนอนมันไม่มีสมบัติ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Lily, please go and get us a lovely bag of dried mopane worms.ไลลี่หนูไปก่อนจ๊ะและไปเอากระเป๋าที่น่ารัก ของหนอนผีเสื้อแห้งนะจ๊ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- You are a worm.-คุณคือหนอน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Or a Worm, or a fucking anal bead, okay?ไม่ก็หนอน ไม่ก็เป็นที่สวนก้น Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wormI wormed the secret out.
wormThe early bird catches the worm.
wormThe mother bird brought a worm for her young ones.
wormWorms are sometimes beneficial to soil.
wormBefore he went fishing he dug up some worms for bait.
wormThe early bird catches the worm. [Proverb]
wormEven worms are bought for medical research.
wormMan, being of flesh, is subject to diseases of the mind and after death, to worms.
wormThe bird was looking for worms.
wormSome people say stepping on a worm makes it rain.
wormRecently the worms increased.
wormThe smallest worm will turn being trodden on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยาธิ[N] parasite, See also: worm, Syn. หนอนพยาธิ, Example: การรับประทานเมล็ดฟักทองดิบๆ สามารถถ่ายพยาธิตัวกลมได้ดี, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งอย่างน้อยในระยะหนึ่งของชีวิตจะเป็นปรสิตอยู่ในมนุษย์และสัตว์
แปลกปลอม[V] sneak, See also: worm into, disguised, Syn. ปะปน, Example: ตำรวจเตือนให้ระวังโจรล้วงกระเป๋าแปลกปลอมเข้ามาในงาน, Thai definition: มีสิ่งอื่นหรือพวกอื่นปนเข้ามา
หนอน[N] worm, Example: นกส่วนใหญ่กินแมลงและหนอน เป็นอาหาร, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่มีลำตัวยาวอ่อนนุ่ม ไม่มีรยางค์
ซอน[V] worm, See also: creep, crawl, Syn. ชอน, Example: พยาธิซอนก้นน้อง, Thai definition: ชอนไป
ชอน[V] burrow, See also: worm, Thai definition: ไชคดเคี้ยวเข้าไปในดินหรือสิ่งอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอน[v.] (chøn) EN: burrow ; worm   FR: percer ; trouer ; fouir
ชุมเห็ด[n.] (chumhet) EN: ringworm bush   
ชุมเห็ดเทศ [n. exp.] (chumhet thēt) EN: Ringworm bush ; Seven golden candle stick ; Candle bush ; Candelabra   
ดักแด้[n.] (dakdaē) EN: chrysalis ; silkworm ; worm   FR: chrysalide [f]
ดักแด้[n.] (dakdaē) EN: Silkworm Pupae   
ดักแด้ไหม[n. exp.] (dakdaē mai) EN: Silkworm Pupae   
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: grub ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; worm   
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm   FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m]
ขี้กลาก[n.] (khīklāk) EN: ringworm   
กลาก[n.] (klāk) EN: ringworm ; eczema   FR: teigne [f] ; dartre [f] ; eczéma [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WORM    W ER1 M
WORMS    W ER1 M Z
WORM'S    W ER1 M Z
WORMAN    W ER1 M AH0 N
WORMUTH    W ER1 M UW0 TH
WORMLEY    W ER1 M L IY0
WORMSER    W ER1 M Z ER0
WORMLIKE    W ER1 M L AY2 K
WORMWOOD    W ER1 M W UH2 D
WORMINGTON    W ER1 M IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worm    (v) (w @@1 m)
worms    (v) (w @@1 m z)
wormy    (j) (w @@1 m ii)
wormed    (v) (w @@1 m d)
wormier    (j) (w @@1 m i@ r)
worming    (v) (w @@1 m i ng)
wormcast    (n) (w @@1 m k aa s t)
wormhole    (n) (w @@1 m h ou l)
wormiest    (j) (w @@1 m i i s t)
wormwood    (n) (w @@1 m w u d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schneckenantrieb {m}worm drive [Add to Longdo]
Schneckengetriebe {n}worm gear [Add to Longdo]
Schneckengetriebemotor {m}worm geared drive motor [Add to Longdo]
Wurmmittel {n}worm powder [Add to Longdo]
Wurm {m} | Würmer {pl}worm | worms [Add to Longdo]
Wurmfraß {m}worm damage [Add to Longdo]
Wurmstich {m} | Wurmstiche {pl}worm hole | worm holes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
えり蚕[えりさん;エリサン, erisan ; erisan] (n) (uk) eri silkmoth (Samia cynthia ricini); eri silkworm [Add to Longdo]
アースワーム[, a-suwa-mu] (n) earthworm [Add to Longdo]
アブサン油[アブサンゆ, abusan yu] (n) absinthe oil; wormwood oil [Add to Longdo]
アメリカ白灯蛾[アメリカしろひとり;アメリカシロヒトリ, amerika shirohitori ; amerikashirohitori] (n) (uk) fall webworm (Hyphantria cunea) [Add to Longdo]
アメリカ鉤虫[アメリカこうちゅう, amerika kouchuu] (n) New World hookworm (Necator americanus) [Add to Longdo]
インターネットワーム[, inta-nettowa-mu] (n) {comp} Internet worm [Add to Longdo]
ウォーホール型ワーム[ウォーホールかたワーム, uo-ho-ru kata wa-mu] (n) {comp} Warhol worm [Add to Longdo]
ウォーム[, uo-mu] (n) (1) worm; (2) warm [Add to Longdo]
ウォームギア[, uo-mugia] (n) worm gear [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦艾[kǔ ài, ㄎㄨˇ ㄞˋ, ] wormwood; Artemisia absinthium [Add to Longdo]
[hāo, ㄏㄠ, ] wormwood [Add to Longdo]
[gān, ㄍㄢ, ] worm [Add to Longdo]
虫子[chóng zi, ㄔㄨㄥˊ ㄗ˙, / ] worm; insect [Add to Longdo]
蠕虫[rú chóng, ㄖㄨˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] worm [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウォーム[うおーむ, uo-mu] worm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Screw \Screw\ (skr[udd]), n. [OE. scrue, OF. escroue, escroe,
   female screw, F. ['e]crou, L. scrobis a ditch, trench, in
   LL., the hole made by swine in rooting; cf. D. schroef a
   screw, G. schraube, Icel. skr[=u]fa.]
   1. A cylinder, or a cylindrical perforation, having a
    continuous rib, called the thread, winding round it
    spirally at a constant inclination, so as to leave a
    continuous spiral groove between one turn and the next, --
    used chiefly for producing, when revolved, motion or
    pressure in the direction of its axis, by the sliding of
    the threads of the cylinder in the grooves between the
    threads of the perforation adapted to it, the former being
    distinguished as the external, or male screw, or, more
    usually the screw; the latter as the internal, or female
    screw, or, more usually, the nut.
    [1913 Webster]
 
   Note: The screw, as a mechanical power, is a modification of
      the inclined plane, and may be regarded as a
      right-angled triangle wrapped round a cylinder, the
      hypotenuse of the marking the spiral thread of the
      screw, its base equaling the circumference of the
      cylinder, and its height the pitch of the thread.
      [1913 Webster]
 
   2. Specifically, a kind of nail with a spiral thread and a
    head with a nick to receive the end of the screw-driver.
    Screws are much used to hold together pieces of wood or to
    fasten something; -- called also {wood screws}, and {screw
    nails}. See also {Screw bolt}, below.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything shaped or acting like a screw; esp., a form of
    wheel for propelling steam vessels. It is placed at the
    stern, and furnished with blades having helicoidal
    surfaces to act against the water in the manner of a
    screw. See {Screw propeller}, below.
    [1913 Webster]
 
   4. A steam vesel propelled by a screw instead of wheels; a
    screw steamer; a propeller.
    [1913 Webster]
 
   5. An extortioner; a sharp bargainer; a skinflint; a niggard.
    --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   6. An instructor who examines with great or unnecessary
    severity; also, a searching or strict examination of a
    student by an instructor. [Cant, American Colleges]
    [1913 Webster]
 
   7. A small packet of tobacco. [Slang] --Mayhew.
    [1913 Webster]
 
   8. An unsound or worn-out horse, useful as a hack, and
    commonly of good appearance. --Ld. Lytton.
    [1913 Webster]
 
   9. (Math.) A straight line in space with which a definite
    linear magnitude termed the pitch is associated (cf. 5th
    {Pitch}, 10
    (b) ). It is used to express the displacement of a rigid
      body, which may always be made to consist of a
      rotation about an axis combined with a translation
      parallel to that axis.
      [1913 Webster]
 
   10. (Zool.) An amphipod crustacean; as, the skeleton screw
     ({Caprella}). See {Sand screw}, under {Sand}.
     [1913 Webster]
 
   {Archimedes screw}, {Compound screw}, {Foot screw}, etc. See
    under {Archimedes}, {Compound}, {Foot}, etc.
 
   {A screw loose}, something out of order, so that work is not
    done smoothly; as, there is a screw loose somewhere. --H.
    Martineau.
 
   {Endless screw}, or {perpetual screw}, a screw used to give
    motion to a toothed wheel by the action of its threads
    between the teeth of the wheel; -- called also a {worm}.
    
 
   {Lag screw}. See under {Lag}.
 
   {Micrometer screw}, a screw with fine threads, used for the
    measurement of very small spaces.
 
   {Right and left screw}, a screw having threads upon the
    opposite ends which wind in opposite directions.
 
   {Screw alley}. See {Shaft alley}, under {Shaft}.
 
   {Screw bean}. (Bot.)
     (a) The curious spirally coiled pod of a leguminous tree
       ({Prosopis pubescens}) growing from Texas to
       California. It is used for fodder, and ground into
       meal by the Indians.
     (b) The tree itself. Its heavy hard wood is used for
       fuel, for fencing, and for railroad ties.
 
   {Screw bolt}, a bolt having a screw thread on its shank, in
    distinction from a {key bolt}. See 1st {Bolt}, 3.
 
   {Screw box}, a device, resembling a die, for cutting the
    thread on a wooden screw.
 
   {Screw dock}. See under {Dock}.
 
   {Screw engine}, a marine engine for driving a screw
    propeller.
 
   {Screw gear}. See {Spiral gear}, under {Spiral}.
 
   {Screw jack}. Same as {Jackscrew}.
 
   {Screw key}, a wrench for turning a screw or nut; a spanner
    wrench.
 
   {Screw machine}.
     (a) One of a series of machines employed in the
       manufacture of wood screws.
     (b) A machine tool resembling a lathe, having a number of
       cutting tools that can be caused to act on the work
       successively, for making screws and other turned
       pieces from metal rods.
 
   {Screw pine} (Bot.), any plant of the endogenous genus
    {Pandanus}, of which there are about fifty species,
    natives of tropical lands from Africa to Polynesia; --
    named from the spiral arrangement of the pineapple-like
    leaves.
 
   {Screw plate}, a device for cutting threads on small screws,
    consisting of a thin steel plate having a series of
    perforations with internal screws forming dies.
 
   {Screw press}, a press in which pressure is exerted by means
    of a screw.
 
   {Screw propeller}, a screw or spiral bladed wheel, used in
    the propulsion of steam vessels; also, a steam vessel
    propelled by a screw.
 
   {Screw shell} (Zool.), a long, slender, spiral gastropod
    shell, especially of the genus Turritella and allied
    genera. See {Turritella}.
 
   {Screw steamer}, a steamship propelled by a screw.
 
   {Screw thread}, the spiral rib which forms a screw.
 
   {Screw stone} (Paleon.), the fossil stem of an encrinite.
 
   {Screw tree} (Bot.), any plant of the genus {Helicteres},
    consisting of about thirty species of tropical shrubs,
    with simple leaves and spirally twisted, five-celled
    capsules; -- also called {twisted-horn}, and {twisty}.
 
   {Screw valve}, a stop valve which is opened or closed by a
    screw.
 
   {Screw worm} (Zool.), the larva of an American fly
    ({Compsomyia macellaria}), allied to the blowflies, which
    sometimes deposits its eggs in the nostrils, or about
    wounds, in man and other animals, with fatal results.
 
   {Screw wrench}.
     (a) A wrench for turning a screw.
     (b) A wrench with an adjustable jaw that is moved by a
       screw.
 
   {To put the screws on} or {To put the screw on}, to use
    pressure upon, as for the purpose of extortion; to coerce.
    
 
   {To put under the screw} or {To put under the screws}, to
    subject to pressure; to force.
 
   {Wood screw}, a metal screw with a sharp thread of coarse
    pitch, adapted to holding fast in wood. See Illust. of
    {Wood screw}, under {Wood}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worm \Worm\, v. i. [imp. & p. p. {Wormed}; p. pr. & vb. n.
   {Worming}.]
   To work slowly, gradually, and secretly.
   [1913 Webster]
 
      When debates and fretting jealousy
      Did worm and work within you more and more,
      Your color faded.            --Herbert.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worm \Worm\ (w[^u]rm), n. [OE. worm, wurm, AS. wyrm; akin to D.
   worm, OS. & G. wurm, Icel. ormr, Sw. & Dan. orm, Goth.
   wa['u]rms, L. vermis, Gr. ? a wood worm. Cf. {Vermicelli},
   {Vermilion}, {Vermin}.]
   [1913 Webster]
   1. A creeping or a crawling animal of any kind or size, as a
    serpent, caterpillar, snail, or the like. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       There came a viper out of the heat, and leapt on his
       hand. When the men of the country saw the worm hang
       on his hand, they said, This man must needs be a
       murderer.               --Tyndale
                          (Acts xxviii.
                          3, 4).
    [1913 Webster]
 
       'T is slander,
       Whose edge is sharper than the sword, whose tongue
       Outvenoms all the worms of Nile.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       When Cerberus perceived us, the great worm,
       His mouth he opened and displayed his tusks.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. Any small creeping animal or reptile, either entirely
    without feet, or with very short ones, including a great
    variety of animals; as, an earthworm; the blindworm.
    Specifically: (Zool.)
    (a) Any helminth; an entozoon.
    (b) Any annelid.
    (c) An insect larva.
    (d) pl. Same as {Vermes}.
      [1913 Webster]
 
   3. An internal tormentor; something that gnaws or afflicts
    one's mind with remorse.
    [1913 Webster]
 
       The worm of conscience still begnaw thy soul!
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A being debased and despised.
    [1913 Webster]
 
       I am a worm, and no man.       --Ps. xxii. 6.
    [1913 Webster]
 
   5. Anything spiral, vermiculated, or resembling a worm; as:
    (a) The thread of a screw.
      [1913 Webster]
 
         The threads of screws, when bigger than can be
         made in screw plates, are called worms. --Moxon.
      [1913 Webster]
    (b) A spiral instrument or screw, often like a double
      corkscrew, used for drawing balls from firearms.
    (c) (Anat.) A certain muscular band in the tongue of some
      animals, as the dog; the lytta. See {Lytta}.
    (d) The condensing tube of a still, often curved and wound
      to economize space. See Illust. of {Still}.
    (e) (Mach.) A short revolving screw, the threads of which
      drive, or are driven by, a worm wheel by gearing into
      its teeth or cogs. See Illust. of {Worm gearing},
      below.
      [1913 Webster]
 
   {Worm abscess} (Med.), an abscess produced by the irritation
    resulting from the lodgment of a worm in some part of the
    body.
 
   {Worm fence}. See under {Fence}.
 
   {Worm gear}. (Mach.)
    (a) A worm wheel.
    (b) Worm gearing.
 
   {Worm gearing}, gearing consisting of a worm and worm wheel
    working together.
 
   {Worm grass}. (Bot.)
    (a) See {Pinkroot}, 2
    (a) .
    (b) The white stonecrop ({Sedum album}) reputed to have
      qualities as a vermifuge. --Dr. Prior.
 
   {Worm oil} (Med.), an anthelmintic consisting of oil obtained
    from the seeds of {Chenopodium anthelminticum}.
 
   {Worm powder} (Med.), an anthelmintic powder.
 
   {Worm snake}. (Zool.) See {Thunder snake}
    (b), under {Thunder}.
 
   {Worm tea} (Med.), an anthelmintic tea or tisane.
 
   {Worm tincture} (Med.), a tincture prepared from dried
    earthworms, oil of tartar, spirit of wine, etc. [Obs.]
 
   {Worm wheel}, a cogwheel having teeth formed to fit into the
    spiral spaces of a screw called a worm, so that the wheel
    may be turned by, or may turn, the worm; -- called also
    {worm gear}, and sometimes {tangent wheel}. See Illust. of
    {Worm gearing}, above.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worm \Worm\, v. t.
   1. To effect, remove, drive, draw, or the like, by slow and
    secret means; -- often followed by out.
    [1913 Webster]
 
       They find themselves wormed out of all power.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
       They . . . wormed things out of me that I had no
       desire to tell.            --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   2. To clean by means of a worm; to draw a wad or cartridge
    from, as a firearm. See {Worm}, n. 5
    (b) .
      [1913 Webster]
 
   3. To cut the worm, or lytta, from under the tongue of, as a
    dog, for the purpose of checking a disposition to gnaw.
    The operation was formerly supposed to guard against
    canine madness.
    [1913 Webster]
 
       The men assisted the laird in his sporting parties,
       wormed his dogs, and cut the ears of his terrier
       puppies.               --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) To wind rope, yarn, or other material, spirally
    round, between the strands of, as a cable; to wind with
    spun yarn, as a small rope.
    [1913 Webster]
 
       Ropes . . . are generally wormed before they are
       served.                --Totten.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   {To worm one's self into}, to enter into gradually by arts
    and insinuations; as, to worm one's self into favor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worm
   n 1: any of numerous relatively small elongated soft-bodied
      animals especially of the phyla Annelida and Chaetognatha
      and Nematoda and Nemertea and Platyhelminthes; also many
      insect larvae
   2: a person who has a nasty or unethical character undeserving
     of respect [syn: {worm}, {louse}, {insect}, {dirt ball}]
   3: a software program capable of reproducing itself that can
     spread from one computer to the next over a network; "worms
     take advantage of automatic file sending and receiving
     features found on many computers"
   4: screw thread on a gear with the teeth of a worm wheel or rack
   v 1: to move in a twisting or contorted motion, (especially when
      struggling); "The prisoner writhed in discomfort"; "The
      child tried to wriggle free from his aunt's embrace" [syn:
      {writhe}, {wrestle}, {wriggle}, {worm}, {squirm}, {twist}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 worm
  n.
 
   [from tapeworm in John Brunner's novel The Shockwave Rider, via XEROX PARC]
   A program that propagates itself over a network, reproducing itself as it
   goes. Compare {virus}. Nowadays the term has negative connotations, as it
   is assumed that only {cracker}s write worms. Perhaps the best-known example
   was Robert T. Morris's {Great Worm} of 1988, a ?benign? one that got out of
   control and hogged hundreds of Suns and VAXen across the U.S. See also
   {cracker}, {RTM}, {Trojan horse}, {ice}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 WORM
     Write Once Read Many (CD)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 worm [wɔrm]
   earthworm
   worm
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top