ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้อพิพาท

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อพิพาท-, *ข้อพิพาท*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อพิพาท(n) dispute, See also: argument, controversy, Syn. กรณีพิพาท, ข้อโต้เถียง, ข้อโต้แย้ง, Example: เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น คู่กรณีควรใช้วิธีแก้ปัญหาโดยสันติวิธี, Thai Definition: เรื่องโต้เถียง หรือโต้แย้งกัน
ข้อพิพาทแรงงาน(n) labor dispute, See also: labor controversy, Example: รัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งให้ข้อพิพาทแรงงานนำไปสู่การชี้ขาด, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน ที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพการจ้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อพิพาทน. ข้อขัดแย้งหรือโต้แย้งระหว่างผู้เป็นคู่กรณี.
ข้อพิพาทแรงงานน. ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้าง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
matter in disputeข้อพิพาท, กรณีพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflictข้อพิพาท, ข้อขัดแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trade disputeข้อพิพาททางการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
international disputeข้อพิพาทระหว่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
labour disputeข้อพิพาทแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dispute, labourข้อพิพาทแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour disputeข้อพิพาทแรงงาน [ ดู industrial dispute ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial disputeข้อพิพาทแรงงาน [ ดู labour dispute ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
major disputeข้อพิพาทแรงงานนอกข้อตกลงร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minor disputeข้อพิพาทแรงงานในข้อตกลงร่วม (เกี่ยวกับสภาพการจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disputeข้อพิพาท [เศรษฐศาสตร์]
Investment disputeข้อพิพาทในการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Conflictข้อพิพาท [เศรษฐศาสตร์]
Boundary disputesข้อพิพาทเขตแดน [TU Subject Heading]
unsettled disputeข้อพิพาทที่ยังไม่ระงับ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
County sheriffs have had no run-ins with the sect.นายอำเภอเค้าท์ตี้ ไม่มีข้อพิพาทกับลัทธิ Minimal Loss (2008)
Any territory hassles, any business disputes, ทุกๆปัญหาในอาณาเขต ข้อพิพาททางธุรกิจใดๆ Hell Followed (2008)
No, no. We're here. Let's settle this.ไม่ มาถึคงนี่แล้ว มายุติข้อพิพาทกัน The Jiminy Conjecture (2009)
I take his absence as agreement to the orders of the divorce.ฉันจะส่งใบที่เขาไม่มาฟังข้อพิพาทษา เรื่องการหย่า 17 Again (2009)
The reason for the violence inflicted upon Director Yoon is unknown, but it is rumored that the accused has a dispute with the victim over a contract.เหตุผลที่ทำร้ายร่างกาย ผอ.ยูน ยังไม่มีใครทราบ แต่มันมีข่าวลือออกมาว่าข้อพิพาทนี้เกิดจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรม Episode #1.18 (2010)
So look for custody disputes, injunctions, allegations.งั้นหาคำสั่งศาล, ข้อหา, หรือข้อพิพาทเรื่องการเลี้ยงดู. Big Sea (2011)
There's a little bit of a dispute.เป็นแค่ข้อพิพาทเล็กน้อยเท่านั้นครับ Me Too, Flower! (2011)
See, your disregard for the safety of your charges takes it from a tenant dispute to a criminal action, a fact that I will happily bring to the attention of the district attorney unless repairs are made yesterday.ดูนี่คุณละเลยเรื่องความปลอดภัย เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ยกเลิกข้อพิพาทกับผู้เช่า กับการดำเนินคดีอาญา ความจริงนั่น ฉันยินดีที่จะเอาไป All In (2012)
The challenge is picking something that plays to our collective strengths, and that won't set off a firestorm in the community like Rocky Horror did.ความท้าทายของเราคือเลือกซักเรื่อง ที่แสดงพลังของพวกเรา และไม่ทำให้เกิดข้อพิพาท The Break-Up (2012)
She thought she was just taking care of a child in a custody dispute.เธอคิดว่าเธอแค่ดูแลเด็ก ที่ยังอยู่ในข้อพิพาท Red John's Rules (2013)
His quarrel is with me.ว่าครอบครัวฉันไม่เกี่ยวด้วย ข้อพิพาทนี้อยู่ระหว่างเขากับฉัน League of Assassins (2013)
'They built the platforms, even the staircases, but it all got tied up 'in legal disputes and so they never built the station on the surface.''พวกเขาสร้างชานชาลา แม้แต่บันไดก็ด้วย เเต่ทั้งหมดนั่นถูกปิดไว้' 'เกิดข้อพิพาททางกฎหมายขึ้น พวกเขาก็เลยไม่เคยสร้างสถานีไว้ด้านบน' The Empty Hearse (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อพิพาท[khøphiphāt] (n) EN: dispute ; argument ; controversy ; controversial point ; disputed point ; matter in dispute ; issue  FR: dispute [ f ]
ข้อพิพาทแรงงาน[khøphiphāt raēng-ngān] (n, exp) EN: labor dispute

English-Thai: Nontri Dictionary
parley(n) การตกลง, การเจรจาข้อพิพาท, การประชุม
parley(vi) ตกลง, เจรจาข้อพิพาท, ประชุม, สนทนา
quarrel(n) ข้อพิพาท, การทะเลาะ, การวิวาท, เรื่องวิวาท

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
労働争議[ろうどうそうぎ, roudousougi] (n) ข้อพิพาทแรงงาน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top