Search result for

tile

(86 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tile-, *tile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tile[N] แผ่นกระเบื้อง, See also: กระเบื้อง
tile[VT] ปูกระเบื้อง
tiler[N] คนปูกระเบื้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tile(ไทลฺ) n. แผ่นกระเบื้อง,กระเบื้อง,สิ่งที่คล้ายแผ่นกระเบื้องเครื่องมุงหลังคาหรือลาดพื้น,ท่อกระเบื้อง vt. ปูกระเบื้อง,ติดกระเบื้อง. -tiler n.
contractile(คันแทรค'ไทลฺ) adj. ซึ่งหดตัวได้, See also: contractility n.
ductile(ดัค'เทิล) adj. ตีเป็นแผ่นบางได้ (โลหะบางชนิด) ,ดึงเป็นเส้นสายได้ (เช่นทอง) ,หลอมเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้,ดัดได้,ไม่เปราะ,น่วมอ่อน,เปลี่ยนรูปได้ง่าย,สอนง่าย., See also: ductility n. ดูductile ductiliness n. ดูductile, Syn. malle
entilesse(เจน'ทะเลส) n. ความสุภาพ
erectile(อีเรค'ไทลฺ,-เทิล) adj. ซึ่งสามารถตั้งตรงขึ้นได้,ลุกได้,ชูได้,แข็งตัวได้., See also: erectivity n. ดูerectile
fertile(เฟอ'ไทลฺ) adj. ซึ่งมีดินดี,อุดมสมบูรณ์,ให้ผล,ให้ลูกได้, See also: fertileness n., Syn. fecund
fictileadj. ซึ่งทำเป็นรูปร่างต่างได้,ซึ่งทำด้วยดิน
futile(ฟิว'ไทลฺ) adj. ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,หาความจริงไม่ได้,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง., See also: futileness n., Syn. useless,vain ###A. fruitful
gentile(เจน'ไทลฺ) adj. เกี่ยวกับคนที่ไม่ใช่ยิว,คริสเตียน (ซึ่งแตกต่างจากยิว) ,ไม่ใช่โมมอน (Mormon) และไม่ใช่ยิว,คนนอกศาสนา,เกี่ยวกับเผ่า-ประชาชน-ประเทศ., Syn. Gentile
hostile(ฮอส'ไทลฺ,ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์,ต่อต้าน,มีเจตนาร้าย,เป็นศัตรู,ไม่เป็นมิตร,ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary,antagonistic

English-Thai: Nontri Dictionary
tile(n) กระเบื้อง
tile(vt) ปูกระเบื้อง
bissextile(n) ปีอธิกสุรทิน
cantilever(n) วงเล็บใหญ่
contractile(adj) หดตัวได้
ductile(adj) ทำให้โค้งได้,ดัดได้,ตีเป็นแผ่นบางได้,หลอมได้
fertile(adj) อุดม,สมบูรณ์,ซึ่งให้ผล,มีตัว
futile(adj) เปล่าประโยชน์,ไม่ได้ผล,ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว
gentile(n) คนนอกศาสนา,ผู้ที่ไม่ใช่คนชาติยิว
hostile(adj) เป็นศัตรู,มุ่งร้าย,เกลียดชัง,ไม่เป็นมิตร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
tile draintile drain, ท่อระบายน้ำดินเผา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Tile industryอุตสาหกรรมกระเบื้อง [TU Subject Heading]
Tile layingการปูกระเบื้อง [TU Subject Heading]
Tilesกระเบื้อง [TU Subject Heading]
Tiles in interior decorationกระเบื้องในงานตกแต่งภายใน [TU Subject Heading]
Tiles, Roofingกระเบื้องหลังคา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Here's today's tile block print.ท่านเป็นใครกันแน่เนี่ย Goemon (2009)
Mrs Bad Guy comes home, finds Mr Bad Guy dead on the bathroom tile.ภรรยาตัวร้ายกลับมาที่บ้าน แล้วพบว่าสามีตัวร้าย Law Abiding Citizen (2009)
Bathroom, cool tile.ห้องน้ำ แผ่นกระเบื้องเย็น Breakage (2009)
It's almost done. it just need tiles and lights.ก็เกือบเสร็จแล้ว เหลือแค่ ปูกระเบื้องกับไฟฟ้า Dogtooth (2009)
Well, most of what he was buried in and what I found around the remains was tile:ส่วนใหญ่สิ่งที่เขาถูกฝังอยู่ภายใต้ และสิ่งที่ผมพบรอบ ๆ ศพนั้นเป็นเศษกระเบื้อง The Dwarf in the Dirt (2009)
shower, toilet, tile, and mesh fencing which he did not put up in his backyard.เขาสร้างห้องใต้ดินของตัวเอง Cradle to Grave (2009)
I also secured large quantities of these chemicals above the tiles in the drop ceiling.ฉันก็แอบเอาส่วนผสมพวกนี้ เยอะมากๆไปไว้บน กระเบื้องเพดาน The Vengeance Formulation (2009)
Yes, I make everything myself. The tiles and furniture.ใช่ ผมทำมันทุกอย่างกับมือ กระเบื้อง และ เครื่องเรือน The Lovely Bones (2009)
Dr. Graham has no insight into real human behavior, and there are 428 tiles on the ceiling of that theater.ดร.เกรแฮมไม่มีความสามารถจะมองเข้าไปในจิตใจของมนุษย์ แล้วก็มีแผ่นกระเบื้อง428แผ่นอยู่บนเพดานเวที The Glamorous Life (2010)
New tiles in the bathrooms and kitchens, granite countertops, new appliances- all top of the line.ทำใหม่ทั้งหมด ปูกระเบื้องใหม่ในห้องน้ำและห้องครัว เคาน์เตอร์หินแกรนิต เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ ทั้งหมดใช้ของคุณภาพสูง Caballo sin Nombre (2010)
And there's gonna be a pathway of art tiles.และก็มีทางเดิน ปูกระเบื้องศิลปะ Can You Hear Me Now? (2010)
Art tiles?กระเบื้องศิลปะ? Can You Hear Me Now? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tileMahjong tiles are very beautiful.
tileThe tile which fell from the roof broke into pieces.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเบื้อง[N] tile, Example: เครื่องของคุณควรตั้งไว้ในห้องที่เป็นพื้นไม้หรือกระเบื้อง และพยายามหลีกเลี่ยงห้องที่ปูด้วยพรม เพราะจะมีปัญหาในเรื่องไฟฟ้าสถิต, Count unit: แผ่น, Thai definition: สิ่งต่างๆ ที่ทำด้วยดินประสมอย่างดี เนื้อมีลักษณะแข็งและขาว อาจเคลือบผิวเป็นมัน หรือมีพื้นหรือลวดลายเป็นสีต่างๆ
กระเบื้อง[N] tile, See also: roofing, Example: เดี๋ยวนี้ชาวนารวยจนสามารถซื้อกระเบื้องมุงหลังคาแทนจากแล้ว, Count unit: แผ่น, Thai definition: เครื่องมุงหลังคาหรือปูพื้นเป็นต้น ทำด้วยดินหรือวัตถุอย่างอื่น โดยปกติเป็นแผ่น
พื้นกระเบื้อง[N] tiled floor, Example: ทาว์เฮาส์หลังนี้มีห้องว่างแบ่งให้เช่า พื้นกระเบื้อง (ห้องน้ำรวม) ราคาห้องละ 1700 บาท, Thai definition: พื้นที่ที่ปูด้วยกระเบื้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
โบก[v.] (bōk) EN: blow ; fan   FR: ventiler ; brasser l'air
โบกไฟ[v. exp.] (bōk fai) EN: fan a fire   FR: attiser un feu ; ventiler un feu
ช่างปูกระเบื้อง[v. exp.] (chang pū krabeūang) EN: tiler   
ช่างปูน[n.] (chang pūn) EN: mason ; bricklayer ; tiler ; plasterer   FR: maçon [m]
โดยไร้ผล[adv.] (dōi raiphon) FR: vainement ; en vain ; inutilement
ห่า[n.] (hā) EN: cholera ; plague ; pestilential disease ; infectious disease   FR: peste [f] ; choléra [m]
เหี้ยม[v.] (hīem) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitiless   
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless   FR: impitoyable ; implacable
โหด[adj.] (hōt) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless   FR: cruel ; méchant ; sans coeur

CMU English Pronouncing Dictionary
TILE    T AY1 L
TILED    T AY1 L D
TILES    T AY1 L Z
TILEY    T AY1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tile    (v) (t ai1 l)
tiled    (v) (t ai1 l d)
tiles    (v) (t ai1 l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fliesenoberseite {f}tile face [Add to Longdo]
Kassette {f} zum Brennen von Fliesentile setter [Add to Longdo]
Ziegelhammer {n}tile hammer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square) [Add to Longdo]
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect [Add to Longdo]
どうにもならない[, dounimonaranai] (exp) helpless; futile; situation about which nothing can be done; (P) [Add to Longdo]
カンチレバー;カンティレバー[, kanchireba-; kanteireba-] (n,adj-no) cantilever [Add to Longdo]
クリンカータイル[, kurinka-tairu] (n) clinker tile [Add to Longdo]
グラウト[, gurauto] (n) grout; grouting (cement between tile squares) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǎ, ㄨㄚˇ, ] tile [Add to Longdo]
砖瓦[zhuān wǎ, ㄓㄨㄢ ㄨㄚˇ, / ] tile [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パーセンタイル[ぱーせんたいる, pa-sentairu] percentile [Add to Longdo]
揮発性記憶装置[きはつせいきおくそうち, kihatsuseikiokusouchi] volatile storage [Add to Longdo]
不揮発性メモリ[ふきはつせいメモリ, fukihatsusei memori] nonvolatile memory [Add to Longdo]
不揮発性記憶装置[ふきはつせいきおくそうち, fukihatsuseikiokusouchi] nonvolatile storage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tile \Tile\, v. t. [See 2d {Tiler}.]
   To protect from the intrusion of the uninitiated; as, to tile
   a Masonic lodge.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tile \Tile\, n. [OE. tile, tigel, AS. tigel, tigol, fr. L.
   tegula, from tegere to cover. See {Thatch}, and cf.
   {Tegular}.]
   1. A plate, or thin piece, of baked clay, used for covering
    the roofs of buildings, for floors, for drains, and often
    for ornamental mantel works.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.)
    (a) A small slab of marble or other material used for
      flooring.
    (b) A plate of metal used for roofing.
      [1913 Webster]
 
   3. (Metal.) A small, flat piece of dried earth or
    earthenware, used to cover vessels in which metals are
    fused.
    [1913 Webster]
 
   4. A draintile.
    [1913 Webster]
 
   5. A stiff hat. [Colloq.] --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   {Tile drain}, a drain made of tiles.
 
   {Tile earth}, a species of strong, clayey earth; stiff and
    stubborn land. [Prov. Eng.]
 
   {Tile kiln}, a kiln in which tiles are burnt; a tilery.
 
   {Tile ore} (Min.), an earthy variety of cuprite.
 
   {Tile red}, light red like the color of tiles or bricks.
 
   {Tile tea}, a kind of hard, flat brick tea. See {Brick tea},
    under {Brick}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tile \Tile\, v. t. [imp. & p. p. {Tiled}; p. pr. & vb. n.
   {Tiling}.]
   1. To cover with tiles; as, to tile a house.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To cover, as if with tiles.
    [1913 Webster]
 
       The muscle, sinew, and vein,
       Which tile this house, will come again. --Donne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tile
   n 1: a flat thin rectangular slab (as of fired clay or rubber or
      linoleum) used to cover surfaces
   2: a thin flat slab of fired clay used for roofing [syn: {tile},
     {roofing tile}]
   3: game equipment consisting of a flat thin piece marked with
     characters and used in board games like Mah-Jong, Scrabble,
     etc.
   v 1: cover with tiles; "tile the wall and the floor of the
      bathroom"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top