ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sprightly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sprightly-, *sprightly*, spright
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sprightly(adj) มีชีวิตชีวา, See also: ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน, Syn. animated, vivacious, lively, spry
sprightly(adv) อย่างมีชีวิตชีวา, See also: อย่างร่าเริง, อย่างสนุกสนาน, อย่างเบิกบาน, Syn. lively, spryly, vigorously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sprightly(สไพร'ทฺลี) adj., adv. สนุกสนาน, มีชีวิตชีวา, ร่าเริง, แคล่วคล่อง, ว่องไว., See also: sprightliness n., Syn. animated, lively, spry, cheerful, energetic

English-Thai: Nontri Dictionary
sprightly(adj) ร่าเริง, สนุกสนาน, มีชีวิตชีวา, คล่องแคล่ว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You told me double cycle's more power. Good advice. You sound pretty sprightly for a dead guy.นายบอกเบิ้ลรอบแล้วพลังจะเพิ่มขึ้น ขอบคุณที่แนะนำ Iron Man 2 (2010)
A sprightly little warrior you are.นักรบร่างเล็กผู้แกร่งกล้า Your Highness (2011)
He's 81, but still sprightly.เขาอายุ 81 แล้ว แต่ยังสดชื่นดีอยู่ Smokey and the Bandit (2011)
Well, he was sprightly.เขาดูร่าเริงดีนะ Frozen (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sprightly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sprightly

WordNet (3.0)
sprightly(adj) full of spirit and vitality

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Sprightly

a. [ Compar. Sprightlier superl. Sprightliest. ] [ See Sprite. ] Sprightlike, or spiritlike; lively; brisk; animated; vigorous; airy; gay; as, a sprightly youth; a sprightly air; a sprightly dance. “Sprightly wit and love inspires.” Dryden. [ 1913 Webster ]

The sprightly Sylvia trips along the green. Pope. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebhaft { adj } | lebhafter | am lebhaftestensprightly | sprightlier | sprightliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気軽[きがる, kigaru] (adj-na) (1) carefree; buoyant; lighthearted; sprightly; (n) (2) ease; (P) #11,896 [Add to Longdo]
溌剌;溌溂;潑剌;潑溂;発剌(iK)[はつらつ, hatsuratsu] (adj-t, adv-to) (uk) lively; vigorous; sprightly; vivid [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top