ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mop up

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mop up-, *mop up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mop up[PHRV] เช็ดทำความสะอาดด้วยไม้ถูพื้น, Syn. clean up, soak up, sop up
mop up[PHRV] เอาชนะ, See also: จัดการกับ, Syn. clean up, wipe up
mop up[PHRV] ทำเสร็จ (งาน), Syn. finish off, finish up

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Haul out the garbage. Mop up the back.ขนขยะไปทิ้ง ล้างส้วมด้วย Heat (1995)
It will be nice to have someone to help mop up when we've finished with our little guest.มันจะดีมาก ถ้าจะมีใครบางคนมาช่วยถูพื้น เมื่อเราเสร็จภารกิจกับแขกน้อยๆ ของเรา Stardust (2007)
We used them to mop up the water. Good idea, right?เราใช้มันซับน้ำที่พื้นนะ เป็นความคิดที่ดีใช่มั้ย Alvin and the Chipmunks (2007)
Mop up the grime.ผมต้องไปหาผ้าเก่าๆ มาเช็ดรอยเปื้อน Hairography (2009)
Yeah, unless you want me to mop up the men's room.ใช่ เว้นแต่คุณอยากช่วยผม ถูพื้นห้องน้ำชาย Fracture (2009)
Wrecking the natural order's not quite such fun when you have to mop up the mess, is it?แหกกฏธรรมชาติ ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ ถ้าเราต้อง จัดการกับเรื่องที่ตามมาด้วย ใช่ไหม? Appointment in Samarra (2010)
Would you guys please just leave me to mop up whatever this is in peace, please?ขอให้ฉันอยู่คนเดียวได้ไหม ให้ฉันถูพื้นนี่คนเดียวนะ ขอร้องล่ะ? Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)
Can I go back and watch Josh mop up urine?ขอกลับไปดูจอชถูฉี่คนไข้ต่อได้มั้ย? Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)
Now I got to go mop up your mess. I'm gonna go fucking mop up your mess.นี่ฉันต้องตามแก้ไขที่นายทำยุ่งเอาไว้ ฉันต้องตามแก้ไข.. American Hustle (2013)
They told you they were staying around just long enough to mop up what's left of the Andover clan.พวกเขาบอกคุณว่า พวกเขาจะอยู่รอบๆ แค่ นานพอที่จะเก็บกวาดพวกที่เหลือของ แอนโดเวอ One Riot, One Ranger (2013)
If Nick Fury thinks he can get his costumed thugs and S.T.R.l.K.E. commandos to mop up his mess, he's sadly mistaken.ถ้านิคโกรธคิดว่าเขาจะได้รับอันธพาลคิวของเขา และหน่วยคอมมานโด STRlKE ซับระเบียบของเขาเขาก็เข้าใจผิดเศร้า Captain America: The Winter Soldier (2014)
Why would they mop up the blood... if they're trying to stage a crime scene?If they're trying to stage a crime scene? Gone Girl (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซับ[V] absorb, See also: mop up, soak up, Syn. ดูดซึม, ซึมซับ, ซึม, ดูดซับ, ดูด, Example: ผ้าสำลีจะซับน้ำได้ดี, Thai definition: เอาสิ่งของเช่น ผ้า ฟองน้ำ หรือกระดาษทาบลงบนของเหลว เช่น น้ำ เพื่อให้แห้ง

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mop up
   n 1: a concluding action [syn: {completion}, {culmination},
      {closing}, {windup}, {mop up}]
   v 1: to wash or wipe with or as if with a mop; "Mop the hallway
      now"; "He mopped her forehead with a towel" [syn: {wipe
      up}, {mop up}, {mop}]
   2: defeat thoroughly; "He mopped up the floor with his
     opponents" [syn: {worst}, {pip}, {mop up}, {whip}, {rack up}]
   3: finish a task completely; "I finally got through this
     homework assignment" [syn: {get through}, {wrap up}, {finish
     off}, {mop up}, {polish off}, {clear up}, {finish up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top