ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พึ่งพิง

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พึ่งพิง-, *พึ่งพิง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พึ่งพิง[V] depend on, See also: rely on, Syn. พึ่ง, พึ่งพา, พึ่งพาอาศัย, Example: เขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เห็นจะพึ่งพิงได้, Thai definition: อาศัยพักพิง, ขอความช่วยเหลือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พึ่งพิงก. พักพิงอาศัย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even someone living under a banyan tree is dependent on support from someone.แม้แต่คนที่อาศัยอยู่ใต้ต้นไทร ก็ต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากคนอื่น The Corporation (2003)
We hold close to us those people on whom we depend.เรายึดเหนี่ยวกับคนที่เราพึ่งพิง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
~~ Till I'm gonna need somebody to lean on ~~# ที่ฉันจะต้องการ ใครสักคนไว้พึ่งพิงBallad (2009)
~~ We all need somebody to lean on ~~ ARTIE: ~~ Somebody to lean on ~~# (ทุกคนต้องการ ใครสักคนไว้พึ่งพิง) # # ใครสักคนไว้พึ่งพิงBallad (2009)
~~ We all need somebody to lean on ~~ ~~ Lean on me ~~# ทุกคนต้องการ ใครสักคนไว้พึ่งพิงBallad (2009)
~~ Somebody to lean on ~~# ใครสักคนไว้พึ่งพิงBallad (2009)
~~ I'm gonna need somebody to lean on ~~# ฉันจะต้องการ ใครสักคนไว้พึ่งพิงBallad (2009)
~~ Somebody to lean on. ~~# ใครสักคนไว้พึ่งพิงBallad (2009)
Codependent.ภาวะพึ่งพิงขั้นรุนแรง Accounting for Lawyers (2010)
Let her lean on you and rest.ให้เธอได้พึ่งพิงนายและพักผ่อน Bread, Love and Dreams (2010)
She didn't. Poseidon took her on the cold floor.นางอ้อนวอนเอเธนน่าหวังจะพึ่งพิง แต่ว่าเทพีมีความชิงชังรังเกียจ Clash of the Titans (2010)
♪ When times get hard, I need someone to help me out ♪# เวลาตกทุกข์ได้ยาก ฉันต้องการใครซักคนให้พึ่งพิงThe Sue Sylvester Shuffle (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depend[VI] ขึ้นอยู่กับ, See also: พึ่งพิง, อาศัย, พึ่งพา, Syn. to be contingent on hang upon, centeron
lean[VI] พึ่งพา, See also: พึ่งพิง, Syn. lean on, depend on
sponge on[PHRV] อาศัย, See also: พึ่งพิง, ยังชีพด้วยค่าใช้จ่ายของคนอื่นโดยไม่ได้รับเชิญ, Syn. spatter on, spatter with, splash over, splash with

English-Thai: Nontri Dictionary
depend(vi) เชื่อถือ,ไว้ใจ,พึ่งพิง,อาศัย,ขึ้นอยู่กับ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頼る[たよる, tayoru] Thai: พึ่งพิง English: to rely

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top