Search result for

shirt

(90 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shirt-, *shirt*
English-Thai: Longdo Dictionary
Keep your shirt on!ใจเย็นๆ, สงบสติอารมณ์ซะนะ, S. Calm down!,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shirt[N] เสื้อเชิ้ต
shirty[ADJ] อารมณ์ไม่ดี
shirttail[N] ชายเสื้อ
shirtwaist[N] เสื้อเชิ้ตแบบสตรี
shirtlifter[SL] เกย์, See also: ชายรักร่วมเพศ
shirtsleeve[N] แขนเสื้อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shirt(เชิร์ท) n. เสื้อเชิ้ต (มักเป็นแบบชาย) ,เสื้อชั้นใน,เสื้อนอกสมัยก่อน,เสื้อเชิ้ตพิธี -Phr. (keep one's shirt on สงบอารมณ์,คุมสติ)
shirt bandn. ผ้าซับใน,คอเสื้อเชิ้ต
shirt sleeve(เชิร์ท'สลีฟว) n. แขนเสื้อเชิ้ต
shirted(เชิร์ท'ทิด) adj. สวมเสื้อเชิ้ต
brown shirtn. สมาชิกพรรคนาซี,สมาชิกพวกฟาสซิสท์
friedshirt(ไฟรเชิร์ท) n. เสื้อที่ผ่านการแช่แป้งเปียก
hair shirtเสื้อขนสัตว์
t-shirt(ที'เชิร์ท) n. เสื้อยืดคอกลมและแขนสั้น, Syn. teeshirt

English-Thai: Nontri Dictionary
shirt(n) เสื้อเชิ้ต
undershirt(n) เสื้อชั้นใน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shirt-sleeve diplomacyการทูตอย่างไม่เป็นทางการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
shirt and tieชุดเสื้อเชิ้ต ผูกไท [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A sleeping bag and a bunch of brooks brothers shirts.ถุงนอนกับกองเสื้อผ้าเก่าๆ Chuck in Real Life (2008)
She had a blue shirt and dark, curly hair?เธอใส่เสื้อสีน้ำเงินดำ ผมหยิกอะคะ? There Might be Blood (2008)
I cried into the guy's shirt for an hour.ฉ้ันร้องไห้กับเขาเป็นชั่วโมง Emancipation (2008)
I'd have her deliver it shirtless.ผมอยากให้เธอเอายามาส่ง โดยถอดเสื้อออก Last Resort (2008)
Take off your shirt.ถอดเสื้อคุณออก Last Resort (2008)
- Yeah, without you, who knows how much starch they'd put in her shirts?ใครจะรู้ว่าเค้าใส่แป้งลงไปมากเท่าไหร่ในเสื้อของเธอ Dying Changes Everything (2008)
Give me that shirt.ถอดเสื้อมาซิ Death Race (2008)
It looks more toned now that you've taken off your shirt.มันดูฟิตมาก ตอนที่คุณถอดเสื้ออย่างนี้ Episode #1.8 (2008)
And there's one behind me with a striped shirt.อีกคนอยู่ข้างหลังฉัน ใส่เสื้อลาย Body of Lies (2008)
Don't look at me with that tone of voice, or I punch you in the shirt!จะเลิกมองฉันและเลิกทำเสียงนั่น\\\\\\\ หรือจะให้ฉันต่อยแกขี้แตก The Love Guru (2008)
Open your shirt, Mr. WhitIey.ถอดเสื้ออก 24: Redemption (2008)
-Your shirt.-เสื้อคุณ 24: Redemption (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shirtA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
shirtAndy hung his shirt up in the closet.
shirtChange your shirt. It's very dirty.
shirtDo you have any shirt in white?
shirt"Do you want a shirt?" "Yes, I want a red one."
shirtHe always wears blue shirts.
shirtHe blotted his shirt with ink spots.
shirtHe got his shirt mended by his wife.
shirtHe got his wife to mend his shirt.
shirtHe had his shirt on inside out.
shirtHe pulled my shirt.
shirtHe's a pretty unique guy wearing bell bottoms and Hawaiian shirts to the office.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอเชิ้ต[N] shirt collar, Example: แม่ตัดเป็นแต่เสื้อคอเชิ้ต, Thai definition: ลักษณะปกเสื้อแบบติดคอ ปลายปกแหลม มีสาบเชื่อมระหว่างปกกับตัวเสื้อเพื่อเสริมให้ปกตั้งขึ้นเหมาะแก่การผูกเน็กไท
เสื้อเชิ้ต[N] shirt, Syn. เชิ้ต, Example: อิงคงแปลกใจที่เห็นฉันอยู่ในชุดกางเกงขายาวและเสื้อเชิ้ต, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อคอปก มีแขน
เชิ้ต[N] shirt, Syn. เสื้อเชิ้ต, Example: เขาใส่เชิ้ตไปทำงานทุกวัน, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อคอปกชนิดหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
เสื้อ[N] upper-body clothes, See also: shirt, blouse, T-shirt, jacket, Example: เด็กเล็กๆ ไม่ควรใส่เสื้อหนา หรือถูกห่อหุ้มด้วยผ้าที่ระบายอากาศไม่ได้, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องสวมกายท่อนบน ทำด้วยผ้า เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิ้ต[n.] (choēt) EN: shirt   FR: chemise [f]
ขบวนเสื้อแดง [n. exp.] (khabūan seūa daēng) EN: Red-shirt procession   FR: convoi des chemises rouges [m]
แขนเสื้อ [n.] (khaēn seūa) EN: sleeve (of a shirt or blouse)   FR: manche [f]
คอเชิ้ต[n.] (khøchoēt) EN: shirt collar   
คนเสื้อแดง [n. exp.] (khon seūa daēng) EN: red shirts ; red-shirted protesters   FR: chemises rouges [fpl] ; rouges [mpl] ; partisans de Thaksin Shinawatra [mpl] ; pro-Thaksin [m]
คนเสื้อเหลือง [n. exp.] (khon seūa leūang) EN: yellow shirts ; Yellow Shirted Royalists ; anti-Thaksin PAD movement   FR: chemises jaunes [mpl] ; royalistes [mpl] ; anti-Thaksin [m]
คนเสื้อน้ำเงิน[n. exp.] (khon seūa nāmngoen) EN: blue shirt people ; blue shirts   FR: chemises bleues [fpl]
กลุ่มคนเสื้อแดง [n. exp.] (klum khon seūa daēng) EN: red shirts   FR: chemises rouges [fpl]
กลุ่มคนเสื้อน้ำเงิน[n. exp.] (klum khon seūa nāmngoen) EN: blue shirt people ; blue shirts   
กลุ่มนปช.[n. exp.] (klum Nø.Pø.Chø.) EN: red shirts   FR: chemises rouges [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHIRT    SH ER1 T
SHIRTS    SH ER1 T S
SHIRTSLEEVE    SH ER1 T S L IY2 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shirt    (n) (sh @@1 t)
shirts    (n) (sh @@1 t s)
shirty    (j) (sh @@1 t ii)
shirtier    (j) (sh @@1 t i@ r)
shirting    (n) (sh @@1 t i ng)
shirtiest    (j) (sh @@1 t i i s t)
shirtwaist    (n) (sh @@1 t w ei1 s t)
shirt-front    (n) - (sh @@1 t - f r uh1 n t)
shirtwaists    (n) (sh @@1 t w ei1 s t s)
shirt-fronts    (n) - (sh @@1 t - f r uh1 n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hemd {n} | Hemden {pl} | kurzärmeliges Hemd | jdm. sein letztes Hemd geben | offenes Hemdshirt | shirts | short-sleeved shirt | to give someone the shirt off one's back | open-necked shirt [Add to Longdo]
Hemdbluse {f} | Hemdblusen {pl}; Sporthemden {pl}shirt blouse | shirts [Add to Longdo]
Hemdknopf {m} | Hemdknöpfe {pl}shirt button | shirt buttons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Tシャツ[ティーシャツ, tei-shatsu] (n) T-shirt; (P) [Add to Longdo]
Yシャツ[ワイシャツ, waishatsu] (n) (uk) (abbr) (See ホワイトシャツ) shirt (wasei [Add to Longdo]
アイビーシャツ[, aibi-shatsu] (n) ivy shirt [Add to Longdo]
アロハ[, aroha] (n) (1) aloha; (2) (abbr) aloha shirt; (P) [Add to Longdo]
アロハシャツ[, arohashatsu] (n) aloha shirt [Add to Longdo]
アンダーシャツ[, anda-shatsu] (n) undershirt [Add to Longdo]
オープンシャツ[, o-punshatsu] (n) open-necked shirt (wasei [Add to Longdo]
カッターシャツ[, katta-shatsu] (n) cutter shirt (long-sleeved sports shirt) [Add to Longdo]
カラーシャツ[, kara-shatsu] (n) (1) colored shirt (wasei [Add to Longdo]
クレープシャツ[, kure-pushatsu] (n) crepe shirt [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脖领[bó lǐng, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄥˇ, / ] shirt collar [Add to Longdo]
衬衣[chèn yī, ㄔㄣˋ ㄧ, / ] shirt [Add to Longdo]
衬衫[chèn shān, ㄔㄣˋ ㄕㄢ, / ] shirt; blouse [Add to Longdo]
领子[lǐng zi, ㄌㄧㄥˇ ㄗ˙, / ] shirt collar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shirt \Shirt\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Shirted}; p. pr. & vb.
   n. {Shirting}.]
   To cover or clothe with a shirt, or as with a shirt.
   --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shirt \Shirt\, n. [OE. schirte, sherte, schurte; akin to Icel.
   skyrta, Dan. skiorte, Sw. skjorta, Dan. ski["o]rt a
   petticoat, D. schort a petticoat, an argon, G. schurz,
   sch["u]rze, an argon; all probably from the root of E. short,
   as being originally a short garment. See {Short}, and cf.
   {Skirt}.]
   A loose under-garment for the upper part of the body, made of
   cotton, linen, or other material; -- formerly used of the
   under-garment of either sex, now commonly restricted to that
   worn by men and boys.
   [1913 Webster]
 
      Several persons in December had nothing over their
      shoulders but their shirts.       --Addison.
   [1913 Webster]
 
      She had her shirts and girdles of hair. --Bp. Fisher.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shirt
   n 1: a garment worn on the upper half of the body
   v 1: put a shirt on

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top