ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scraper

S K R EY1 P ER0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scraper-, *scraper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scraper[N] ผู้ขูด, See also: ผู้ครูด, ผู้เช็ด, ผู้โกน, มีดโกน, เครื่องขูด, เครื่องถู, เครื่องเช็ด, Syn. eraser, grater, grader, rasp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scraper(สเครพ'เพอะ) n. ผู้ขูด,ผู้ครูด,ผู้เช็ด,ผู้โกน,มีดโกน,เครื่องขูด,เครื่องถู,เครื่องเช็ด,เครื่องขุดดิน,คนขี้เหนียว,คนตระหนี่
earh scrapern. เครื่องขุดดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
scraper(n) ที่เช็ดรองเท้า,เครื่องขูด,เครื่องขุดดิน,มีดโกน,เครื่องถู
skyscraper(n) ตึกระฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scraperเหล็กขูด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
scraper ring; oil ring; oil scraper ring; oil-control ringแหวนกวาดน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scraper เครื่องกวาด
เครื่องมือติดตั้งที่ตัวรถตัก ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อนำ มารวมเป็นกอง ดู Dozer [สิ่งแวดล้อม]
scraperscraper, สเครปเปอร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We got the auction location from the scraper program.เราได้สถานที่ที่จัดประมูลมาจากโปรแกรม The Return (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตึกระฟ้า[n. exp.] (teukrafā) EN: skyscraper   FR: gratte-ciel [m] ; tour [f] ; building [m] (anglic. - vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCRAPER S K R EY1 P ER0
SCRAPERS S K R EY1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scraper (n) skrˈɛɪpər (s k r ei1 p @ r)
scrapers (n) skrˈɛɪpəz (s k r ei1 p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抹刀[mǒ dāo, ㄇㄛˇ ㄉㄠ, ] scraper; trowel; putty knife, #195,064 [Add to Longdo]
刮勺[guā sháo, ㄍㄨㄚ ㄕㄠˊ, ] scraper; trowel; putty knife [Add to Longdo]
刮铲[guā chǎn, ㄍㄨㄚ ㄔㄢˇ, / ] scraper [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstreifring {m}scraper ring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカイスクレーパー[, sukaisukure-pa-] (n) skyscraper [Add to Longdo]
スクレーパー[, sukure-pa-] (n) scraper [Add to Longdo]
スクレイパー[, sukureipa-] (n) scraper [Add to Longdo]
高層ビル[こうそうビル, kousou biru] (n) skyscraper [Add to Longdo]
高楼[こうろう, kourou] (n) lofty (high) building; skyscraper [Add to Longdo]
超高層ビル[ちょうこうそうビル, choukousou biru] (n) skyscraper [Add to Longdo]
超高層建築[ちょうこうそうけんちく, choukousoukenchiku] (n) skyscraper [Add to Longdo]
馬面[うまづら;ばめん;うまがお, umadura ; bamen ; umagao] (n) (1) long thin face; (2) (うまづら only) (See 馬面剥) Black Scraper (fish) [Add to Longdo]
馬面剥[うまづらはぎ, umadurahagi] (n) black scraper fish (Novodon modestus) [Add to Longdo]
摩天楼[まてんろう, matenrou] (n) skyscraper; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scraper \Scrap"er\, n.
   1. An instrument with which anything is scraped.
    Specifically:
    (a) An instrument by which the soles of shoes are cleaned
      from mud and the like, by drawing them across it.
    (b) An instrument drawn by oxen or horses, used for
      scraping up earth in making or repairing roads,
      digging cellars, canals etc.
    (c) (Naut.) An instrument having two or three sharp sides
      or edges, for cleaning the planks, masts, or decks of
      a ship.
    (d) (Lithography) In the printing press, a board, or
      blade, the edge of which is made to rub over the
      tympan sheet and thus produce the impression.
      [1913 Webster]
 
   2. One who scrapes. Specifically:
    (a) One who plays awkwardly on a violin.
    (b) One who acquires avariciously and saves penuriously.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scraper
   n 1: any of various hand tools for scraping

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top