Search result for

มีดโกน

(40 entries)
(0.0513 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีดโกน-, *มีดโกน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีดโกน[N] razor, Example: เขาใช้มีดโกนโกนหนวดทุกเช้า, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดสำหรับโกนผมหรือโกนหนวดเคราเป็นต้น
มีดโกน[N] razor, Example: เขาใช้มีดโกนโกนหนวดทุกเช้า, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดสำหรับโกนผมหรือโกนหนวดเคราเป็นต้น
มีดโกนหนวดไฟฟ้า[N] shaver, See also: electric razor, Example: แบตเตอร์รี่ชนิดนี้สามารถยืดอายุการใช้งานของมีดโกนหนวดไฟฟ้าได้ยาวนานขึ้น, Thai definition: เครื่องมือใช้สำหรับโกนหนวดที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มีดโกนน. มีดสำหรับโกนผมหรือหนวดเคราเป็นต้น มีดโกนอย่างเก่ารูปร่างคล้ายมีดโต้ สันหนา คมบาง ปรกติมีฝักหุ้มส่วนคม มีดโกนอย่างใหม่ใบมีดยาวรี สันหนา คมบาง มีฝักหุ้มคมเช่นกัน มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มีดโกนโมกุล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
razor, Occam's; razor, Ockam's; razor, Ockham'sมีดโกนอ็อกคัม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
razor, Ockam's; razor, Occam's; razor, Ockham'sมีดโกนอ็อกคัม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
razor, Ockham's; razor, Occam's; razor, Ockam'sมีดโกนอ็อกคัม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Ockam's razor; Occam's razor; Ockham's razorมีดโกนอ็อกคัม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Ockham's razor; Occam's razor; Ockam's razorมีดโกนอ็อกคัม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Occam's razor; Ockam's razor; Ockham's razorมีดโกนอ็อกคัม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Razorsมีดโกน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So I stick a razor in my mouth and do this to myself.แล้ว... ยัดมีดโกนเข้าปากตัวเอง แล้วทำแบบนี้ กับตัวเอง The Dark Knight (2008)
Or use a proper razor.หรือควรใช้มีดโกนหนวดดี ๆ สักอัน Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
- Barber on drugs, razor at throat.- ช่างผมเล่นยา มีดโกนอยู่ที่คอ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Millions of tiny flying razor blades floating around the ship like piranha.ใบมีดโกนบินได้เป็นล้านๆใบ กำลังลอยรอบยานเหมือนปิรันย่า Water (2009)
[electric razor whirring][มีดโกนไฟฟ้าเสียงดัง] Momentum Deferred (2009)
[razor whirring][มีดโกนทำงาน] Momentum Deferred (2009)
Hey, do not use my razor! Can I help you?เฮ้ อย่าใช้มีดโกนฉันนะ! มีอะไรให้ช่วยไหมครับ? I Believe the Children Are Our Future (2009)
It's sharp as razors. That'll nip your thumb off in a jiffy.มันคมเหมือนมีดโกน มันสามารถตัดนิ่วคุณออกจากกันได้ในพริบตา The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
He's got a razor blade!เขามีใบมีดโกนSnakehead (2009)
Imagine someone sawed open your head and filled it with razors then shook it as hard as they could.แล้วเอามีดโกนเข้าไปให้เต็ม แล้วเขย่ามันให้แรงที่สุด Shutter Island (2010)
-Louder! -Craven!ดีมาก ตอนนี้ลูกต้องการใบมีดโกน นี่ของลูก Edge of Darkness (2010)
You've got to be careful, man. Those cables are razor sharp.ระวังนะ เพื่อน เคเบิ้ลมันคมหยั่งกะมีดโกน Frozen (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีดโกน[n.] (mītkōn) EN: razor   FR: rasoir (à lame) [m] ; rasoir mécanique [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
razor[N] มีดโกน, See also: เครื่องโกนหนวดหรือขน, Syn. shaven
shave[N] มีดโกน, See also: เครื่องขูด, กบไสไม้
shaver[N] มีดโกนไฟฟ้า, See also: มีดโกน, เครื่องไส, เครื่องโกน, Syn. razor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
al sirat(แอลไซราท') ทางที่ถูกของศาสนา (อิสลาม) สะพานสวรรค์ (แคบเหมือนใบมีดโกน)
razor(เร'เซอะ) n.,vt. (โกนด้วย) มีดโกน,เครื่องโกนหนวดหรือขน
scraper(สเครพ'เพอะ) n. ผู้ขูด,ผู้ครูด,ผู้เช็ด,ผู้โกน,มีดโกน,เครื่องขูด,เครื่องถู,เครื่องเช็ด,เครื่องขุดดิน,คนขี้เหนียว,คนตระหนี่
shave(เชฟว) {shaved,shaved/shaven,shaving,shaves} vt.,vi. โกน,โกนด้วยมีดโกน,ทำให้โกร๋น,ทำให้โล้น,ผ่านไป,เฉียด,แฉลบ,ขูด,ลอก,ตัด,ลดราคา,ชิง,รีดนาทาเร้น,เหนือกว่าเล็กน้อย. n. การโกน,แผ่นบาง,มีดโกน,กบไสไม้,เครื่องขูด,เครื่องตัดเป็นแผ่นบาง, See also: shavab
shaver(เช'เวอะ) n. ผู้โกน,เครื่องโกน,มีดโกน,มีดโกนไฟฟ้า,มีดไสกบ,เครื่องไสกบ,เด็กผู้ชาย,อ้ายหนุ่ม,ผู้ตัดราคา,ผู้กรรโชก, Syn. electric razor
shaving(เช'วีง) n. แผ่นบางมาก (โดยเฉพาะแผ่นไม้) ,การโกน,เครื่องโกน,มีดโกน,กบไส,การไสกบ,การแต่งหน้า
slash(สแลช) vt.,vi.,n. (การ) เฉือน,ฟัน,ฟันอย่างแรง,แทงอย่างแรง,หวด,สลัดแส้,เฆี่ยน,ตี,ตัดลง,ตัดราคา,ลดราคา,วิจารณ์อย่างรุนแรง n.. การฟัน (เฉือน...) อย่างแรง,รอยฟันที่ลึก,การเย็บเป็นทางยาว,รอยฟัน,บาดแผลที่ฟัน,การตัด,การลด,การเปลี่ยนแปลง,ใบมีดโกน,มีดโกน,เครื่องตัด,
strap(สแทรพ) n. สายหนัง,หนังรัด,สายรัด,เข็มขัดหนัง,สายหิ้ว,สายผ้า,สายโลหะ,นางโลม,แส้หนัง vt. ยึดด้วยหนังรัด,รัดเข็มขัด,รัด,มัด,พัน,ฝน (มีดโกน) ด้วยสายหนัง, Syn. band

English-Thai: Nontri Dictionary
scraper(n) ที่เช็ดรองเท้า,เครื่องขูด,เครื่องขุดดิน,มีดโกน,เครื่องถู
shaving(n) มีดโกน,การโกน,เครื่องโกน,กบไสไม้
strap(n) หนังลับมีดโกน,สายหนัง,หนังรัด,สายหิ้ว
strop(n) แผ่นหนังลับมีดโกน
strop(vi) ลับมีดโกน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top