Search result for

*scraper*

(101 entries)
(0.0742 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: scraper, -scraper-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scraper[N] ผู้ขูด, See also: ผู้ครูด, ผู้เช็ด, ผู้โกน, มีดโกน, เครื่องขูด, เครื่องถู, เครื่องเช็ด, Syn. eraser, grater, grader, rasp
skyscraper[N] ตึกสูงมาก, See also: ตึกระฟ้า, อาคารสูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earh scrapern. เครื่องขุดดิน
scraper(สเครพ'เพอะ) n. ผู้ขูด,ผู้ครูด,ผู้เช็ด,ผู้โกน,มีดโกน,เครื่องขูด,เครื่องถู,เครื่องเช็ด,เครื่องขุดดิน,คนขี้เหนียว,คนตระหนี่

English-Thai: Nontri Dictionary
scraper(n) ที่เช็ดรองเท้า,เครื่องขูด,เครื่องขุดดิน,มีดโกน,เครื่องถู
skyscraper(n) ตึกระฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scraperเหล็กขูด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
scraper ring; oil ring; oil scraper ring; oil-control ringแหวนกวาดน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil ring; oil-control ring; oil scraper ring; scraper ringแหวนกวาดน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil-control ring; oil ring; oil scraper ring; scraper ringแหวนกวาดน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skyscrapersตึกระฟ้า [TU Subject Heading]
Scraper เครื่องกวาด
เครื่องมือติดตั้งที่ตัวรถตัก ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อนำ มารวมเป็นกอง ดู Dozer [สิ่งแวดล้อม]
scraperscraper, สเครปเปอร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When we need shelter, we build skyscrapers.ถ้าเราต้องการที่พัก เราก็สร้างตึก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Mold Scraper.- คนขูดรา City of Ember (2008)
- [ Man ] We got a Mold Scraper. Great.- เรามีคนขูดรา เยี่ยม City of Ember (2008)
Shenzhen, in China, with its hundreds of skyscrapers and millions of inhabitants, was just a small fishing village barely 40 years ago.เสิ่นเจิ้น ประเทศจีน ด้วยตึกระฟ้านับร้อยและพลเมืองนับล้าน ยังเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ เมื่อ 40 ปีก่อน Home (2009)
In Shanghai, 3.000 towers and skyscrapers have been built in 20 years.อาคารและตึกสูงเสียดฟ้ากว่า 3000 แห่ง ถูกสร้างใน 20 ปี และอีกหลายร้อยกำลังตามมา Home (2009)
Dubai has no water, but it can afford to expend immense amounts of energy to desalinate seawater and build the highest skyscrapers in the world.ดูไบไม่มีน้ำ,แต่สามารถจ่ายค่า พลังงานจำนวนมากมายมหาศาล เพื่อเปลี่ยนน้ำจืดจากทะเลและ สร้างตึกระฟ้าสูงที่สุดในโลก Home (2009)
That's L.A.'s first skyscraper.นั่นคือตึกโรงแรมคอนทิเน็นทัล เป็นตึกสูงแห่งแรกในแอล.เอ.เลย 500 Days of Summer (2009)
How the hell are we gonna find some ancient speck of DNA in a skyscraper?เราจะไปหาดีเอ็นเอของคนที่ตายไปตั้งนานแล้ว บนตึกระฟ้าอย่างนี้ได้ยังไง It's a Terrible Life (2009)
I've spent the last year of my life being tortured, dangled off of skyscrapers, bathed in sewage.ผมสละเวลาปีที่แล้วของชีวิต ถูกทรมาน, ห้อยโหนตามตึกระฟ้า เปียกชุ่มด้วยน้ำโสโครก Chuck Versus the First Kill (2009)
Otherwise, I'm just a tiny mayor of a tiny town full of tiny sardine-sucking knuckle-scrapers.ไม่อย่างงั้น ฉันก็จะกลายเป็นนายกตัวจิ๋ว.. ในเมืองจิ๋ว.. ...เต็มไปด้วยพวกตัวจิ๋ว เก็บเศษซากปลาซาร์ดีนตัวจิ๋วๆ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Marcus is gonna tear down the club and build a skyscraper.มาร์คัสคิดจะทุบคลับนี้ทิ้ง แล้วสร้างตึกระฟ้า Burlesque (2010)
And those beads led to steamboats and skyscrapers... wall Street and electric lights... newspapers, Ellis Island, the Yankees...และลูกปัดเหล่านั้น นำมาสู่เรือกลไฟ ตึกระฟ้า วอลสตรีท แสงสีนีออน หนังสือพิมพ์ เกาะเอลลิส ทีมแยงกี้ Sex and the City 2 (2010)
Skyscrapers, no tsunamis, no jellyfish.ตึกสูงระฟ้า ไม่มีสึนามิ ไม่มีแมงกะพรุน Pilot (2010)
The guy's chipping golf balls off skyscrapers.หมอนั่นตีกอล์ฟบนตึกระฟ้า Withdrawal (2010)
But we've traded the wilderness for pavement, trees for skyscrapers.แต่พวกเราได้แลกความกันดารกับถนนลาดยาง ต้นไม้กับตึกระฟ้า Take It! (2010)
I climb skyscrapers. You can walk up a mountain.ปกติปีนแต่ตึกสูงๆนะ ภูเขามันแค่เดินขึ้นเฉยๆไม่ใช่เหรอ The Long Way Down Job (2011)
Are there avalanches on skyscrapers?บนตึกมีหิมะถล่มมั้ยล่ะ The Long Way Down Job (2011)
I look up, and a block away is the most magnificent skyscraperผมมองขึ้นไปบนฟ้า และสิ่งที่บดบังสายตาก็คือตึกระฟ้าที่สวยที่สุด I Am Number Nine (2011)
And also, if it is a skyscraper, it takes no time before we find out which floor and which household.ถ้าตึกระฟ้า มันใช้เวลาไม่มากก่อนที่เรา จะเจอว่าอยู่ชั้นไหนบ้านหลังไหน Me Too, Flower! (2011)
I-I talked my husband into honeymoonin' up here in the Big Apple, but not because I wanted to climb skyscrapers and see Broadway shows.ฉันกล่อมสามีให้มาฮันนีมูน ที่เมืองนี้ แต่ไม่ใช่เพราะฉันอยาก ขึ้นตึกสูงๆ The Blue Butterfly (2012)
And that's what I've been doing all these years... dropping bombs from that skyscraper, and I can't keep doing it.และนั่นเป็นสิ่ง ที่ผมทำอยู่หลายปีมานี่ โยนระเบิดลงจากตึกระฟ้า ผมทำต่อไปไม่ได้แล้ว You Take for Granted (2012)
Some tape, sandpaper, scrapers, things like that.-ขอบคุณ ฉันชอบสีนี้ มันทำให้ดูสว่างขึ้น Safe Haven (2013)
The silicon in the rocks, the oxygen in the air, the carbon in our DNA, the iron in our skyscrapers, the silver in our jewelry were all made in stars billions of years ago.ซิลิกอนในหินออกซิเจน ในอากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ในดีเอ็นเอของเรา, ธาตุเหล็กในตึกระฟ้าของเรา เงินในเครื่องประดับของเรา Sisters of the Sun (2014)
Here... and here. If you don't hit a skyscraper on the way in... you meet at rally point Charlie.ถ้าคุณไปลงตรงยอดตึกที่ไหน ให้ไปทีจุดนัดพบชาลี Godzilla (2014)
We got the auction location from the scraper program.เราได้สถานที่ที่จัดประมูลมาจากโปรแกรม The Return (2015)
There are no skyscrapers here.ที่นี่ไม่มีตึกระฟ้า Rules Don't Apply (2016)
Granted, no skyscrapers would've ever been built.อีกอย่าง จะไม่มีใครสร้างตึกระฟ้า ไม่มีการค้นพบ Urge (2016)
I tagged a skyscraper and got a year in jail for it.วาดกราฟิติบนตึก โดนคุกปีนึง xXx: Return of Xander Cage (2017)
- This is a skyscraper.ไข่ปลาเบลูก้านะ Big (1988)
I'll pull back from that skyscraper, find you here, then reveal the drop.Im going crazy, oh oh. ҾͺẺͤѺ Hero (1992)
A skyscraper.คนที่บินขึ้นไปบนท้องฟ้า City of Angels (1998)
Everywhere you turn, there's a skyscraper or mountain.หันไปทางไหนก็มีแต่ตึกสูงหรือไม่ก็ภูเขา Rio (2006)
The Courtscraper is this hybrid of an American skyscraper and a Copenhagen courtyard.Der Courtscraper ist ein Hybrid aus amerikanischem Wolkenkratzer und Kopenhagener Innenhof. Bjarke Ingels: Architecture (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scraperAll of a sudden the thirty-story skyscraper went up in flames.
scraperBefore the arrival of this skyscraper, all the buildings in the city stood in special relationship to each other.
scraperThe buildings are small in comparison with the skyscrapers in New York.
scraperThe law forbids the building of any skyscraper on this land.
scraperThe skyscraper rose above the other buildings around.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตึกสูง[N] high-rise building, See also: skyscraper, tall building, Syn. อาคารสูง, Example: ถนนธุรกิจในกรุงเทพเช่นถนนสีลมรายล้อมด้วยตึกสูงระฟ้า
พรมเช็ดเท้า[N] foot scraper
ตึกระฟ้า[N] skyscraper, Syn. อาคารสูง, Example: ในประเทศญี่ปุ่นมีการสร้างตึกระฟ้าติดกันเป็นจำนวนมาก, Count unit: หลัง, ตึก, Thai definition: อาคารที่สูงมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตึกระฟ้า[n. exp.] (teukrafā) EN: skyscraper   FR: gratte-ciel [m] ; tour [f] ; building [m] (anglic. - vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCRAPER    S K R EY1 P ER0
SCRAPERS    S K R EY1 P ER0 Z
SKYSCRAPER    S K AY1 S K R EY2 P ER0
SKYSCRAPERS    S K AY1 S K R EY2 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scraper    (n) (s k r ei1 p @ r)
scrapers    (n) (s k r ei1 p @ z)
skyscraper    (n) (s k ai1 s k r ei p @ r)
skyscrapers    (n) (s k ai1 s k r ei p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstreifring {m}scraper ring [Add to Longdo]
Abziehklinge {f}scraper [Add to Longdo]
Anhängeschürfkübel {m}towed scraper [Add to Longdo]
Dreikant-Hohlschaber {m}three-square hollow scraper [Add to Longdo]
Flachschaber {m}flat scraper [Add to Longdo]
Fußabstreicher {m}door scraper [Add to Longdo]
Planierpflug {m}scraper [Add to Longdo]
Schaber {m}; Kratzer {m}scraper [Add to Longdo]
Wolkenkratzer {m} | Wolkenkratzer {pl}skyscraper | skyscrapers [Add to Longdo]
Graukehl-Laubwender {m} [ornith.]Grey-throated Leafscraper [Add to Longdo]
Schwarzschwanz-Laubwender {m} [ornith.]Black-tailed Leafscraper [Add to Longdo]
Schuppenkehl-Laubwender {m} [ornith.]Scaly-throated Leafscraper [Add to Longdo]
Rostkehl-Laubwender {m} [ornith.]Tawny-throated Leafscraper [Add to Longdo]
Kurzschnabel-Laubwender {m} [ornith.]Short-billed Leafscraper [Add to Longdo]
Rostbrust-Laubwender {m} [ornith.]Rufous-breasted Leafscraper [Add to Longdo]
Akaziendrossel {f} [ornith.]Groundscraper Thrush [Add to Longdo]
Schabe {f} [zool.] | Schaben {pl}cockroach; scraper | scrapers [Add to Longdo]
Motorschürflader {m}scraper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカイスクレーパー[, sukaisukure-pa-] (n) skyscraper [Add to Longdo]
スクレーパー[, sukure-pa-] (n) scraper [Add to Longdo]
スクレイパー[, sukureipa-] (n) scraper [Add to Longdo]
高層ビル[こうそうビル, kousou biru] (n) skyscraper [Add to Longdo]
高楼[こうろう, kourou] (n) lofty (high) building; skyscraper [Add to Longdo]
超高層ビル[ちょうこうそうビル, choukousou biru] (n) skyscraper [Add to Longdo]
超高層建築[ちょうこうそうけんちく, choukousoukenchiku] (n) skyscraper [Add to Longdo]
馬面[うまづら;ばめん;うまがお, umadura ; bamen ; umagao] (n) (1) long thin face; (2) (うまづら only) (See 馬面剥) Black Scraper (fish) [Add to Longdo]
馬面剥[うまづらはぎ, umadurahagi] (n) black scraper fish (Novodon modestus) [Add to Longdo]
摩天楼[まてんろう, matenrou] (n) skyscraper; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刮刀[guā dāo, ㄍㄨㄚ ㄉㄠ, ] spatula; scraper [Add to Longdo]
刮勺[guā sháo, ㄍㄨㄚ ㄕㄠˊ, ] scraper; trowel; putty knife [Add to Longdo]
刮铲[guā chǎn, ㄍㄨㄚ ㄔㄢˇ, / ] scraper [Add to Longdo]
抹刀[mǒ dāo, ㄇㄛˇ ㄉㄠ, ] scraper; trowel; putty knife [Add to Longdo]
摩天大厦[mó tiān dà shà, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, / ] skyscraper; CL:座[zuo4] [Add to Longdo]
摩天大楼[mó tiān dà lóu, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ, / ] skyscraper; CL:座[zuo4] [Add to Longdo]
摩天楼[mó tiān lóu, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄡˊ, / ] skyscraper; CL:座[zuo4] [Add to Longdo]
金茂大厦[Jīn mào Dà shà, ㄐㄧㄣ ㄇㄠˋ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, / ] Jin Mao Tower, 88-story skyscraper in Shanghai [Add to Longdo]
高楼[gāo lóu, ㄍㄠ ㄌㄡˊ, / ] high building; multistory building; skyscraper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scraper \Scrap"er\, n.
   1. An instrument with which anything is scraped.
    Specifically:
    (a) An instrument by which the soles of shoes are cleaned
      from mud and the like, by drawing them across it.
    (b) An instrument drawn by oxen or horses, used for
      scraping up earth in making or repairing roads,
      digging cellars, canals etc.
    (c) (Naut.) An instrument having two or three sharp sides
      or edges, for cleaning the planks, masts, or decks of
      a ship.
    (d) (Lithography) In the printing press, a board, or
      blade, the edge of which is made to rub over the
      tympan sheet and thus produce the impression.
      [1913 Webster]
 
   2. One who scrapes. Specifically:
    (a) One who plays awkwardly on a violin.
    (b) One who acquires avariciously and saves penuriously.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top