ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resonate

R EH1 Z AH0 N EY2 T   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resonate-, *resonate*
Possible hiragana form: れそなて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resonate[VI] ก้องกังวาน, See also: สะท้อน, Syn. reflect
resonate[VT] ทำให้ก้องกังวาน, See also: ทำให้เกิดเสียงสะท้อน, Syn. reflect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resonate(เรซ'ซะเนท) vt. ทำให้กังวาน,ทำให้สะท้อนกลับ,ขยายเสียงให้สั่นสะเทือน vi. สะท้อนเสียง,ดังก้อง, See also: resonation n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I guess a lot of what sara just said resonates with me in what I'm going through.ผมคิดว่าสิ่งที่ซาร่าพึ่งพูดจบไป มีหลายอย่างที่คล้ายกับผม และสิ่งที่ผมผ่านมา Scan (2006)
And I'm sure that must just resonate with you a little bit.และผมมั่นใจว่านั่น เป็นสิ่งหนึ่งที่จะดังก้องอยู่ในตัวคุณบ้าง Prey (2007)
At some level,I do believe that they resonate with what their owners are feelingในบางระดับ ฉันเชื่อทีเดียวว่า พวกมันสะท้อนสิ่งที่เจ้าของมันกำลังรู้สึกอยู่ Art Imitates Life (2008)
That's because the human voice resonates differently from anything else in the world.นั่นเป็นเพราะเสียงของมนุษย์ สะท้อนมาต่างกัน จากสิ่งอื่นๆในโลก Kite Strings (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดังก้อง[V] resound, See also: resonate, re-echo, echo, ring, reverberate, Syn. ดังกังวาน, ดังกระหึ่ม, Example: เสียงสวดมนต์ดังก้องไปทั่วบริเวณอย่างน่าขนลุก, Thai definition: บังเกิดเสียงขึ้นอย่างแรง, ดังอย่างเสียงลั่นในที่จำกัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดนใจ[v.] (dōnjai) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with   
ตรงใจ[v.] (trongjai) EN: resonate with   FR: être en phase avec

CMU English Pronouncing Dictionary
RESONATE R EH1 Z AH0 N EY2 T
RESONATED R EH1 Z AH0 N EY2 T IH0 D
RESONATES R EH1 Z AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resonate (v) rˈɛzənɛɪt (r e1 z @ n ei t)
resonated (v) rˈɛzənɛɪtɪd (r e1 z @ n ei t i d)
resonates (v) rˈɛzənɛɪts (r e1 z @ n ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resonate
   v 1: sound with resonance; "The sound resonates well in this
      theater" [syn: {resonate}, {vibrate}]
   2: be received or understood [syn: {resonate}, {come across}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top