ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

new edition

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -new edition-, *new edition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
New editionฉบับพิมพ์ครั้งใหม่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a new edition for a new era."a new edition for a new era." The Lost Boy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
new editionEach time an author re-writes a book, it is a new edition.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新版[xīn bǎn, ㄒㄧㄣ ㄅㄢˇ, ] new edition; new version [Add to Longdo]
更新版[gēng xīn bǎn, ㄍㄥ ㄒㄧㄣ ㄅㄢˇ, ] new edition; new version; update [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュープリント[nyu-purinto] (n) new print (e.g. film); new edition [Add to Longdo]
新修[しんしゅう, shinshuu] (n, vs) a new edition [Add to Longdo]
新編;新篇[しんぺん, shinpen] (n) new edition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  new edition
      n 1: a publication (such as a book) that has been modified or
           updated and offered again for sale

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top