Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perplexed

P ER0 P L EH1 K S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perplexed-, *perplexed*, perplex, perplexe
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perplexed(adj) ซับซ้อน, See also: ซึ่งเข้าใจยาก, ซึ่งยุ่งเหยิง, Syn. complicated, puzzled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perplexed(เพอเพลคซฺทฺ') adj. งงงวย, ยุ่งเหยิงใจ, ฉงนสนเท่ห์, สลับซับซ้อน, Syn. dazed

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sometimes hanging with you for the Perplexed around the door.บางครังก็หลงมา ปรากฎที่ปากประตู Drag Me to Hell (2009)
Then one day, you will say this. "I'm perplexed and intrigued."สักวันคุณจะพูดว่า "ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนน่าทึ่งและมีเสน่ห์" Episode #1.18 (2010)
In other news, local authorities remain perplexed by the animal attacks plaguing Beacon Hills.ข่าวอื่น จนท.ท้องที่ยังคงสับสน เรื่องสัตว์ที่ออกอาละวาด ในเขตบีคอนฮิล Magic Bullet (2011)
Actually, I'm just perplexed as to why Jeremy hasn't killed any vampires.จริงๆแล้ว ฉันสงสัยนะ ว่าทำไมเจเรมี่ถึงฆ่าแวมไพร์ไม่ได้สักตัว After School Special (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perplexedHer tears perplexed him.
perplexedHe said with a perplexed expression, "I've heard nothing, so I can't say anything."
perplexedHe was perplexed at the unexpected result.
perplexedHe was utterly perplexed.
perplexedThe problem perplexed him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งงงวย(adj) perplexed, See also: puzzling, baffling, nonplussed, flummoxed, Syn. งวยงง, งุนงง, งงงัน, ฉงน, Example: เขามองดูผมด้วยหน้าตางงงวยโดยไม่มีคำพูดใดๆ, Thai Definition: ที่คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ที่ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังตั้งสติไม่อยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉงน[cha-ngon] (v) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts  FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
งง[ngong] (v) EN: get confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder  FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
สนเท่ห์[sonthē] (adj) EN: suspicious ; puzzled ; perplexed ; uncertain

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERPLEXED P ER0 P L EH1 K S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perplexed (v) pˈəplˈɛkst (p @1 p l e1 k s t)
perplexedly (a) pˈəplˈɛksədliː (p @1 p l e1 k s @ d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
戸惑う[とまどう, tomadou] (v5u, vi) to be bewildered; to be perplexed; (P) [Add to Longdo]
困り果てる[こまりはてる, komarihateru] (v1, vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed; (P) [Add to Longdo]
困り切る[こまりきる, komarikiru] (v5r, vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed [Add to Longdo]
弱まる[よわまる, yowamaru] (v5r, vi) to abate; to weaken; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; (P) [Add to Longdo]
弱る[よわる, yowaru] (v5r, vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P) [Add to Longdo]
長螺;長辛螺[ながにし;ナガニシ, naganishi ; naganishi] (n) (uk) perplexed spindle (species of sea snail, Fusinus perplexus) [Add to Longdo]
頭をかかえる;頭を抱える[あたまをかかえる, atamawokakaeru] (exp, v1) (See 頭抱える) to be greatly perplexed; to be troubled; to be at wits' end [Add to Longdo]
頭抱える[あたまかかえる, atamakakaeru] (exp, v1) (See 頭を抱える) to be greatly perplexed; to be troubled [Add to Longdo]
迷う(P);紕う[まよう, mayou] (v5u, vi) (1) (See 道に迷う) to lose one's way; (2) (See 迷い・1) to waver; to hesitate; to be of two minds over; to be puzzled; to be perplexed; (3) to give into temptation; to lose control of oneself; (4) to turn in one's grave; (P) [Add to Longdo]
惑う[まどう, madou] (v5u, vi) to be puzzled; to be perplexed; to have doubts; to feel lost; to be at sea [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perplex \Per*plex"\, v. t. [imp. & p. p. {Perplexed}; p. pr. &
   vb. n. {Perplexing}.] [L. perplexari. See {Perplex}, a.]
   1. To involve; to entangle; to make intricate or complicated,
    and difficult to be unraveled or understood; as, to
    perplex one with doubts.
    [1913 Webster]
 
       No artful wildness to perplex the scene. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       What was thought obscure, perplexed, and too hard
       for our weak parts, will lie open to the
       understanding in a fair view.     --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To embarrass; to puzzle; to distract; to bewilder; to
    confuse; to trouble with ambiguity, suspense, or anxiety.
    "Perplexd beyond self-explication." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We are perplexed, but not in despair. --2 Cor. iv.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       We can distinguish no general truths, or at least
       shall be apt to perplex the mind.   --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To plague; to vex; to torment. --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To entangle; involve; complicate; embarrass; puzzle;
     bewilder; confuse; distract. See {Embarrass}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perplexed \Per*plexed"\, a.
   Entangled, involved, or confused; hence, embarrassd; puzzled;
   doubtful; anxious. -- {Per*plex"ed*ly}, adv. --
   {Per*plex"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perplexed
   adj 1: full of difficulty or confusion or bewilderment;
       "perplexed language"; "perplexed state of the world"
       [ant: {unperplexed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top