ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perfunctorily

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perfunctorily-, *perfunctorily*, perfunctory
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอเป็นพิธี(adv) perfunctorily, See also: formally, Example: เขาเข้าสอบสัมภาษณ์พอเป็นพิธีเพราะถึงอย่างไรพ่อก็ฝากเข้าทำงานให้แล้ว, Thai Definition: ทำพอให้เห็นว่าทำตามแบบแผนบ้าง
ฉาบฉวย(adv) sloppily, See also: perfunctorily, carelessly, roughly, Syn. หยาบ, Ant. รอบคอบ, ละเอียด, Example: ลูกจ้างทำงานฉาบฉวยจนนายจ้างทนไม่ไหวจึงไล่ออก, Thai Definition: เอาไปโดยเร็ว, ทำโดยเร็ว, ขอไปที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาบฉวย[chāpchūay] (adv) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly  FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perfunctorily (a) pˈəfˈʌŋktərɪliː (p @1 f uh1 ng k t @ r i l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perfunctorily \Per*func"to*ri*ly\
   (p[~e]r*f[u^][ng]k"t[-o]*r[i^]*l[y^]), adv.
   In a perfunctory manner; formally; carelessly. --Boyle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perfunctorily
   adv 1: in a set manner without serious attention; "they answered
       my letter pro forma"; "he kissed her cheek perfunctorily"
       [syn: {perfunctorily}, {as a formality}, {pro forma}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top