Search result for

odysseys

(63 entries)
(0.0518 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -odysseys-, *odysseys*, odyssey
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา odysseys มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *odysseys*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
odyssey[N] การเดินทางผจญภัยที่ยาวนาน, Syn. journey, voyage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
odyssey(ออด'ดิซิ) n. การเดินทางผจญภัยที่ยาวนาน, Syn. expedition

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jor-El knew he was sending you on an impossible odyssey...โจเอล รู้ว่าเขากำลังส่ง ไปสู่ทิศทางหนึ่งที่เป็นไปไม่ได้ Odyssey (2008)
That's from "The Odyssey".นี่มาจากแฟ้มของพ่อผมเหรอ Breaking and Entering (2008)
That quote from "The Odyssey".บทกวีจากซาตาน อะไรนะ? Breaking and Entering (2008)
Okay, that quote your father held onto- in "The Odyssey", Scylla is a six-headed monster that requires a sacrifice of six soldiers in order to pass.โอเค ที่พ่อคุณเขียนไว้ ใน the odyssey scylla คือปีศาจที่มีหกหัว ต้องใช้การบูชายันต์ด้วยทหารหกคน จึงจะผ่านได้ Breaking and Entering (2008)
- The Odyssey, by Homer.- มหากาพย์โอดิสซีย์ โดยโฮเมอร์ The Reader (2008)
- The Odyssey, by Homer.- มหากาพย์โอดิสซีย์ โดยโฮเมอร์ The Reader (2008)
- What's an odyssey? A journey.- อะไรคือโอดิสซีย์ The Reader (2008)
The Odyssey.มหากาพย์โอดิสซีย์ The Reader (2008)
In fact, The Odyssey is a book about a journey.แต่ที่จริงแล้ว โอดิสซีย์เป็นหนังสือ เกี่ยวกับการเดินทางต่างหาก The Reader (2008)
The Odyssey by Homerมหากาพย์โอดิสซีย์ โดยโฮเมอร์ The Reader (2008)
Like Greek-myth siren? "The Odyssey"?ปีศาจสาวในตำนานกรีก เรื่อง ดิ โอดิ๊ซซี่ ใช่มั้ย Sex and Violence (2009)
Such odysseys were meant for the young and expectant, not for a worn-out old goat like me.การเดินทางนี้เหมาะกับพวกคนหนุ่มที่มีหวัง ไม่ใช่แพะแก่ ๆ อย่างฉัน Immortals (2011)
Let's see-- as depicted in Homer's "Odyssey,"คิดก่อนนะ ตามที่โฮเมอร์บอกไว้ ในมหากาพย์โอดิสซี Countdown (2011)
Did we have a space odyssey?มันเป็นแบบในหนัง Space Odyssey มั้ย? Virtual Systems Analysis (2012)
We have to see what this odyssey can do in an open road.คอยดูซิว่าเจ้ารถกระป๋องนี่ จะไปได้ไกลสักแค่ไหน Gone Maybe Gone (2012)
Well, we have no record of an Odyssey...แต่เราไม่มีบันทึกการเดินทาง Oblivion (2013)
That's how you brought down the Odyssey.ถึงว่า ถล่มโอดีซี่ได้ยังไง เพราะอะไร Oblivion (2013)
The Odyssey's compact reactor, courtesy of NASA. Very hard to come by.ต้องชมนาซ่า รวมกันได้ยากจริง Oblivion (2013)
Jack, L". What were you doing on the Odyssey?แจ็ค คุณมาทำอะไรที่โอดิสซี่ Oblivion (2013)
Flight recorder playback for the Odyssey mission.เทปบันทึกการบิน, กรอเทปกลับไปยังโอดิสซี่มิชชั่น Oblivion (2013)
Good morning, Odyssey, from your friends here at Mission Control. "JACK".อรุณสวัสดิ์, โอดิสซี่ จากเพื่อนของคุณในศูนย์ควบคุม Oblivion (2013)
Odyssey, telemetry shows structural overstress.โอดิสซี telemetry ระบุ struktural ของความเครียด Oblivion (2013)
♪ Arrow 1x14 ♪ The OdysseyArrow 1x14 The Odyssey (2013)
A quote, from "The Odyssey".ข้อความจากหนังสือ"The OdysseyThe Odyssey (2013)
"The Odyssey"."The Odyssey". The Odyssey (2013)
It's "The Odyssey," from one of the four nightmare chapters.หนังสือ "The Odyssey" จากหนึ่งในสี่บทที่ฝันร้าย Dead to Rights (2013)
But what about trip from star to star-- an interstellar odyssey?แต่สิ่งที่เกี่ยวกับ การเดินทางจากดาว ออเดสีดวงดาว? The Immortals (2014)
The longest odyssey in all of history was launched back in 1977--การผจญภัยที่ยาวที่สุด ในประวัติศาสตร์ เปิดตัวกลับมาอยู่ใน 1977 Unafraid of the Dark (2014)
Voyager successfully completed its mission of discovery to the outer planets, but its odyssey into the darkness was just beginning.รอบโลกประสบความสำเร็จ ในภารกิจของการค้นพบ ไปยังดาวเคราะห์ชั้นนอก, แต่การผจญภัยไปสู่ความมืด Unafraid of the Dark (2014)
Odyssey on Red River.Odyssey on Red River Chestnut (2016)
Tell them I am Odyssey!บอกพวกนั้นว่าข้าคือ โอดิสซี ! Cinema Paradiso (1988)
Let me tell you, what an odyssey that has been. Rose decided she wanted lavender. She knows I detest the color.โรสเลือกสีม่วงทั้งๆ ที่รู้ว่าฉันเกลียด Titanic (1997)
Can a young woman after the odyssey of a widowhood endured for the love of country hope for protection in the shelter of a new life?ซึ่งมีเพียงคำถามเดียวว่า... หญิงสาวคนนึง... หลังจากตกพุ่มหม้ายเพราะความรักชาติ Malèna (2000)
"Blue odyssey"? Who came up with that?"บลู โอดิสซีย์" ใครเป็นคนคิดชื่อน่ะ There's Always a Woman (2008)
We're Blue Odyssey. - Yeah, I can see that.พวกเรา blue odysseyCity on Fire (2008)
Let's do it. Odyssey! Odyssey!มาเหอะ โชว์ฝีมือกัน OdysseyCity on Fire (2008)
Okay, ladies and gentlemen, the battle of the bands is back, so please give a big welcome to Blue Odyssey.Odyssey โอเค สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี การประชันวงดนตรีเริ่มขึ้นอีกครั้ง ขอเสียงปรบมือดังๆแก่พวกเขา blue odyssey City on Fire (2008)
Is it "The Iliad" or "The Odyssey."- Ist es die Ilias oder die OdysseyTreasure of the Mind (1993)
When's the Odyssey due back from Cardassia?Wann wird die Odyssey von Cardassia zurückerwartet? The Jem'Hadar (1994)
- What's the E.T.A. on the Odyssey?- Wann erwarten wir die OdysseyThe Jem'Hadar (1994)
Odyssey to runabouts.Odyssey an die Shuttles. The Jem'Hadar (1994)
Odyssey to runabouts.Odyssey an Shuttles. The Jem'Hadar (1994)
Dax, let's take some pressure off the Odyssey.Dax, wir müssen etwas für die Odyssey tun. The Jem'Hadar (1994)
- Rio Grande to Odyssey.- Rio Grande an OdysseyThe Jem'Hadar (1994)
A Jem'Hadar ship is making a direct run at the Odyssey.Ein Schiff der Jem'Hadar nimmt direkten Kurs auf die OdysseyThe Jem'Hadar (1994)
Major, one of the Jem'Hadar ships is making a direct run at the Odyssey.Ein Jem'Hadar-Schiff fliegt direkt auf die Odyssey zu. The Search: Part I (1994)
It's got a nice Fountains of Wayne meets the Shins crossed with Odyssey-era Zombies, and a mix of early Who and mid-to-late-era Replacements vibe to it.- Ja, die wird gut. Eine Mischung aus Fountains of Wayne, The Shins, Odyssey-era Zombies und den frühen Who, mit einem Schuss späte Replacements. He's Slippin' 'Em Bread... Dig? (2005)
SG-1, welcome aboard the Odyssey.SG-1, willkommen an Bord der OdysseyCamelot (2006)
This is Colonel Emerson of the Earth vessel Odyssey.Hier spricht Colonel Emerson von der OdysseyCamelot (2006)
- Get me colonel Emerson on board the Odyssey.Geben Sie mir Colonel Emerson von der OdysseyOff the Grid (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
ODYSSEY    AA1 D AH0 S IY0
ODYSSEY'S    AA1 D AH0 S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
odyssey    (n) (o1 d i s ii)
odysseys    (n) (o1 d i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Irrfahrt {f}; Odyssee {f}odyssey [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オデッセイ[, odessei] (n) Odyssey [Add to Longdo]
シシュフォス[, shishufosu] (n) Sisyphus, Sisuphos, Greek mythology, from Homer's Odyssey [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奥德赛[Ào dé sài, ㄠˋ ㄉㄜˊ ㄙㄞˋ, / ] Homer's Odyssey [Add to Longdo]
奥迪修斯[Ào dí xiū sī, ㄠˋ ㄉㄧˊ ㄒㄧㄡ ㄙ, / ] Odysseus, hero of Homer's Odyssey [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top