ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mildews

M IH1 L D UW2 Z   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mildews-, *mildews*, mildew
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mildews มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mildews*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mildew[N] โรคเชื้อราที่ขึ้นเป็นดวงบนสิ่งที่ชื้น, Syn. fungus, smut
mildew[VI] เชื้อราขึ้นเป็นดวง, Syn. mold, spoil
mildew[VT] ทำให้เชื้อราขึ้นเป็นดวง, Syn. mold, spoil
mildewy[ADJ] ซึ่งมีเชื้อราขึ้นเป็นดวง, Syn. moldy, mildewed
mildewed[ADJ] ซึ่งมีเชื้อราขึ้นเป็นดวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mildew(มิล'ดิว) n. โรคเชื้อราชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
mildew(n) เห็ดรา,โรคเชื้อรา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Downy mildew diseasesโรคเชื้อราน้ำค้าง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trillacheerytune inthetub as you scrub a stubborn mildew stain# Trill a cheery tune in the tub as you scrub a stubborn mildew stain Enchanted (2007)
It was filled with mildewed boxes. oh, I'll take care of that.เต็มไปด้วยกล่องเน่าๆ\ อ๋อ ได้จ้ะ ไว้ฉันจัดการให้ Connect! Connect! (2009)
See? That's all mold and mildew. The stench is gonna be unbearable.ดูสิ ราขึ้นเป็นดวงหมดแล้ว\\กลิ่นเหม็นจะแทบหลือทน Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Well,will,the last thing your kids need is chronic sinusitis from the mildewสิ่งสุดท้ายที่เด็กคุณต้องการคือ โพรงจมูกอับเสบจากเชื้อรา Throwdown (2009)
Here's a summons and a complaint, both of which Mr. Murphy ignored, and multiple filings with the health department, including mold, mildew, dust mites, vermin...และนี่คนที่เห็นด้วยและคำบ่น ทั้งสองอย่างคุณเมอร์ฟี ไม่เคยสนใจ และยังมีคำประกาศเตือน อีกมากมายจากกรมอนา่มัย The Beginning in the End (2010)
Mildew.อับชื้นขึ้นรา Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Please ignore the stench of mildew and jock strap and focus your attention on the screen.โปรดมองข้ามกลิ่นเหม็นของช้ารา และกระจับป้องกันอวัยวะเพศของนักกีฬาชายไปซะ แล้วตั้งใจดูสิ่งที่อยู่ในจอนี่ให้ดีๆ Props (2012)
No, doubtful. The mildew damage is significant.ไม่น่าจะได้นะ คงโดนเชื้อราทำลายไปหมดแล้ว Divining Rod (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รา[n.] (rā) EN: fungus ; mould ; mildew   FR: moisissure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MILDEW M IH1 L D UW2
MILDEWS M IH1 L D UW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mildew (v) mˈɪldjuː (m i1 l d y uu)
mildews (v) mˈɪldjuːz (m i1 l d y uu z)
mildewed (v) mˈɪldjuːd (m i1 l d y uu d)
mildewing (v) mˈɪldjuːɪŋ (m i1 l d y uu i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白粉病[bái fěn bìng, ㄅㄞˊ ㄈㄣˇ ㄅㄧㄥˋ, ] powdery mildew, #69,977 [Add to Longdo]
霉病[méi bìng, ㄇㄟˊ ㄅㄧㄥˋ, ] mildew; fungal growth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mehltau {m}mildew [Add to Longdo]
Schimmel {m}; Schimmelpilz {m} | Schimmelpilze {pl}mildew | mildews [Add to Longdo]
schimmelfest {adj}mildew-proof [Add to Longdo]
schimmelig {adj}mildewy [Add to Longdo]
schimmelig werden | schimmelig werdend | verschimmeltto mildew | mildewing | mildewed [Add to Longdo]
stockig; stockfleckig {adj}mildewed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うどんこ病;ウドンコ病;饂飩粉病[うどんこびょう(うどんこ病;饂飩粉病);ウドンコびょう(ウドンコ病), udonkobyou ( udonko byou ; udon kona byou ); udonko byou ( udonko byou )] (n) powdery mildew [Add to Longdo]
べと病;露菌病[べとびょう;ろきんびょう(露菌病), betobyou ; rokinbyou ( tsuyu kin byou )] (n) downy mildew (disease) [Add to Longdo]
防カビ;防黴[ぼうカビ(防カビ);ぼうかび(防黴);ぼうばい(防黴), bou kabi ( bou kabi ); boukabi ( bou bai ); boubai ( bou bai )] (n) mold prevention; mildew prevention [Add to Longdo]
防カビ剤;防黴剤[ぼうカビざい(防カビ剤);ぼうかびざい(防黴剤);ぼうばいざい(防黴剤), bou kabi zai ( bou kabi zai ); boukabizai ( bou bai zai ); boubaizai ( bou bai zai ] (n) anti-mold agent; mildew-proofing agent [Add to Longdo]
[かび(P);カビ, kabi (P); kabi] (n) mold; mould; mildew; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top