ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mildewed

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mildewed-, *mildewed*, mildew, mildewe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mildewed[ADJ] ซึ่งมีเชื้อราขึ้นเป็นดวง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was filled with mildewed boxes. oh, I'll take care of that.เต็มไปด้วยกล่องเน่าๆ\ อ๋อ ได้จ้ะ ไว้ฉันจัดการให้ Connect! Connect! (2009)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mildewed (v) mˈɪldjuːd (m i1 l d y uu d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mildew \Mil"dew\, v. t. [imp. & p. p. {Mildewed}; p. pr. & vb.
   n. {Mildewing}.]
   To taint with mildew; as, mildewed clothing.
   [1913 Webster]
 
      He . . . mildews the white wheat.    --Shak.
   [1913 Webster]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top