ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

metropolitan

M EH2 T R AH0 P AA1 L AH0 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -metropolitan-, *metropolitan*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., Syn. การไฟฟ้านครหลวง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
metropolitan(adj) แห่งเมืองหลวง, See also: เกี่ยวกับเมืองหลวง, เกี่ยวกับเมืองใหญ่, เกี่ยวกับเมืองสำคัญ, Syn. urban, civic, Ant. rural, country, village
metropolitan(adj) เกี่ยวกับเมืองหลวง
metropolitan(n) ผู้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่, See also: คนเมืองหลวง, Syn. provincial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
metropolitan(มิทระพอล'ลิเทิน) adj. เกี่ยวกับเมืองเอก (เมืองขนาดใหญ่, นครหลวง, เมืองศูนย์กลางการค้าหรืออื่น ๆ) . n. ผู้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
metropolitan(adj) เกี่ยวกับพระนคร, เกี่ยวกับนครหลวง
metropolitan(n) ชาวพระนคร, ชาวเมืองใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
metropolitanเกี่ยวกับมหานคร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
metropolitan areaเขตมหานคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
metropolitan areaเขตมหานคร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
metropolitan area network (MAN)ข่ายงานบริเวณนครหลวง (แมน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
metropolitan area network (MAN)ข่ายงานบริเวณนครหลวง (แมน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
metropolitan beltแนวรอบมหานคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
metropolitan beltแนวรอบมหานคร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
metropolitan city; metropolisมหานคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
metropolitan city; metropolisมหานคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metropolitan Area Networkเครือข่ายมหานคร [คอมพิวเตอร์]
Metropolitan Area Network( MAN)เครือข่ายนครหลวง หรือแมน, เครือข่ายที่ใช้เชื่อมโยงแลนที่อยู่ห่างไกลออกไป เช่นการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสำนักงานที่อาจอยู่คนละอาคารและมีระยะทางไกลกัน การเชื่อมต่อเครือข่ายชนิดนี้อาจใช้สายไฟเบอร์ออพติก หรือบางครั้งอาจใช้ไมโครเวฟเชื่อมต่อ เครือข่ายแบบนี้ที่ใช้ในสถานศึกษามีชื่อเรียก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Metropolitan area networks (Computer networks)เครือข่ายนครหลวง (ข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Metropolitan areasมหานคร [TU Subject Heading]
Metropolitan financeการคลังของมหานคร [เศรษฐศาสตร์]
Metropolitan governmentคณะผู้บริหารมหานคร [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Metropolitan Police Division 1(n, org, uniq) ตำรวจนครบาล 1, Metropolitan Police Division 1 Commander ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get your hands off him or I'll call the Metropolitan scuffers!ออกจากมือของเขา หรือฉันจะเรียกตำรวจนครหลวงใน Help! (1965)
In the metropolitan area, we had probably 200 members.ของบริษัทบัตรเครดิตต่างๆ และตึก TRW ทำไมต้องเป็นตึกเหล่านี้ Fight Club (1999)
metropolitan Museum of Art. How may I help you?พิพิธภัณฑ์ศิลปะติดต่ออะไรคะ Bringing Down the House (2003)
gaer up all the foreign dignitaries in the greater metropolitan area.รวบรวมบุคคลสำคัญ ชาวต่างประเทศ ไปไว้ในเมืองใหญ่ Pilot (2004)
We are Yoshjo Hamano and Kenji Mamiya of the Metropolitan Police.เราคือโยโช ฮามาโนะและเคนจิ มามิยะ เป็นตำรวจนครบาลครับ Babel (2006)
Well, accomplished enough, perhaps, but a metropolitan mind may be less susceptible to extended, juvenile self-regard.ก็ใช้ได้เลยหละ แต่จิตใจคนเมืองอาจจะกระด้าง เกินกว่าจะฟังเด็กวัยรุ่นพูดก็ได้ Becoming Jane (2007)
My nephew has devised a plan of metropolitan amusement.หลานชายผมเป็นคนคิด โครงการสวนหย่อนใจ Becoming Jane (2007)
Graduated with distinction into the Metropolitan Police Service.ได้รับคำชื่นชมด้านตำรวจบริการสังคม Hot Fuzz (2007)
I can come back, and I can bring the blue fury of the Metropolitan Police Service with me.ฉันจะกลับมาและฉันจะนำ ตำรวจมาพร้อมกับฉัน Hot Fuzz (2007)
Metropolitan police department.สถานีตำรวจคะ Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
Your father died yesterday on the rooftop of the Metropolitan Building.พ่อคุณตายเมื่อวานบนยอดตึกเม โทรโปลิแตนท์ Wanted (2008)
- No, you'reJohn friggin' Grogan... who's about to get a job as a reporter... for a major metropolitan newspaper.-ม่าย คุณไม่ใช่จอห์น"ไอ้บ้า"โกรแกน คนที่กำลังจะไปสมัคร เป็นนักข่าว ของบริษัทหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง Marley & Me (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
metropolitanHe centered his business on the metropolitan area.
metropolitanHow high is the Tokyo Metropolitan Government Office Building?
metropolitanThe flu struck the metropolitan area.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รฟม.(n) Metropolitan Rapid Transit Authority, Syn. องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
ตำรวจนครบาล(n) metropolitan police, See also: local police force, city police, city policeman, metropolitan constabulary, Example: ตำรวจนครบาลรวบรวมกำลังกวาดล้างแหล่งยาบ้าแหล่งใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร, Count Unit: คน, นาย, Thai Definition: ตำรวจผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตกรุงเทพมหานคร
องค์การรถไฟฟ้ามหานคร(n) Metropolitan Rapid Transit Authority, Syn. รฟม.
นครบาล(adj) metropolitan, Ant. ภูธร, Example: การเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลช้าไปเพียงก้าวเดียวทำให้ผู้ร้ายเผ่นหนีออกจากที่พักไปเสียก่อน, Thai Definition: เกี่ยวกับส่วนของการปกครองภายในกรุงเทพมหานคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล[Køngbanchākan Tamrūat Nakhønbān] (org) EN: Metropolitan Police Bureau
นครบาล[nakhønbān] (adj) EN: metropolitan  FR: métropolitain
ประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่[Prathēt Farangsēt phaendin yai] (n, prop) EN: metropolitan France  FR: France métropolitaine ; la Métropole ; l'Hexagone
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร[Sālā wā kān Krūngthēp Mahānakhøn] (x) EN: Bangkok Metropolitan Administration
ตำรวจนครบาล[tamrūat nakhønbān] (n, exp) EN: metropolitan police ; local police force ; city police ; city policeman ; metropolitan constabulary

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
METROPOLITAN M EH2 T R AH0 P AA1 L AH0 T AH0 N
METROPOLITANS M EH2 T R AH0 P AA1 L AH0 T AH0 N Z
METROPOLITAN'S M EH2 T R AH0 P AA1 L AH0 T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
metropolitan (n) mˌɛtrəpˈɒlɪtən (m e2 t r @ p o1 l i t @ n)
metropolitans (n) mˌɛtrəpˈɒlɪtənz (m e2 t r @ p o1 l i t @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大都会[dà dū huì, ㄉㄚˋ ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ, / ] metropolitan, #27,935 [Add to Longdo]
城域网[chéng yù wǎng, ㄔㄥˊ ㄩˋ ㄨㄤˇ, / ] metropolitan area network, #46,579 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stadtpolizei { f }metropolitan police; metro police [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メトロポリタン[metoroporitan] (n) metropolitan; (P) [Add to Longdo]
メトロポリタンエリアネットワーク[metoroporitan'erianettowa-ku] (n) { comp } Metropolitan Area Network; MAN [Add to Longdo]
京都府[きょうとふ, kyoutofu] (n) Kyoto (metropolitan area) [Add to Longdo]
警視[けいし, keishi] (n) police superintendent; metropolitan police; (P) [Add to Longdo]
警視総監[けいしそうかん, keishisoukan] (n) Superintendent General of the Metropolitan Police [Add to Longdo]
警視庁[けいしちょう, keishichou] (n) Metropolitan Police Department (esp. Tokyo); (P) [Add to Longdo]
大阪府[おおさかふ, oosakafu] (n) Osaka (metropolitan area) [Add to Longdo]
大都市圏[だいとしけん, daitoshiken] (n) greater metropolitan area; megalopolis; conurbation [Add to Longdo]
[と, to] (n, adj-no) metropolitan; municipal [Add to Longdo]
都営[とえい, toei] (n) operated by the metropolitan government; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メトロポリタンエリアネットワーク[めとろぽりたん'えりあねっとわーく, metoroporitan ' erianettowa-ku] Metropolitan Area Nework, MAN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Metropolitan \Met`ro*pol"i*tan\ (?; 277), a. [L. metropolitanus:
   cf. F. m['e]tropolitain.]
   1. Of or pertaining to the capital or principal city of a
    country; as, metropolitan luxury.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) Of, pertaining to, or designating, a metropolitan
    or the presiding bishop of a country or province, his
    office, or his dignity; as, metropolitan authority.
    "Bishops metropolitan." --Sir T. More.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Metropolitan \Met`ro*pol"i*tan\, n. [LL. metropolitanus.]
   1. The superior or presiding bishop of a country or province.
    [1913 Webster]
 
   2. (Lat. Church.) An archbishop.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gr. Church) A bishop whose see is a civil metropolis. His
    rank is intermediate between that of an archbishop and a
    patriarch; as, the metropolitan of Constantinople. --Hook.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 metropolitan
   adj 1: relating to or characteristic of a metropolis;
       "metropolitan area"
   n 1: in the Eastern Orthodox Church this title is given to a
      position between bishop and patriarch; equivalent to
      archbishop in western Christianity
   2: a person who lives in a metropolis

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top