ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

memoir

M EH1 M W AA2 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -memoir-, *memoir*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
memoir(n) บันทึกชีวิตประจำวัน, See also: บันทึก, ไดอารี่, Syn. diary, autobiography

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
memoir(เมม'วาร์, เมม'วอร์) n. บันทึกชีวิตและประสบการณ์ของคน ๆ หนึ่ง, ประมวลรายงานเรื่องทางวิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่น ๆ , บันทึกความจำ, ชีวประวัติบุคคล, See also: memoirist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
memoir(n) ประวัติ, บันทึกความจริง, ชีวประวัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
memoirsบันทึกความทรงจำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The memoirs of Lieutenant Ernest Goodbody.บันทึกของเออร์เนสโท กุดบอดี How I Won the War (1967)
Musketeer Gripweed, without whom these memoirs would never have been written.ทหารถือปืนคาบศิลา กริปวีด โดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือ บันทึกความทรงจำเหล่านี้จะ ไม่ได้รับการเขียน How I Won the War (1967)
After all, these are not the memoirs of an empress, nor of a queen these are memoirs of another kind.นี่ไม่ใช่ความทรงจำของ จักรพรรดินีหรือราชินี มันเป็นความทรงจำอีกด้านหนึ่งของเกอิชา Memoirs of a Geisha (2005)
It's not just some crappy memoir or even an attempt at apologizing for everything I've done.ไม่ใช่แค่บันทึกความทรงจำห่วยๆ หรือแม้แต่ความพยายาม ที่จะขอโทษในทุกสิ่งที่ผมทำลงไป Repo Men (2010)
She is fresh offher fifth consecutive national cheerleading title... and author of the soon-to-be-published memoir I'm a Winner and You're Fat...เธอเพิ่งได้แชมป์ทีมเชียร์ 5 ปีซ้อน เจ้าของหนังสือ ที่กำลังจะวางแผง "ฉันชนะ และแกอ้วน" Journey to Regionals (2010)
Eugene Sledge wrote arguably the best memoir of combat anywhere, called "With the Old Breed:ยูจีน ได้เขียนบันทึกทุกเรื่องราวในการสู้รบที่ดีเอามาก ๆ และตั้งชื่อว่า "With the old Breed " โดยบันทึกที่ เปเลลู และ โอกินาว่า The Pacific (2010)
And former exotic dancer and current Carmelite nun, author of the upcoming Lima Press memoir Habit to Habit, และอดีตนักเต้นผู้โด่งดัง และเป็นแม่ชี ในปัจจุบัน ผู้แต่งหนังสือวางแผงเร็วๆนี้ ลีม่า เพรส เมโมร แฮบิท ทู แฮบิท Original Song (2011)
It's a memoir masquerading as fiction like a reverse James Frey.มันก็แค่นิยายชวนฝัน เหมือนของเจมส์ ฟราย์นั่นแหละ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Victoria kindly offered her home for a reading of my unpublished memoirs this weekend.วิคตอเรียยินดีเสนอบ้านของเธอสำหรับการอ่าน บทความที่เป็นความทรงจำของผม ที่ไม่ได้ตีพิมพ์สุดสัปดาห์นี้ Infamy (2012)
Tell her you'd like to talk to her about your memoirs as a way of reflecting on the past.บอกเธอว่านายต้องการคุยกับเธอเรื่องความทรงจำของนาย เป็นทางเดียวที่จำเรื่องราวในอดีต Infamy (2012)
I guarantee that those memoirs you're so proud of will end in a very dark chapter.ฉันรับประกันได้ว่า ความทรงจำที่แสนจะคุณภูมิใจ จะจบลงในห้วงที่ดำมือที่สุด Infamy (2012)
Yes, memoirs of a lame geisha, because I occupy a certain place in the McKinley hierarchy, and you all occupy a different, lesser place in that hierarchy, and before exploding said hierarchy by jumping up and down on Oprah's couch, ใช่ การน่าอับอาบของกิเอชา ก็เพราะชั้นมีตำแหน่ง ที่แน่นอนในการจัดลำดับในแมคคินลี แล้วพวกนายก็มีตำแหน่งต่างกันที่ต้อยต่ำกว่า Love, Love, Love (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
memoirThe memoir breathes the deepest respect for his father.
memoirThe playwright cherishes the vivid memoirs of his childhood.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึก[bantheuk] (n) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute  FR: mémoire [ m ] ; note [ f ] ; mémo [ m ] (fam.) ; mémorandum [ m ] ; minute [ f ] ; notation [ f ]
การระลึกถึง[kān raleuk theung] (n) EN: memory  FR: mémoire [ f ]
ขึ้นใจ[kheunjai] (v) EN: earn by heart ; memorize ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory  FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire
เขียนบันทึกความจำ[khīen bantheuk khwāmjam] (v, exp) FR: écrire ses mémoires
ความจำ[khwāmjam] (n) EN: memory ; remembrance ; recollection ; commemoration  FR: mémoire [ f ] ; souvenir [ m ]
เมมโมรี่[mēmmōrī] (n) EN: memory  FR: mémoire [ f ]
หน่วยความจำ[nūay khwāmjam] (n, exp) EN: memory ; volatile memory ; RAM  FR: mémoire [ f ] ; mémoire volatile [ f ] ; mémoire vive [ f ] ; RAM [ f ]
หน่วยความจำภายนอก[nūay khwāmjam phāinøk] (n, exp) EN: external memory   FR: mémoire externe [ f ]
เป็นที่ระลึก[pen thīraleuk] (v, exp) FR: en mémoire de
พิมพ์เป็นที่ระลึก[phim pen thī raleuk] (x) EN: printed in remembrance ; printed as a souvenir  FR: imprimé en souvenir ; imprimé en mémoire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MEMOIR M EH1 M W AA2 R
MEMOIRS M EH1 M W AA2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
memoir (n) mˈɛmwaːr (m e1 m w aa r)
memoirs (n) mˈɛmwaːz (m e1 m w aa z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回忆录[huí yì lù, ㄏㄨㄟˊ ㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] memoir #22,520 [Add to Longdo]
调查报告[diào chá bào gào, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, / 調] memoir, report [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denkschrift { f } | Denkschriften { pl }memoir | memoirs [Add to Longdo]
Memoiren { pl }; Lebenserinnerungen { pl }memoirs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
紀要[きよう, kiyou] (n) bulletin; memoirs #7,922 [Add to Longdo]
回顧録[かいころく, kaikoroku] (n) memoirs; reminiscences; (P) [Add to Longdo]
回想記[かいそうき, kaisouki] (n) memoir [Add to Longdo]
回想録[かいそうろく, kaisouroku] (n) memoirs; reminiscence [Add to Longdo]
思い出の記[おもいでのき, omoidenoki] (n) (1) one's memoirs; (2) keepsake (not from a dead person) [Add to Longdo]
捕り物;捕物帳;捕物帖[とりものちょう, torimonochou] (n) (1) (See 目明かし, 岡っ引き) detective story (esp. one from the Edo period featuring thief-takers); (2) detective's memoirs; thief taker's memoirs [Add to Longdo]
捕り物控え[とりものひかえ, torimonohikae] (n) detective's memoirs [Add to Longdo]
由来書[ゆらいしょ, yuraisho] (n) history; memoirs [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回顧録[かいころく, kaikoroku] memoirs [Add to Longdo]
回想録[かいそうろく, kaisouroku] memoirs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Memoir \Mem"oir\, or pl. Memoirs \Mem"oirs\, n. [F. m['e]moire,
   m., memorandum, fr. m['e]moire, f., memory, L. memoria. See
   {Memory}.]
   1. A memorial account; a history composed from personal
    experience and memory; an account of transactions or
    events (usually written in familiar style) as they are
    remembered by the writer. See {History}, 2.
    [1913 Webster]
 
   2. A memorial of any individual; a biography; often, a
    biography written without special regard to method and
    completeness.
    [1913 Webster]
 
   3. An account of something deemed noteworthy; an essay; a
    record of investigations of any subject; the journals and
    proceedings of a society.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 memoir
   n 1: an account of the author's personal experiences
   2: an essay on a scientific or scholarly topic

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top