ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knobb

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knobb-, *knobb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knobby[ADJ] เป็นปุ่มกลม
knobbed[ADJ] ที่มีปุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
knobby; tuberous-ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปุ่มป่ำ[ADJ] knotty, See also: knobby, gnarled, Syn. ปุ่มๆ ป่ำๆ, ตระปุ่มตระป่ำ, ขรุขระ, นูน, Ant. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ, Example: คางคกมีผิวหนังปุ่มป่ำ
ปุ่มๆป่ำๆ[ADJ] knotty, See also: knobby, gnarled, Syn. ปุ่มป่ำ, ตะปุ่มตะป่ำ, ขรุขระ, Ant. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ, Example: ลูกยอมีผิวปุ่มๆ ป่ำๆ เหมือนผิวมะกรูด, Thai definition: นูนขึ้นเป็นปมๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระ
ตะปุ่มตะป่ำ[ADJ] knotty, See also: knobby, gnarled, Syn. ปุ่มๆ ป่ำๆ, ปุ่มป่ำ, ขรุขระ, Ant. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ, Example: เขาขี่จักรยานไปตามทางตะปุ่มตะป่ำด้วยหลุมบ่ออย่างชำนาญ, Thai definition: นูนขึ้นเป็นปมๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระ
ตะปุ่มตะป่ำ[ADJ] knobby, See also: jagged, ragged, gnarled, knotted, bumpy, Syn. ปุ่มป่ำ, ขรุขระ, นูน, Ant. เรียบ, เนียน, Example: มะกรูดมีผิวตะปุ่มตะป่ำไม่เรียบลื่นเหมือนมะนาว, Thai definition: นูนขึ้นเป็นปมๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระอย่างผิวมะกรูด
กระปมกระเปา[ADJ] knobbed, See also: knotty, gnarled, knobby, warty, pimpled, Syn. กระปุ่มกระป่ำ, ขรุขระ, ปุ่มป่ำ, Ant. เรียบ
กระปุ่มกระป่ำ[ADJ] knobby, See also: knotty, gnarled, Syn. ขรุขระ, Ant. เรียบ, Example: ไม้ชิ้นนี้ไม่สวยมีลายกระปุมกระป่ำเต็มไปหมดเลย, Thai definition: ที่มีลักษณะเป็นปุ่มปม

CMU English Pronouncing Dictionary
KNOBBE    N AA1 B
KNOBBY    N AA1 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knobble    (n) nˈɒbl (n o1 b l)
knobbly    (j) nˈɒbliː (n o1 b l ii)
knobbles    (n) nˈɒblz (n o1 b l z)
knobblier    (j) nˈɒblɪəʳr (n o1 b l i@ r)
knobbliest    (j) nˈɒblɪɪst (n o1 b l i i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぷつぷつ[, putsuputsu] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) bumpy (e.g. of a rash); knobbly; pimply; (2) (on-mim) (See ぷつん) easily cut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top