ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

金塊

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -金塊-, *金塊*
Japanese-English: EDICT Dictionary
金塊[きんかい, kinkai] (n) nugget; gold bullion; gold bar; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Who buried the gold bars here?誰がここに金塊を埋めたのだろう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, the first day we filled a great big coffee pot with just nuggets.[CN] 第一天,我們就把金塊裝滿一個大咖啡壺 Well, the first day we filled a great big coffee pot with just nuggets. Mackenna's Gold (1969)
So, what does a man with 35 million dollars worth of gold do at night?[JA] 3500万ドル分の金塊を 持っている男の私生活は? The Italian Job (2003)
Um, would you mind terribly if... if I held one of your, uh, your nuggets in my hand?[CN] 你是否十分介意 我把你的金塊拿在手裏瞧瞧 Red Gold (2011)
The gold bricks he stole from us had a balinese dancer stamped on them.[JA] バリの踊り子の刻印がある ―― 盗まれた金塊もな The Italian Job (2003)
I found a nugget the first day.[CN] 我第一天就找到了天然金塊 Red Gold (2011)
On the canyon floor, there were nuggets laying all over the ground.[CN] 在峽谷底,整個地上都舖滿金塊。 全是純金 On the canyon floor, there were nuggets laying all over the ground. Mackenna's Gold (1969)
That'd be ideal for cartying a ton of gold, wouldn't it, genius?[JA] クソ重い金塊を運ぶには絶好だ The Italian Job (2003)
Tell 'em about the nugget.[CN] 告訴他們金塊的事 Tell 'em about the nugget. Mackenna's Gold (1969)
By the time he realizes you've stood him up, we'll be long gone with that gold.[JA] デートをすっぽかされたことに 気づいた頃には ―― オレたちは金塊を 盗んで行方をくらます The Italian Job (2003)
Yeah, but, so, how do we get the gold from the vault to the getaway car?[JA] 金庫から門に待機させた車まで ―― どうやって金塊を運ぶの? The Italian Job (2003)
Platinum, silver, and some bullion.[JA] プラチナ、銀、金塊 Heat (1995)
Now what do you know about my gold?[JA] この金塊のことを知ってるのか? The Italian Job (2003)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
金塊[きんかい, kinkai] Goldklumpen, Goldbarren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top