ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

勤倹

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勤倹-, *勤倹*
Japanese-English: EDICT Dictionary
勤倹[きんけん, kinken] (n) industry; diligence; frugality [Add to Longdo]
勤倹の風[きんけんのふう, kinkennofuu] (n) custom (habit) of diligence and thrift [Add to Longdo]
勤倹貯蓄[きんけんちょちく, kinkenchochiku] (n) thrift and saving [Add to Longdo]
勤倹力行[きんけんりっこう, kinkenrikkou] (n,vs) work hard and practice frugality [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勤倹[きんけん, kinken] Fleiss_und_Sparsamkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top