ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

funniness

F AH1 N IY0 N AH0 S   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -funniness-, *funniness*, funnines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
funniness[N] ความขบขัน, See also: ความตลก, Syn. amusement, comicality, humorousness

CMU English Pronouncing Dictionary
FUNNINESS F AH1 N IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
funniness (n) fˈʌnɪnəs (f uh1 n i n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 funniness \funniness\ n.
   a comic incident or series of incidents.
 
   Syn: drollery, clowning, comedy.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 funniness
   n 1: a comic incident or series of incidents [syn: {drollery},
      {clowning}, {comedy}, {funniness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top