Search result for

jives

(78 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jives-, *jives*, jive
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jives มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jives*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jive[N] การเต้นในจังหวะเพลงเร็ว, See also: , Syn. fast dance
jive[VI] เต้นรำในจังหวะร็อคแอนด์โรลหรือแจ๊ส
jive[N] เรื่องไร้สาระ (คำแสลง), See also: เรื่องเหลวไหล, Syn. nonsense
jive[VI] หลอก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. kid, tease
jive[VT] หลอก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. kid, tease, fool
pull jive[SL] ดื่มเหล้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ajiva(อะจี' วะ) n. ทั้งสิ่งในจักรวาลนั้นไร้ชีวิต (อวกาศ, เวลาและสสาร) (without life)
jive(ไจว) {jived,jiving,jives} n. ดนตรีประเภทเต้นเขย่า,ดนตรีแจ๊ซ (ภาษาแสลง) ,การพูดที่ไร้สาระ,การพูดที่หลอกลวง vi. เล่นดนตรี,ประเภทเต้นเขย่า,เล่นดนตรีแจ๊ซ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
♪ I got the jump, got the jive Got the message I'm alive# I got the jump, got the jive Got the message I'm alive Nowhere Boy (2009)
He's failed at every jive-ass money hustle he's ever tried.เขาล้มเหลว ในการหาเงิน ทุกครั้งที่เขาเคยลองทำมา Hot Tub Time Machine (2010)
You're so teaching me how to do the hand jive.สอนการเต้นแบบ แฮนด์ไจฟ์ให้หน่อยสิ Unpleasantville (2010)
Oh, what is that? Your little secret fairy jiving now.นี่มันอะไรกันอีกล่ะ แรพเปอร์เวอร์ชั่นนางฟ้าเหรอ Tooth Fairy (2010)
NEWSBENJIVERTS.ข่าวเบนจิเวิร์ตส์ Royal Wedding (2011)
My brother came up with NEWS, but I came up with BENJIVERTS.น้องฉันคิดข่าว ฉันคิดข่าวเบนจิเวิร์ตส์ Royal Wedding (2011)
That's when Sue introduced the world to NEWSBENJIVERTS.นั่นคือตอนที่ซูบอกโลก ถึงข่าวเบนจิเวิร์ตส์ Royal Wedding (2011)
I did NEWSBENJIVERTS and people thought I was insane. I even got called down to the guidance counselor.และคนคิดว่าพี่บ้า พี่ถึงกับต้องไปหาครูที่ปรึกษา Royal Wedding (2011)
♪ You can dance you can jive ♪.#มาเต้นกัน\ มาสนุกกัน# Prom Queen (2011)
♪ You can jive ♪#สนุกเข้าไป# Prom Queen (2011)
♪ You can jive ♪#สนุกเข้าไป# Prom Queen (2011)
- It does jive with the blue stuff I've been tracking.มันไม่ใช่การพูดที่หลอกลวงที่ลมๆแล้งๆ กับยาไอซ์ชนิดสีฟ้า ที่ฉันได้แกะรอยควานหาอยู่ Bullet Points (2011)
This is a home invasion, you jive mother.นี่คือการปล้นนะเว้ย ไอ้แก่ Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
Rajiv Swarup, 36-year-old male.Rajiv Swarup, เพศชาย อายุ 36ปี The Runaway (2011)
♪ He had a boogie woogie Coca-Cola army jive ♪♪ He had a boogie woogie Coca-Cola army jive ♪ Regional Holiday Music (2011)
Oh no, Célestine. But a bear and a mouse, don't jive, it's not...เปล่านะเซเลสทิน แต่หมีกับหนูน่ะ... Ernest & Celestine (2012)
Look out! Jive turkeys! Kill them before they start multiplying!ระวัง ไก่งวง Jive รีบฆ่าก่อนมันเพิ่มจำนวน! Digital Estate Planning (2012)
♪ Born to hand-jive, babyเกิดมาเพื่อเล่นสลับมือ ที่รัก The Role You Were Born to Play (2012)
♪ mama gave birth to a hand jive ♪แล้วแม่ก็ให้กำเนิดนักเล่นสลับมือ The Role You Were Born to Play (2012)
♪ he was born to hand-jiveเขาเกิดมาเพื่อเล่นสลับมือ The Role You Were Born to Play (2012)
♪ born to hand-jive, baby ♪เกิดมาเพื่อเล่นสลับมือ ที่รัก The Role You Were Born to Play (2012)
♪ now can you hand-jive, baby?ตอนนี้เธอสลับมือได้มั้ย ที่รัก The Role You Were Born to Play (2012)
♪ Oh, can you hand-jive, baby? ♪โอ้ เธอสลับมือได้มั้ย ที่รัก The Role You Were Born to Play (2012)
♪ can you hand-jive, baby? ♪ give me hand-jiveสลับมือให้ฉันดูหน่อยได้มั้ย\ สลับมือให้ฉันดูหน่อย The Role You Were Born to Play (2012)
♪ oh, can you hand-jive, baby?โอ้ เธอสลับมือได้มั้ย ที่รัก The Role You Were Born to Play (2012)
♪ born to hand-jive, oh yeah!เกิดมาเพื่อเล่นสลับมือ โอ เย้ The Role You Were Born to Play (2012)
You screwed up "hand -jive."-jive เละกว่าโจ๊กซะอีก The Role You Were Born to Play (2012)
That includes your little "Hand-Jive"นั่นรวมถึงท่า"Hand-Jive"ของนายด้วย Thanksgiving (2012)
We dig. We're no jive turkeys.เราขุด เราไม่มีไก่งวงพูดที่หลอกลวง Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
♪ You gotta jump, jive and then you wail ♪#9834; You gotta jump, jive and then you wail #9834; Madness Ends (2013)
♪ You gotta jump, jive and then you wail ♪#9834; You gotta jump, jive and then you wail #9834; Madness Ends (2013)
♪ You gotta jump, jive and then you wail ♪ All right.#9834; You gotta jump, jive and then you wail #9834; เอาละ Madness Ends (2013)
- Stewardess. I speak jive.- คุณสจ๊วตหญิงคะ ฉันพูดภาษาไจฟ์ได้ค่ะ Airplane! (1980)
I don't want to listen to no jive-ass preacher... talking to me about heaven and hell.ผมไม่ต้องการฟัง นักเทศน์ ไจฟแอส พูดกับผมเรื่องสวรรค์และนรก The Blues Brothers (1980)
Even though some superheroes have pretty jive powers. Aqua Man?แม้บางคนจะมีพลังแปลกๆ Punchline (1988)
You ain't walking along jiving with me.ไม่มาเดินลอยหน้าอยู่กับข้ายังงี้หรอก Casualties of War (1989)
SNIŽENO GNOJIVO-- Aladdin (1992)
Willy And The Hand Jiveวิลลี่และมือหลอก The Shawshank Redemption (1994)
Look, I am sorry. I am not up on all this... jive-talkin´, homeboy lingo.ขอโทษฉันไม่รู้ภาษาบ้านนอกของแก Nothing to Lose (1997)
I got a lot to learn 'cause I haven't quite learned how to shuck and jive.เพราะฉันยังไม่รู้เลยว่า จะต้องปลิ้นปล้อนยังไง Crash (2004)
It's in the fridge, daddy-o. Are you hep to the jive?มันอยู่ในตู้เย็น พ่อครับ พ่อพร้อมสำหรับการเต็นมั้ยครับ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
This particular donation is compliments of Sheik Rajiv Amad.นี่เป็นเงินบริจาดให้โดยเฉพาะ ของพวกที่สรรเสริญชีค ราชีฟ อามัด Chuck Versus the DeLorean (2008)
GENERAL, In the spirit of full disclosure, my father has conned Sheik Rajiv Amad out of nearly a million dollars.ท่านนายพล, มีเรื่องที่ฉันต้องแจ้งให้ทราย พ่อของฉันหลอก ชีคราชีฟ อามัด เป็นมูลค่าเกือบ ล้านเหรียญ Chuck Versus the DeLorean (2008)
That's Sheik Rajiv Amad.ชีค ราจีฟ อามัด Chuck Versus the DeLorean (2008)
May I present Sheik Rajiv Amad.ผมขอแนะนำ ชีค ราชีฟ อามัด Chuck Versus the DeLorean (2008)
Uh, Sheik Rajiv Amad, may I presentชีค ราจีฟ อามัด ผมขอแนะนำ Chuck Versus the DeLorean (2008)
Yes, it's fired every day at 12 o'clock to commemorate the glorious victory of Kosovo-Metohija in 1193.Zu Ehren von Kosovo Metojivas Sieg im Jahre 1193. Evil Under the Sun (1982)
What do you know about the Jivaros on the upper Pachitea?Was wissen Sie über die Jivaros am oberen Fluß? Fitzcarraldo (1982)
One of them came back a few days later and said the Jivaros had withdrawn deep into the forest.Einer kehrte kurz darauf zurück ... DieJivaros hatten sich tief in den Dschungel zurückgezogen. Fitzcarraldo (1982)
It must have belonged to one of the missionaries that the Jivaros killed.Es muß einem der Missionare gehört haben, die die Jivaros umgebracht haben. Fitzcarraldo (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ[n. prop.] (Aphisit Wētchāchīwa) EN: Abhisit Vejjajiva   FR: Abhisit Vejjajiva
ราจีฟ คานธี[n. prop.] (Rājif Khānthī = Rājip Khānthī) EN: Rajiv Gandhi   FR: Rajiv Gāndhī

CMU English Pronouncing Dictionary
JIVE    JH AY1 V
RAJIV    R AA0 JH IY1 V
RAJIV    R AA0 ZH IY1 V
JIVING    JH AY1 V IH0 NG
SANJIV    S AA2 N JH IY1 V
JIVIDEN    Y IY0 V AY1 D AH0 N
MENJIVAR    M EY0 N Y IY0 V AA1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jive    (v) (jh ai1 v)
Rajiv    (n) (r @ jh ii1 v)
jived    (v) (jh ai1 v d)
jives    (v) (jh ai1 v z)
jiving    (v) (jh ai1 v i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jive {m} | Jive tanzenjive | to jive [Add to Longdo]
Swingmusik {f}jive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャイブ[, jaibu] (n) jive [Add to Longdo]
古訳[こやく, koyaku] (n) {Buddh} pre-Kumarajiva Chinese translation (i.e. before the 5th century) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鸠摩罗什[Jiū mó luó shí, ㄐㄧㄡ ㄇㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄕˊ, / ] Kumarajiva c. 334-413, Buddhist monk and translator of Zen texts [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top