ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

huile

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -huile-, *huile*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวน้ำมัน[n.] (hūanāmman) EN: essential oil   FR: huile essentielle
หัวน้ำมันระเหย[n. exp.] (hūanāmman rahoēi) EN: essential oil   FR: huile essentielle
การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง[n. exp.] (kān plīen thāi nāmman khreūang) EN: oil change   FR: changement de l'huile nmoteur [m]
เครื่องกรองน้ำมัน[n. exp.] (khreūang krøng nāmman) EN: oil filter   FR: filtre à huile [m]
น้ำมัน[n.] (nāmman = namman) EN: oil   FR: huile [f] ; graisse [f] ; gras [m]
น้ำมันชักแห้ง[n. exp.] (nāmman chak haēng) EN: linseed oil   FR: huile de lin [f]
น้ำมันดอกทานตะวัน[n. exp.] (nāmman døk thāntawan) EN: sunflower oil   FR: huile de tournesol [f]
น้ำมันเครื่อง[n. exp.] (nāmman khreūang) EN: engine oil   FR: huile de moteur [f]
น้ำมันละหุ่ง[n. exp.] (nāmman lahung) EN: castor oil   FR: huile de ricin [m]
น้ำมันล้างเครื่อง[n. exp.] (nāmman lāng khreūang) EN: flushing oil   FR: huile de vidange [f]

French-Thai: Longdo Dictionary
huile(n) |f| น้ำมัน เช่น l'huile d'olive น้ำมันมะกอก

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  huile /ɥil/ 
   oil

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top