ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

has

HH AE1 Z   
183 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -has-, *has*, ha
English-Thai: Longdo Dictionary
stochastic(adj) อย่างเฟ้นสุ่ม, โดยการสุ่ม, S. random,
Phasin(n) ซิ่นมัดหมี่
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
has[VT] กิน, See also: รับประทาน
has[VT] ได้รับ, Syn. gain, obtain, receive, Ant. forfeit, lose, relinquish
has[VT] มี
has[VT] มีคุณสมบัติ, See also: มีลักษณะ
hash[N] การนำกลับมาทำใหม่
hash[N] ความยุ่งเหยิง
hash[VT] ทำให้ยุ่งเหยิง
hash[VT] พิจารณาอย่างละเอียด
hash[VT] สับ, Syn. crunch, grind, mince
hash[N] อาหารจานหนึ่งมีเนื้อสับ มันฝรั่ง หรือผักชนิดอื่น แล้วนำไปอบหรือทอดจนเหลือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
has(แฮซ) v. กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของhave
has-beenn. บุคคลหรือสิ่งของที่มีชื่อเสียงในอดีต,บุคคลที่เคยประสบความสำเร็จ สิ่งที่เคยประสบความสำเร็จ
hasenpfeffern. เนื้อกระต่ายตุ๋นใส่เครื่องเทศ
hash(แฮช) n. เนื้อสับหรือเนื้อหั่นที่บางครั้งใส่ผัก,ความยุ่งเหยิง,กัญชา vt. สับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ทำให้ยุ่ง
hash houseภัตตาคารถูก ๆ
hashheadn. คนติดกัญชา
hashing(แฮชชิง) หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมให้จานบันทึกเก็บข้อมูลได้โดยอาศัยวิธีการคำนวณ การจะเข้าถึงข้อมูลได้ จะต้องรู้เลขประจำตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคิดเพียงจะเป็น ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักคำนี้เลยก็ได้
hashish(แฮช'ชิช) n. กัญชา,ต้นกัญชา, Syn. hasheesh
hasn'tabbr. abbr. has not
hasp(ฮาสพฺ) n. บานพับสำหรับใส่กุญแจ. vt. ใส่บานพับ, Syn. clasp

English-Thai: Nontri Dictionary
has(vt) มี(ใช้กับบุรุษที่ 3 เอกพจน์)
hash(n) ของผสมกัน,กัญชา,ความยุ่งเหยิง
hasp(n) กลอน,สายยู,ห่วง,หู,สลักประตู,บานพับ
hasp(vt) ใส่กลอน,ลงกลอน,คล้องสายยู,คล้องห่วง,ใส่สลัก
hassock(n) เบาะ
haste(n) ความเร่งรีบ,ความรีบ,ความเร่งด่วน,ความฉับไว
hasten(vi) เร่งรีบ,รีบ,ฉับไว,รีบด่วน,เร่งเร้า
hastily(adv) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบร้อน,อย่างเร่งด่วน,อย่างฉับไว
hastiness(n) ความเร่งรีบ,ความรีบร้อน,ความใจเร็ว,ความฉับไว
hasty(adj) เร่งรีบ,รีบร้อน,ฉับไว,ใจเร็วด่วนได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hash๑. ตัวเสริมให้เต็ม๒. แฮช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hash addressเลขที่อยู่แบบแฮช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hashing๑. แฮชชิง ๒. -แฮช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hashing algorithmขั้นตอนวิธีแบบแฮช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hashing functionฟังก์ชันแบบแฮช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hastate; halberd-shaped-รูปเงี่ยงใบหอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hastulaแฮสทูลา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hashimoto's Diseaseโรคธัยรอยด์อักเสบเรื้อรัง [การแพทย์]
Hashimoto's Thyroiditisต่อมธัยรอยด์อักเสบแบบฮาซิโมโต [การแพทย์]
Hashitoxicosisโรคฮาชิโมโต้ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Has you been in contact after maintenance (phrase slang )
hashtag (n uniq ) ดัชนีถ้อยคำ,เครื่องหมาย # นำหน้าอักษร,keywords

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He has tommy.เขามีทอมมี่ Haunted (2009)
That has рossessed meที่ได้ครอบครองฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One of us has gotta go down and chase it up.หนึ่งของเรามีต้องลงไปและไล่ มันขึ้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The Huntsman has brought me proof.นายพรานได้นำฉันหลักฐาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That has рossessed meที่ได้ครอบครองฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Adenoid Hynkel said, "Tomainia was down but today has risen."อดีนอย เฮนเคิล กล่าวและฉันแปล The Great Dictator (1940)
"Tomainia has the greatest army.""โทไมเนีย มีกองทัพที่เกรียงไกร." The Great Dictator (1940)
The Phooey remarks that for the world he has peace in his heart.**น่าขยะแขยง ที่สุดในโลก** เขามีใจที่สงบ The Great Dictator (1940)
Not one of you has the guts to stand up alone and fight!ฉันก็มีมือ มีเท้า ที่จะมีการโต้ตอบแกบ้าง The Great Dictator (1940)
Mr. Jaeckel has talked about you.คุณแจ๊คเคิล ได้พูดถึงคุณบ่อยๆ The Great Dictator (1940)
I know it but Schultz has them all hypnotized.ฉันรู้ แต่ชูลท์ซ เป่าหูพวกเรา The Great Dictator (1940)
Gentlemen, I shall now retire until fate has chosen the liberator.สุภาพบุรุษ ผมต้องไปก่อน เพื่อให้พวกท่านได้เลือกผู้กล้า The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hasA baby has a delicate skin.
hasA baby has no knowledge of good and evil.
hasA baby has no moral compass.
hasA bad cold has kept me from studying this week.
hasA big tree has fallen in the storm.
hasA bird has wings.
hasAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
hasA button has come off my coat.
hasA button has come off my raincoat.
hasA car has one steering wheel.
hasA cat has nine lives.
hasAccidentally, the rumor has turned out to be false.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องร้อน[V] hurry, See also: haste, hasten, Syn. เร่งรีบ, Example: เรื่องนี้คงต้องปล่อยให้คลื่นกระทบฝั่งจนกว่าตำรวจญี่ปุ่นจะเครื่องร้อน และขอให้ตำรวจไทยช่วยจับตัวผู้ร้ายส่ง, Thai definition: ร้อนใจต้องการที่จะทำในเวลานั้น
ลุกลี้ลุกลน[ADV] hurriedly, See also: hastily, Syn. ลนลาน, ตะลีตะลาน, ลุกลน, Example: เขามองดูรอบตัวเขาอย่างลุกลี้ลุกลน, Thai definition: เร่งรีบอย่างไม่เป็นระเบียบ
สุขกาย[V] be healthy, See also: has all the comforts of life, be in a good health, be physically well-off, Example: เธอสุขกายแต่ไม่สุขใจ, Thai definition: ร่างกายสบาย
เหม็นคาว[V] has a strong smell, See also: be fishy, Example: ต้มยำปลาหม้อนี้เหม็นคาว เพราะปลาทะเลที่ได้มาไม่สด, Thai definition: ได้กลิ่นเช่นเมือกปลา
ลุ่มๆ ดอนๆ[V] has ups and downs, See also: be full of ups and downs, Example: ชีวิตแต่งงานของเขา จะพูดไปแล้วก็ลุ่มๆ ดอนๆ มาตลอด, Thai definition: มีสภาพดีบ้าง ไม่ดีบ้าง
หัวซุน[ADV] hastily, See also: precipitantly, Syn. หังซุกหัวซุน, Example: คนที่เสียพนันฟุตบอล แล้วไม่มีเงินมาจ่ายเจ้าหนี้ หลายคนต้องหนีหัวซุน บางคนจบชีวิตตัวเองด้วยการฆ่าตัวตาย, Thai definition: โงหัวไม่ขึ้น
อย่างเร่งรีบ[ADV] hastily, See also: hurriedly, quickly, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งด่วน, Ant. ช้า, Example: การก่อสร้างตึกเป็นไปอย่างเร่งรีบเนื่องจากเหลือเวลาในการก่อสร้างเพียงปีเศษเท่านั้น
เป็นธรรมชาติ[V] has the natural manner, See also: has an unaffected or spontaneous manner, Example: ท่าทางของเด็กๆ แต่ละคนเป็นธรรมชาติมาก
ผลีผลาม[ADV] hastily, See also: too fast, rashly, hurriedly, suddenly, abruptly, Syn. ลุกลน, ผลุนผลัน, พรวดพราด, Example: เขาผลีผลามเข้าไปในค่ายของศัตรูโดยไม่ทันวางแผนให้รอบคอบ, Thai definition: รีบร้อนเกินไปโดยไม่ระมัดระวัง หรือไม่ถูกกาลเทศะ
ผลุน[ADV] hastily, See also: hurriedly, suddenly, abruptly, Syn. ถลัน, พรวด, ผลีผลาม, หุนหัน, ผลุนผลัน, Example: เขาวิ่งผลุนออกจากบ้านไปโดยไม่บอกกล่าวใคร, Thai definition: โดยรวดเร็วทันที (อย่างไม่ได้นึกคาดหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจการซื้อ[n. exp.] (amnāt kān seū) EN: purchasing power   FR: pouvoir d'achat [m]
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry   
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
ใบคำสั่งซื้อ[n. exp.] (bai khamsang seū) EN: purchase order   
ใบสั่งซื้อ[n. exp.] (bai sangseū) EN: purchase order ; order ; order letter   
บัญชีซื้อ[n. exp.] (banchī seū) EN: purchase account   
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately   FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
บานกบ[n.] (bānkop) EN: window frame ; doorframe   FR: châssis de fenêtre [m] ; encadrement de porte [m]
บานหน้าต่าง[n. exp.] (bānnātāng) EN: window panel ; window leaf   FR: châssis vitré [m]
บั้นปลาย[n.] (banplāi) FR: phase finale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAS HH AE1 Z
HAS HH AH0 Z
HASS HH AE1 S
HASH HH AE1 SH
HAST HH AE1 S T
HASO HH AA1 S OW2
HASZ HH AA1 SH
HASE HH EY1 Z
HASHI HH AE1 SH IY2
HASID HH AH0 S IH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
has (v) hæz (h a z)
hash (v) hˈæʃ (h a1 sh)
hasp (n) hˈaːsp (h aa1 s p)
hast (v) hæst (h a s t)
Hasan (n) həsˈæn (h @ s a1 n)
hasps (n) hˈaːsps (h aa1 s p s)
haste (n) hˈɛɪst (h ei1 s t)
hasty (j) hˈɛɪstiː (h ei1 s t ii)
hashed (v) hˈæʃt (h a1 sh t)
hashes (v) hˈæʃɪz (h a1 sh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
急忙[jí máng, ㄐㄧˊ ㄇㄤˊ, ] hastily, #6,872 [Add to Longdo]
[shǐ, ㄕˇ, / ] hasten; proceed to; sail a vessel, #8,282 [Add to Longdo]
匆忙[cōng máng, ㄘㄨㄥ ㄇㄤˊ, ] hasty; hurried, #12,776 [Add to Longdo]
[chěng, ㄔㄥˇ, / ] hasten; run; open up; gallop, #21,717 [Add to Longdo]
轻率[qīng shuài, ㄑㄧㄥ ㄕㄨㄞˋ, / ] hasty, #32,324 [Add to Longdo]
哈桑[Hā sāng, ㄏㄚ ㄙㄤ, ] Hassan (person name); Hassan District, #47,837 [Add to Longdo]
奔丧[bēn sāng, ㄅㄣ ㄙㄤ, / ] hasten home for the funeral of a parent or grandparent, #59,687 [Add to Longdo]
桥本龙太郎[Qiáo běn Lóng tài láng, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄣˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, / ] HASHIMOTO Ryūtarō (1937-2006), Japanese politician, Prime Minister 1996-1998, #66,203 [Add to Longdo]
匆促[cōng cù, ㄘㄨㄥ ㄘㄨˋ, ] hastily; in a hurry, #82,760 [Add to Longdo]
[, ㄗㄜˊ, ] haste; to press, #83,246 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はさみ, hasami] (n) กรรไกร
破産[ハサン, hasan] (n) การล้มละลาย
[はし, hashi] (n) สะพาน
[はし, hashi] (n) ตะเกียบ
走る[はしる, hashiru] (n) วิ่ง
発送[はっそう, hassou] (n) การจัดส่ง, การส่งต่อ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
走る[はしる, hashiru] Thai: วิ่ง English: to run
挟む[はさむ, hasamu] Thai: หนีบ English: to interpose
挟む[はさむ, hasamu] Thai: แทรกตรงกลาง English: to hold between

German-Thai: Longdo Dictionary
Hase(n) |der, pl. Hasen| กระต่าย, See also: S. Kaninchen, A. Häsin,
Häsin(n) |die, pl. Häsinnen| กระต่ายตัวเมีย, See also: A. Hase,
häßlich(adj) น่าเกลียด, See also: Häßlichkeit, widerlich
Häßlichkeit(n) |die| ความน่าเกลียด
hast(vt) มี , See also: haben
hastig[ฮาส-ติก] (adj adv) รีบเร่ง, อย่างรีบเร่ง, อย่างรีบร้อน, See also: S. eilig
alter Hase(phrase) ผู้ช่ำชอง ผู้ชำนาญ
stochastisch(adj) อย่างเฟ้นสุ่ม, โดยการสุ่ม, See also: S. zufällig, willkürlich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haschee {n} [cook.]hash [Add to Longdo]
Haschisch {n}; Hasch {n}hashish; hash [Add to Longdo]
Hase {m}rabbit [Add to Longdo]
Hase {m} (eigentlich: Kaninchen)bunny [Add to Longdo]
Haselnuss {f} [bot.] | Haselnüsse {pl}hazelnut | hazelnuts [Add to Longdo]
Haselnuss {f} [bot.] | Haselnüsse {pl}filbert | filberts [Add to Longdo]
Haselnussstrauch {m} [bot.] | Haselnusssträuche {pl}hazel; hazel bush | hazel bushes [Add to Longdo]
Hasenbraten {m} [cook.]roast hare [Add to Longdo]
Haspe {f}; Schnappschloss {n}; Schließe {f}hasp [Add to Longdo]
Haspelkette {f}hand chain [Add to Longdo]
Haspeln {n}reeling [Add to Longdo]
Hass {m} | Was sie am meisten hasst, ist ...hate | Her pet hate is ... [Add to Longdo]
Hass {m}hatred [Add to Longdo]
Hass {m}rancor [Am.]; rancour [Br.] [Add to Longdo]
Hasser {m}; Hasserin {f}hater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
LPE[エルピーイー, erupi-i-] (n) (See 液相エピタキシー) liquid phase epitaxy; LPE [Add to Longdo]
VPE[ヴイピーイー, vuipi-i-] (n) (See 気相エピタキシー) vapor-phase epitaxy; VPE [Add to Longdo]
あたふた[, atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste [Add to Longdo]
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
ありゃしない;ありはしない[, aryashinai ; arihashinai] (exp) doesn't even exist [Add to Longdo]
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person [Add to Longdo]
いいから[, iikara] (exp) (col) listen up (used at start of command sentences for emphasis) [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
クロック周波数[クロックしゅうはすう, kurokku shuuhasuu] clock frequency [Add to Longdo]
シャーシ接地[シャーシせっち, sha-shi secchi] chassis ground [Add to Longdo]
シャシ[しゃし, shashi] chassis [Add to Longdo]
ストローク文字発生器[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] stroke character generator [Add to Longdo]
ダイオード関数発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] Diode Function Generator, DFG [Add to Longdo]
データ転送フェーズ[データてんそうフェーズ, de-ta tensou fe-zu] data transfer phase [Add to Longdo]
データ転送段階[データてんそうだんかい, de-ta tensoudankai] data transfer phase [Add to Longdo]
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] data origin authentication [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
刃先[はさき, hasaki] Klinge [Add to Longdo]
挟まる[はさまる, hasamaru] eingeklemmt_werden [Add to Longdo]
挟み上げる[はさみあげる, hasamiageru] (mit_Essstaebchen) nehmen, aufnehmen [Add to Longdo]
挟み撃ち[はさみうち, hasamiuchi] Zangenbewegung, Zangenangriff [Add to Longdo]
挟み込む[はさみこむ, hasamikomu] einklemmen, einfuegen [Add to Longdo]
挟む[はさむ, hasamu] stecken (zwischen), klemmen (in, zwischen), fassen (mit, zwischen), halten (mit, zwischen) [Add to Longdo]
[はしら, hashira] Pfeiler [Add to Longdo]
[はし, hashi] Bruecke [Add to Longdo]
派出所[はしゅつじょ, hashutsujo] Zweigstelle, Polizeiwache [Add to Longdo]
発射[はっしゃ, hassha] abfeuern, abdruecken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Has \Has\ (h[a^]z),
   3d pers. sing. pres. of {Have}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Have \Have\ (h[a^]v), v. t. [imp. & p. p. {Had} (h[a^]d); p. pr.
   & vb. n. {Having}. Indic. present, I {have}, thou {hast}, he
   {has}; we, ye, they {have}.] [OE. haven, habben, AS. habben
   (imperf. h[ae]fde, p. p. geh[ae]fd); akin to OS. hebbian, D.
   hebben, OFries. hebba, OHG. hab[=e]n, G. haben, Icel. hafa,
   Sw. hafva, Dan. have, Goth. haban, and prob. to L. habere,
   whence F. avoir. Cf. {Able}, {Avoirdupois}, {Binnacle},
   {Habit}.]
   1. To hold in possession or control; to own; as, he has a
    farm.
    [1913 Webster]
 
   2. To possess, as something which appertains to, is connected
    with, or affects, one.
    [1913 Webster]
 
       The earth hath bubbles, as the water has. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He had a fever late.         --Keats.
    [1913 Webster]
 
   3. To accept possession of; to take or accept.
    [1913 Webster]
 
       Break thy mind to me in broken English; wilt thou
       have me?               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To get possession of; to obtain; to get. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To cause or procure to be; to effect; to exact; to desire;
    to require.
    [1913 Webster]
 
       I had the church accurately described to me. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
       Wouldst thou have me turn traitor also? --Ld.
                          Lytton.
    [1913 Webster]
 
   6. To bear, as young; as, she has just had a child.
    [1913 Webster]
 
   7. To hold, regard, or esteem.
    [1913 Webster]
 
       Of them shall I be had in honor.   --2 Sam. vi.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   8. To cause or force to go; to take. "The stars have us to
    bed." --Herbert. "Have out all men from me." --2 Sam.
    xiii. 9.
    [1913 Webster]
 
   9. To take or hold (one's self); to proceed promptly; -- used
    reflexively, often with ellipsis of the pronoun; as, to
    have after one; to have at one or at a thing, i. e., to
    aim at one or at a thing; to attack; to have with a
    companion. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. To be under necessity or obligation; to be compelled;
     followed by an infinitive.
     [1913 Webster]
 
        Science has, and will long have, to be a divider
        and a separatist.          --M. Arnold.
     [1913 Webster]
 
        The laws of philology have to be established by
        external comparison and induction.  --Earle.
     [1913 Webster]
 
   11. To understand.
     [1913 Webster]
 
        You have me, have you not?      --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. To put in an awkward position; to have the advantage of;
     as, that is where he had him. [Slang]
     [1913 Webster]
 
   Note: Have, as an auxiliary verb, is used with the past
      participle to form preterit tenses; as, I have loved; I
      shall have eaten. Originally it was used only with the
      participle of transitive verbs, and denoted the
      possession of the object in the state indicated by the
      participle; as, I have conquered him, I have or hold
      him in a conquered state; but it has long since lost
      this independent significance, and is used with the
      participles both of transitive and intransitive verbs
      as a device for expressing past time. Had is used,
      especially in poetry, for would have or should have.
      [1913 Webster]
 
         Myself for such a face had boldly died.
                          --Tennyson.
      [1913 Webster]
 
   {To have a care}, to take care; to be on one's guard.
 
   {To have (a man) out}, to engage (one) in a duel.
 
   {To have done} (with). See under {Do}, v. i.
 
   {To have it out}, to speak freely; to bring an affair to a
    conclusion.
 
   {To have on}, to wear.
 
   {To have to do with}. See under Do, v. t.
 
   Syn: To possess; to own. See {Possess}.
     [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 HAS
     High Availability Subsystem (Bull)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top