ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gusto

G AH1 S T OW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gusto-, *gusto*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gusto(n) ความเพลิดเพลิน, See also: ความสนุกสนาน, ความชื่นชอบมาก, ความเอร็ดอร่อย, Syn. delight, enjoyment, enthusiasm, pleasure, Ant. disappointment
gusto(sl) ดื่มเบียร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gusto(กัส'โท) n. การเพลิดเพลินเต็มที่, ความเอร็ดอร่อย, ความชอบS. relish

English-Thai: Nontri Dictionary
gusto(n) โอชารส, ความอร่อย, ความโอชะ, ความเอร็ดอร่อย, ความชอบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Occasionally, of course, but oh, I find not with the same gusto and verve as in days gone byทำเป็นบางครั้ง แน่นอน แต่... โอ ผมไม่พบความเพลิดเพลินและความมีชีวิตชีวา ที่เหมือนเดิม ในขณะที่วันเวลาผ่านไปเลย Art Imitates Life (2008)
Mucho gusto en conocerle, señora.ยินดีที่ได้รับใช้บริการและรู้จัก Green Light (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GUSTO G AH1 S T OW2
GUSTON G AH1 S T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gusto (n) gˈʌstou (g uh1 s t ou)

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃかすか[jakasuka] (adv, adv-to) with gusto [Add to Longdo]
もりもり[morimori] (adv, n) (on-mim) swelling; someone full of zest; gusto [Add to Longdo]
賞味[しょうみ, shoumi] (n, vs) relish; gusto; appreciation [Add to Longdo]
奮起一番[ふんきいちばん, funkiichiban] (n) bracing oneself up to action, being inspired by something; getting down to work, putting heart and soul into it; tackling (a job) with gusto [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gusto \Gus"to\, n. [It. or Sp., fr. L. gustus; akin to E.
   choose. Cf. 2d {Gust}, {Go[^u]t}.]
   Nice or keen appreciation or enjoyment; relish; taste; fancy;
   as, he ate it with gusto. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gusto
   n 1: vigorous and enthusiastic enjoyment [syn: {gusto},
      {relish}, {zest}, {zestfulness}]

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 gusto
  taste

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 gusto
  taste(gusto)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top