Search result for

golf

(101 entries)
(0.0535 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -golf-, *golf*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
golf[N] กีฬากอล์ฟ, See also: กอล์ฟ
golflinks[N] สนามกอล์ฟ, Syn. golf course
golf course[N] สนามกอล์ฟ, Syn. golflinks, green, fairway

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
golf(กอล์ฟ) n. กอล์ฟ,คำที่ใช้แทนอักษรG (ในการสื่อสาร) vi. เล่นกอล์ฟ., See also: golfer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
golf(n) กีฬากอล์ฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
golfer's insuranceการประกันภัยนักกอล์ฟ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Golfกอล์ฟ [TU Subject Heading]
Golf clubs (Sporting goods)ไม้กอล์ฟ [TU Subject Heading]
Golf coursesสนามกอล์ฟ [TU Subject Heading]
Golfersนักกอล์ฟ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- My golf clubs!- ถุงกอร์ฟผม The Great Dictator (1940)
My golf clubs, not my golf clubs!ถุงกอร์ฟฉัน ไม่... . The Great Dictator (1940)
We must get together for a game of golf when it's all over, eh?เมื่อเรื่องมันจบลงเเล้ว ว่างๆ เราไปตีกอล์ฟกันนะ Rebecca (1940)
Instead, I would talk about golf, money, politics and neckties.แต่ผมจะพูดถึงกอล์ฟ เงิน การเมืองและก็เน็คไท The Little Prince (1974)
To the golf course. There's a pretty view from the first tee.ไปสนามกอล์ฟ มีวิวสวย ๆ ตั้งแต่ต้นไม้ต้นแรกเลย Dirty Dancing (1987)
- What about golf? That's a sport.เปล่า แต่ผมเคยเรียน วิชานี้มาเหมือนกันนะครับ Big (1988)
I'll never call golf a dull game again.ฉันไม่เคยจะเรียกกอล์ฟเป็นเกมที่น่าเบื่ออีกครั้ง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Golf pro at the Snowdon Hills Country Club.โปรกอล์ฟที่สโนว์ดอนฮิลล์คันทรีคลับ The Shawshank Redemption (1994)
He caught his wife in bed with some golf pro.เขาจับภรรยาของเขาอยู่บนเตียงกับโปรกอล์ฟบาง The Shawshank Redemption (1994)
She's fucking this prick, see, this golf pro.เธอร่วมเพศทิ่มนี้เห็นโปรกอล์ฟนี้ The Shawshank Redemption (1994)
They had a golf tournament.แล้วมีใครรู้เรื่องคนพวกนี้บ้าง? City of Angels (1998)
Larry might stop by for a scotch after golf.ผมอาจจะไปหาอะไรดื่มหลังจากเล่นกอล์ฟ Dark Harbor (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
golfHe played golf day after day during his vacation.
golfRobert was so busy he had to turn down an invitation to play golf.
golfHe played golf last Sunday.
golfCan I make a reservation for golf?
golfI like playing golf.
golfI feel like playing golf on such a lovely day.
golfI flatter myself that I'm the best golfer in the club.
golfI play golf every so often.
golfWhen did you begin playing golf?
golfThat's an exclusive golf club.
golfShe applied for the membership in a golf club.
golfWhen it comes to playing golf, you cannot beat him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนามกอล์ฟ[N] golf course, See also: golf links, Example: เขากู้ยืมเงินจากธนาคารไปสร้างสนามกอล์ฟหลายสิบล้าน, Count unit: แห่ง, Thai definition: ลานกว้างสำหรับเล่นกอล์ฟ, ลานกว้างสำหรับแข่งขันกอล์ฟ
ไม้กอล์ฟ[N] golf club, Example: ไม้กอล์ฟยี่ห้อนี้ราคาแพง, Count unit: อัน, Thai definition: ไม้สำหรับเล่นกอล์ฟ, Notes: (อังกฤษ)
กอล์ฟ[N] golf, Example: หลังจากทุ่มเทกับงานมาอย่างหนัก เขาไปออกรอบตีกอล์ฟกับหัวหน้าอย่างสบายใจ, Thai definition: กีฬาชนิดหนึ่ง ใช้ไม้ตีลูกกลมผ่านพื้นที่ขวางกั้นที่เตรียมไว้ให้มีลักษณะต่างๆ กัน เช่น เป็นหลุมทราย บ่อน้ำ ให้ไปลงหลุมที่กำหนด, Notes: (ทับศัพท์-อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าว[n.] (āo) EN: gulf ; bay   FR: golfe [m] ; baie [f]
อ่าวอลาสก้า[n. prop.] (Āo Alāskā) EN: Gulf of Alaska   FR: golfe d'Alaska [m]
อ่าวเบงกอล[n. prop.] (Āo Bengkøn) EN: Bay of Bengal   FR: Golfe du Bengale [m]
อ่าวกีนี[n. prop.] (Āo Kīnī) EN: Gulf of Guinea   FR: golfe de Guinée [m]
อ่าวเม็กซิโก[n. prop.] (Āo Meksikō) EN: Gulf of Mexico   FR: golfe du Mexique [m]
อ่าวเปอร์เซีย[n. prop.] (āo Poēsīa) EN: Persian Gulf   FR: golfe Persique [m]
อ่าวไทย[n. prop.] (Āo Thai) EN: Gulf of Thailand   FR: golfe de Thaïlande [nm]
กอล์ฟ[n.] (køp) EN: golf   FR: golf [m]
ลูกกอล์ฟ[n. exp.] (lūk køp) EN: golf ball   FR: balle de golf [f]
ไม้กอล์ฟ[n.] (māi køf) EN: golf club   FR: club [m] ; crosse de golf [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GOLF    G AA1 L F
GOLFS    G AA1 L F S
GOLFED    G AA1 L F T
GOLFER    G AA1 L F ER0
GOLF'S    G AA1 L F S
GOLFIE    G AA1 L F IY0
GOLFARB    G AO1 L F AA2 R B
GOLFERS    G AA1 L F ER0 Z
GOLFING    G AA1 L F IH0 NG
GOLFMAN    G AA1 L F M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
golf    (v) (g o1 l f)
golfs    (v) (g o1 l f s)
golfed    (v) (g o1 l f t)
golfer    (n) (g o1 l f @ r)
golfers    (n) (g o1 l f @ z)
golfing    (v) (g o1 l f i ng)
golf-ball    (n) - (g o1 l f - b oo l)
golf-club    (n) - (g o1 l f - k l uh b)
golf-balls    (n) - (g o1 l f - b oo l z)
golf-clubs    (n) - (g o1 l f - k l uh b z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Golf {m} [geogr.]gulf [Add to Longdo]
Golf {n} [sport]golf [Add to Longdo]
Golf spielen | Golf spielendto golf | golfing [Add to Longdo]
Golfball {m}golf ball [Add to Longdo]
Golfkrieg {m} [mil.]Gulf war [Add to Longdo]
Golfplatz {m}; Golfanlage {f} [sport]golf course; golf links; golf court [Add to Longdo]
Golfschläger {m} | Golfschläger {pl}golf club | golf clubs [Add to Longdo]
Golfspiel {m}golf; game of golf [Add to Longdo]
Golfspieler {m}; Golfspielerin {f}golfer; golf player [Add to Longdo]
Golfstaat {n} [geogr.]Gulf State [Add to Longdo]
Golfstrom {m} [geogr.]Gulf Stream [Add to Longdo]
Golfturnier {n}golf tournament [Add to Longdo]
Golfwart {m}greenkeeper [Add to Longdo]
Golf von MexikoGulf of Mexico [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アベレージゴルファー[, abere-jigorufa-] (n) average golfer [Add to Longdo]
インサイドアウト[, insaidoauto] (n) inside out; swinging golf club with an inside out motion [Add to Longdo]
インターロッキンググリップ[, inta-rokkingugurippu] (n) interlocking grip (golf) [Add to Longdo]
エキストラホール[, ekisutoraho-ru] (n) extra hole (golf) [Add to Longdo]
オーバーパー[, o-ba-pa-] (n) over par (golf) [Add to Longdo]
オープンゴルフ[, o-pungorufu] (n) open golf [Add to Longdo]
オフィシャルハンデ[, ofisharuhande] (n) official handicap (golf) [Add to Longdo]
ギャラリー[, gyarari-] (n) (1) (See 廊下,回廊) gallery; corridor; (2) (See 画廊) art gallery; (3) (See 天井桟敷) upper gallery (in a theatre); (4) spectators (esp. at a golf tournament); (P) [Add to Longdo]
クラブ[, kurabu] (n) (1) club (e.g. golf, tennis); (2) clubs (card suit); (3) (See 蟹) crab; (P) [Add to Longdo]
クラブフェース[, kurabufe-su] (n) club face (golf) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杓球场[sháo qiú chǎng, ㄕㄠˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] golf course [Add to Longdo]
高尔夫[gāo ěr fū, ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ, / ] golf; golf ball [Add to Longdo]
高尔夫球[gāo ěr fū qiú, ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ ㄑㄧㄡˊ, / ] golf; golf ball [Add to Longdo]
高尔夫球场[gāo ěr fū qiú chǎng, ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] golf course [Add to Longdo]
高球场[gāo qiú chǎng, ㄍㄠ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] golf course; golf links [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Golf \Golf\ (g[o^]lf), n. [D. kolf club or bat, also a Dutch
   game played in an inclosed area with clubs and balls; akin to
   G. kolben club, but end, Icel. k?lfr tongue of a bell. bolt,
   Sw. kolf bolt, dart, but end, Dan. kolv bolt, arrow. Cf.
   {Club}, {Globe}.]
   A game played with a small ball and a bat or club crooked at
   the lower end. He who drives the ball into each of a series
   of small holes in the ground and brings it into the last hole
   with the fewest strokes is the winner. [Scot.] --Strutt.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Golf \Golf\, v. i. [imp. & p. p. {Golfed}; p. pr. & vb. n.
   {Golfing}.]
   To play at golf.
 
      Last mystery of all, he learned to golf. --Kipling.
   [Webster 1913 Suppl.] golfcart

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 golf
   n 1: a game played on a large open course with 9 or 18 holes;
      the object is use as few strokes as possible in playing all
      the holes [syn: {golf}, {golf game}]
   v 1: play golf

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 golf [xɔlf]
   golf
   gulf
   golf
   wave
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 golf
   golf
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top