ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คลังพัสดุ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลังพัสดุ-, *คลังพัสดุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังพัสดุ[N] materials store

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're bombing the storage depots at Daiquiri at 1800 hours.เราจะทิ้งระเบิดคลังพัสดุ ที่ไดควีรี่ตอน 18.00 น. Airplane! (1980)
You gotta be happy with those first year stock options huh?คุณมีความสุขกับปีแรกของคลังพัสดุเหรอ Surrogates (2009)
Well, there is a robbery in progress at the Kingston Property depot on Third.มีการโจรกรรมเกิดขึ้น ที่ คิงส์ตัน คลังพัสดุที่ 3 The Offer (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลังพัสดุ[n. exp.] (khlang phatsadu) EN: store ; storeroom ; storehouse ; warehouse ; stockroom ; depot   FR: dépôt [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depot[N] คลังพัสดุ, See also: คลังสินค้า, Syn. reservoir, stockroom
stock[N] คลังพัสดุ, See also: คลังสินค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depot(ดี'โพ) n. สถานีรถไฟ,สถานีรถเมล์,คลังพัสดุ,โกดัง
stockpile(สทอค'ไพลฺ) n. คลังพัสดุ,คลังสินค้า,คลังแสง,คลังอาวุธยุทธภัณฑ์. vi. เก็บไว้ในคลังดังกล่าว -stockpiler n., Syn. stock,stock

English-Thai: Nontri Dictionary
depot(n) คลังสรรพาวุธ,คลังพัสดุ,ที่เก็บของ,โกดัง,สถานีรถไฟ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top