Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gladden

G L AE1 D AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gladden-, *gladden*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gladden(vt) ทำให้ดีใจ, See also: ทำให้ยินดี, ทำให้เบิกบาน, Syn. delight, happy, please

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gladden(แกลด'เดิน) vt., vi. ทำให้ดีใจ., See also: gladdener n., Syn. elate, cheer, please

English-Thai: Nontri Dictionary
gladden(vt) ทำให้ยินดี, ทำให้ดีใจ, ทำให้ปลื้มปีติ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My Lord, it gladdens my heart to hear these words.ฝ่าบาท ข้าดีใจที่ได้ยินคำพูดเช่นนี้ To Kill the King (2008)
Sir Leon. It gladdens my heart to see you.ท่านลีออน ข้ายินดียิ่งนักที่ได้พบท่าน Another's Sorrow (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่ายินดี(v) gladden, See also: be happy, be pleasure, cheer, Syn. น่าดีใจ, น่าปลื้ม, น่าชอบใจ, Ant. ระทมทุกข์, เศร้าโศก, หดหู่, Example: น่ายินดีกับบัณฑิตที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GLADDEN G L AE1 D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gladden (v) glˈædn (g l a1 d n)
gladdens (v) glˈædnz (g l a1 d n z)
gladdened (v) glˈædnd (g l a1 d n d)
gladdening (v) glˈædnɪŋ (g l a1 d n i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gladden \Glad"den\, v. i.
   To be or become glad; to rejoice.
   [1913 Webster]
 
      The vast Pacific gladdens with the freight.
                          --Wordsworth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gladden \Glad"den\, v. t. [imp. & p. p. {Gladdened}; p. pr. &
   vb. n. {Gladdening}.] [See {Glad}, v. t.]
   To make glad; to cheer; to please; to gratify; to rejoice; to
   exhilarate.
   [1913 Webster]
 
      A secret pleasure gladdened all that saw him.
                          --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gladden
   v 1: make glad or happy [syn: {gladden}, {joy}] [ant: {sadden}]
   2: become glad or happy [ant: {sadden}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top