ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gather to

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gather to-, *gather to*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gather to(phrv) รวมเข้ามายัง, See also: รวบรวมไปทาง
gather together(phrv) ออกันเข้ามา, See also: กรูกันเข้ามา, Syn. get together

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is here that the Heavenly Ministers gather to celebrate the longevity, and drink the Elixir of Immortality.ที่นั่นเอง พวกเหล่าขุนนางสวรรค์ มารวมตัวฉลองให้กับความยิ่งยืนนาน พร้อมกับดื่มยาแห่งความเป็นอมตะ The Forbidden Kingdom (2008)
A place where ghosts can gather to embrace the inevitable."สถานที่เหล่าผีสามารถไปรวมตัวกัน เพื่อสวมกอดกันยามจำเป็น" The Gift (2009)
We all gather to stop you.พวกเราจะรวมพลังกัน หยุดยั้งนาย Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Gentlemen, this is the last time you can gather to feast on China.นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่พวกท่าน จะได้มารวมตัวกันเพื่อสวาปามจีน 1911 (2011)
Citizens of Orlais, honoured faithful from lands beyond, today we gather to honour the Maker and his greatest gift to us... his wife of the spirit, Andraste, our beloved prophet who gave her life so that the Chantry might live...ประชาชนแห่งโอราลิส, ผู้ศรัทราจากทั่วทุกมุมโลก, วันนี้ เรามารวมกัน เพื่อสรรเสริญพระผู้สร้าง ผู้ประทานของขวัญล้ำค่าแก่พวกเรา... จอมมารดาแห่งจิตวิญญาณ, อันดาสเต้, ศาสดาอันเป็นที่รักยิ่งของเรา Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
The town square was where the natives would gather to worship.ลานกว้างของเมืองซึ่งเป็นที่ที่ชาวพื้นเมือง จะมารวมตัวกันเพื่อทำพิธีสักการะ All My Children (2012)
Welcome, children, to McKinley High's annual fall assembly, where we gather to celebrate teen pep.ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่งาน เปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงประจำปีของแม็คคินลีย์ไฮ ซึ่งเราจะต้อนรับเด็กใหม่กัน Britney 2.0 (2012)
establishing a safe haven where young witches could gather to learn.และได้สถาปนาที่หลบภัยแห่งนี้ สถานที่พวกแม่มดน้อยจะสามารถมารวมตัวกันเพื่อฝึกฝน Bitchcraft (2013)
Tonight we gather to honor the 41 souls who gave their lives to save this town.คืนนี้ เรามารวมกันที่นี่ เพื่อเป็นเกียรติกับ ดวงวิญญาน 41 คน ที่เสียสละกล้าหาญ เพื่อรักษา เมืองนี้ไว้ได้ Pilot, Part 2 (2013)
Farmers would gather to smoke it and get high.ชาวไร่ก็ต้องรวมหัวกันสูบมัน แล้วก็ต้องเมา The King (2017)
Farmers would gather to smoke it.ชาวไร่ก็ต้องรวมหัวกันสูบมัน The King (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gather toWe gather together every Friday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผสมผเส(v) put together, See also: gather together, mix, Syn. ปนเป, ผสม, ผสมผสาน, Example: แม้แต่คุณป้าภรรยาของแกเองก็ยังผสมผเสหัวเราะตามเขาไปด้วย, Thai Definition: ปนเปกัน
รวมหมู่(v) gather together, See also: gather intergroup, Example: นกมารวมหมู่ทำอะไรกันอยู่ที่ใต้ต้นไม้
โซรม(v) gather together in a crowd, See also: combine with other, Syn. รุม, Example: ระหว่างเดินกลับบ้าน เขาโดนนักเลงรุมโทรม
รวมเล่ม(v) compile, See also: gather together, collect together, bind together, Example: สำนักพิมพ์รวมเล่มนิทานอีสปเพื่อนำออกจำหน่าย, Thai Definition: นำเนื้อหามารวมไว้ในเล่มเดียวกัน
รวบ(v) gather together, See also: collect (together), muster, Ant. แยก, Example: โรงเรียนมัธยมทุกโรงเรียนมีกฎให้นักเรียนหญิงที่ไว้ผมยาวต้องรวบผม, Thai Definition: ทำให้สิ่งหรือส่วนที่แยกกันรวมเข้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวมกลุ่ม[rūam klum] (v, exp) EN: group ; gather together ; assemble ; form a group/coalition ; coalesce  FR: agglomérer
รวมเล่ม[rūam lem] (v, exp) EN: compile ; gather together ; collect together ; bind together  FR: compiler
รวมหมู่[rūam mū] (v, exp) EN: gather together ; gather intergroup
รวมพวก[rūam phūak] (v, exp) EN: gather into a group ; form a group ; assemble ; join together ; gather together
รวมตัว[rūamtūa] (v) EN: assemble ; collect ; gather together ; gather into a group ; rally ; muster ; come together to ; combine into a group ; get together ; join together  FR: rassembler

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiū, ㄐㄧㄡ, / ] gather together; to investigate; to entangle; correct #14,819 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄り集まる[よりあつまる, yoriatsumaru] (v5r, vi) to gather together; (P) [Add to Longdo]
吹き集める[ふきあつめる, fukiatsumeru] (v1) (obsc) to blow and gather together (by the wind) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top