ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปากมาก

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปากมาก-, *ปากมาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากมาก[ADJ] loquacious, See also: exaggerated, Example: การจะทวงหนี้ให้ถูกคนต้องรู้รูปพรรณของลูกหนี้ เช่น เป็นคนปากมาก พุงยื่น หัวล้าน ขาเป๋ เป็นต้น, Thai definition: พูดขยายเรื่องเล็กน้อยให้มากออกไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปากมากว. ชอบพูดว่าคนอื่นซํ้า ๆ ซาก ๆ, พูดมาก, พูดขยายเรื่องเล็กน้อยให้มากออกไป.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Loudmouth.คนปากมาก 12 Angry Men (1957)
You take these, and give them to Rev. Bigmouth.คุณเอาคำตอบนี้ ไปให้บาทหลวงปากมาก Oh, God! (1977)
No funny business, no conversations, and keep you hands off!ไม่ต้องไปสาระแน ไม่ต้องไปปากมาก ไม่ต้องไปตีสนิทกับแขก! Dirty Dancing (1987)
You with your fucking mouth.นายมันไอปากมาก Goodfellas (1990)
Nobody fucking cares what he says, he talks so much.ไม่มีใครสนด้วยซ้ำว่าเขาพูดอะไร เขาปากมาก Goodfellas (1990)
Needs a lot of lip.มันต้องใช้ริมฝีปากมากไป . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- Artie, you're a bigot.- อาร์ตี้.. นายมันปากมาก The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
-Megan said she saw her all tarted up again in the pub on Saturday.มอร์แกนบอกว่าเห็นเธอ และเธอก็ปากมากในผับวันเสาร์ด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Jan, I'm afraid you've earned a day in the fire chamber for tattling on your brother.และ แจน พ่อเกรงว่าลูกก็ต้องไปอยู่ในห้องไฟ เพราะลูกปากมากดีนัก Death Has a Shadow (1999)
Ho! A tongue most untamed!โฮ่ เจ้าปากมาก The King and the Clown (2005)
I mean, you keep running your fucking mouth,ถ้าเธอเอาแต่ปากมากอยู่อย่างนี้ Alpha Dog (2006)
Ushiyama... you've got a big mouth.ยูชิยาม่า นายนี่ปากมากจริงๆ Crows Zero (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
long-tongued[ADJ] พูดมาก, See also: ปากมาก, ช่างนินทา, Syn. talkative, chattering, Ant. speechless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bigmouthn. คนปากมาก,คนปากบอน,คนพูดปากมาก
gabby(แกบ'บี) adj. ช่างพูด,ปากมาก,พูดมาก
telltale(เทล'เทล) n. ผู้เปิดเผยความลับ,คนส่อเสียด,คนเล่านิทาน,สิ่งที่เปิดเผย,เครื่องบันทึกเวลาเริ่มทำงานและเลิกงาน adj. ซึ่งเปิดเผยความลับ,เปิดโปงความหลัง,ปากมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
bigmouth(n) คนปากบอน,คนปากมาก
telltale(adj) ปากโป้ง,ปากมาก,ปากสว่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top