ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

facet

F AE1 S AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -facet-, *facet*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
facet(n) ด้านมุมมอง, แง่ปัญหา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
facet(n) ด้านมุมมอง, See also: ด้าน
facet(n) เหลี่ยมมุม, See also: เหลี่ยมมุมที่เกิดจากการเจียระไน
facet(vt) เจียระไน, Syn. cut
facetious(adj) ทำเป็นเล่นโดยไม่ดูกาลเทศะ, See also: ชอบเล่นตลก, ทำเป็นทะเล้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
facet(แฟส'ชิท) n. ด้าน, เหลี่ยม, หน้าของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว, หน้าประกบ, หน้า, หน้าเล็ก ๆ ของตาแมลง, แง่ปัญหา. vt. เจียระไน
facete(ฟะซีท') adj. ทะเล้น, ชอบเล่นตลก, ช่างรู้ -facetely adv., See also: faceteness n.
facetiae(ฟะซี' ชีอี) n., pl. คำพูดหรือข้อความที่เล่นตลก
facetious(ฟะซี'เชิส) adj. ทะเล้น, ชอบเล่นตลก, เป็นเชิงตลก, ขบขัน., See also: facetiously adv. facetiousness n., Syn. jocose, funny

English-Thai: Nontri Dictionary
facet(n) ด้าน, เหลี่ยมเพชรพลอย, แง่ปัญหา
facetious(adj) ชอบคุยสนุก, ทะเล้น, ตลก, ขบขัน, ชอบเล่นตลก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
facet๑. ผิวหน้าราบ๒. หน้าปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
facet cubismบาศกนิยมแบบหน้าตัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
facet pebbleกรวดผิวหน้าราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
facet; facette๑. ด้าน, หน้าประกอบ๒. หน้าประกบ (ข้อต่อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
facette; facet๑. ด้าน, หน้าประกอบ๒. หน้าประกบ (ข้อต่อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Facetผิวหน้ากระดูก, เอ็นหุ้มข้อฟาเซท [การแพทย์]
Facetectomyการตัดผิวหน้ากระดูกในข้อหลังกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Faceted Classificationระบบการจัดหมู่แบบแฟเซ็ท, Example: เป็นระบบจัดหมู่หนังสือแบบวิเคราะห์และสังเคราะห์ คือ แยกแง่มุมต่างๆ ของเนื้อหาพื้นฐาน ออกเป็นด้านต่างๆ หรือแง่มุมต่างๆ แล้วนำเอาแง่มุมหรือด้านต่างๆ ของเนื้อหาพื้นฐานมาสังเคราะห์เข้าเป็นเลขหมู่ ระบบจัดหมู่แบบนี้เป็นระบบจัดหมู่ที่ทันสมัย แต่ก็มีสัญลักษณ์ที่ยืดยาวไม่สู้สะดวกในการใช้ ตัวอย่างของระบบการจัดหมู่นี้ ได้แก่ ระบบโคลอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Faceted Classificationระบบการจัดหมู่แบบแฟเซ็ท, Example: เป็นระบบจัดหมู่หนังสือแบบวิเคราะห์และสังเคราะห์ คือ แยกแง่มุมต่างๆ ของเนื้อหาพื้นฐาน ออกเป็นด้านต่างๆ หรือแง่มุมต่างๆ แล้วนำเอาแง่มุมหรือด้านต่างๆ ของเนื้อหาพื้นฐานมาสังเคราะห์เข้าเป็นเลขหมู่ ระบบจัดหมู่แบบนี้เป็นระบบจัดหมู่ที่ทันสมัย แต่ก็มีสัญลักษณ์ที่ยืดยาวไม่สู้สะดวกในการใช้ ตัวอย่างของระบบการจัดหมู่นี้ ได้แก่ ระบบโคลอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not only does he excel in atheletics, but he is in every facet one of our most outstanding students, เค้าไม่มีเพียงมีค่ากับวงการกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นยอดในบรรดานักเรียนเก่งๆ Fly, Daddy, Fly (2006)
There are several facets in the interests out of Antigua in whaling.ที่ภาษาเพียงภาษาเดียว The Cove (2009)
The C2 vertebra rotated laterally while the ligaments and facets of the transverse processes were subluxed and locked.กระดูกส่วน C2 หมุนได้รอบ ขณะที่เส้นเอ็นและด้านหน้า หมุนได้ทิศตามขวางเคลื่อนที่ไป และถูกล็อคเอาไว้ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
According to VSI, the industries leading manufacturer, over 98% of world population uses a surrogate in all facets of their daily lifeยอมรับกันว่า VSI , ผู้นำด้านอุสาหกรรมการผลิตชั้นแนวหน้า มากกว่า 98% ของคนทั้งโลก ใช้เซฮร์โรเกทในนั้นทั้งหมด ทุกมุมมองชีวิตประจำวัน Surrogates (2009)
You have allowed me to explore another facet of my self.คุณทำให้ผม ได้มองเห็นตัวเองอีกด้านหนึ่ง Smoldering Children (2011)
You said you and Joo-won... live with many facets of your lives on display.คิมจูวอน กับ ผู้กำกับยูน ส่วนสำคัญในชีวิตของเราคือการแสดงที่เหมือนกับนิทรรศการศิลปะ Episode #1.17 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าน[dān] (n) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department  FR: côté [ m ] ; face [ f ] ; facette [ f ] ; angle [ m ] ; quartier [ m ] ; secteur [ m ] ; domaine [ m ] ; aspect [ m ] ; sens [ m ]
เหลี่ยม[līem] (n) EN: angle ; corner ; edge ; ridge  FR: angle [ m ] ; coin [ m ] ; côté [ m ] ; facette [ f ]
หน้าเป็น[nāpen] (adj) EN: facetious ; risible  FR: pince-sans-rire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FACET F AE1 S AH0 T
FACETS F AE1 S AH0 T S
FACET'S F AE1 S AH0 T S
FACETED F AE1 S AH0 T IH0 D
FACETIOUS F AH0 S IY1 SH AH0 S
FACETIOUSLY F AH0 S IY1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
facet (n) fˈæsɪt (f a1 s i t)
facets (n) fˈæsɪts (f a1 s i t s)
facetious (j) fˈəsˈiːʃəs (f @1 s ii1 sh @ s)
facetiously (a) fˈəsˈiːʃəsliː (f @1 s ii1 sh @ s l ii)
facetiousness (n) fˈəsˈiːʃəsnəs (f @1 s ii1 sh @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Facette { f }; Fassette { f }facet [Add to Longdo]
facettenreich; fassettenreichmultifarious; multifaceted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[めん, men] (n) (1) face; (2) mask; face guard; (3) { MA } (in kendo) striking the head; (4) surface (esp. a geometrical surface); (5) page; (n, suf) (6) aspect; facet; side; (7) chamfer; (ctr) (8) counter for broad, flat objects, levels or stages, e.g. in a video game; (P) #530 [Add to Longdo]
ファセット[fasetto] (n) (1) facet (jewel); (2) facet (aspect) [Add to Longdo]
ファセットシソーラス[fasettoshiso-rasu] (n) { comp } faceted thesaurus [Add to Longdo]
ファセット表示記号[ファセットひょうじきごう, fasetto hyoujikigou] (n) { comp } facet indicator [Add to Longdo]
ファセット分類体系[ファセットぶんるいたいけい, fasetto bunruitaikei] (n) { comp } faceted classification system [Add to Longdo]
ファセット連結記号[ファセットれんけつきごう, fasetto renketsukigou] (n) { comp } intra-facet connector [Add to Longdo]
関節面[かんせつめん, kansetsumen] (n) articular facet; facies articularis [Add to Longdo]
江戸切り子;江戸切子[えどきりこ, edokiriko] (n) (See 切り子ガラス) type of faceted glass from Edo [Add to Longdo]
小面[しょうめん, shoumen] (n) facet [Add to Longdo]
小面データ[しょうめんデータ, shoumen de-ta] (n) { comp } facet data [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファセット[ふぁせっと, fasetto] facet [Add to Longdo]
ファセットシソーラス[ふぁせっとしそーらす, fasettoshiso-rasu] faceted thesaurus [Add to Longdo]
ファセット表示記号[ファセットひょうじきごう, fasetto hyoujikigou] facet indicator [Add to Longdo]
ファセット分類体系[ファセットぶんるいたいけい, fasetto bunruitaikei] faceted classification system [Add to Longdo]
ファセット連結記号[ファセットれんけつきごう, fasetto renketsukigou] intra-facet connector [Add to Longdo]
小面[しょうめん, shoumen] facet [Add to Longdo]
小面データ[しょうめんデータ, shoumen de-ta] facet data [Add to Longdo]
小面除去[しょうめんじょきょ, shoumenjokyo] facet culling [Add to Longdo]
小面法線[しょうめんほうせん, shoumenhousen] facet normal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Facet \Fac"et\, n. [F. facette, dim. of face face. See {Face}.]
   1. A little face; a small, plane surface; as, the facets of a
    diamond. [Written also {facette}.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) A smooth circumscribed surface; as, the articular
    facet of a bone.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) The narrow plane surface between flutings of a
    column.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) One of the numerous small eyes which make up the
    compound eyes of insects and crustaceans.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Facet \Fac"et\, v. t. [imp. & p. p. {Faceted}; p. pr. & vb. n.
   {Faceting}.]
   To cut facets or small faces upon; as, to facet a diamond.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 facet
   n 1: a distinct feature or element in a problem; "he studied
      every facet of the question" [syn: {aspect}, {facet}]
   2: a smooth surface (as of a bone or cut gemstone)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top