ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jokingly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jokingly-, *jokingly*, joking
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jokingly(adv) อย่างขบขัน, See also: อย่างตลก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Damned one now jokingly ahDamned one now jokingly ah Sex Is Zero (2002)
I say jokingly they did things like for example they wanted to take out the word cancer.พวกเขาก็ทำเรื่องตลก อย่างเช่น ต้องการให้เราเอาคำว่ามะเร็งออก The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบขำ ๆ[baēp kham-kham] (n, exp) EN: jokingly  FR: avec humour ; par amusement
ขำ ๆ[kham-kham] (adv) EN: jokingly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
jokingly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jokingly

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃらける[charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense [Add to Longdo]
冗談めかして[じょうだんめかして, joudanmekashite] (exp) jokingly; in the form of a joke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jokingly \Jok"ing*ly\, adv.
   In a joking way; sportively. Jole

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jokingly
   adv 1: in jest; "I asked him jokingly whether he thought he
       could drive the Calcutta-Peshawar express" [syn:
       {jokingly}, {jestingly}]
   2: not seriously; "I meant it facetiously" [syn: {facetiously},
     {jokingly}, {tongue-in-cheek}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top