ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

facete

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -facete-, *facete*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
facete(ฟะซีท') adj. ทะเล้น,ชอบเล่นตลก,ช่างรู้ -facetely adv., See also: faceteness n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Facetectomyการตัดผิวหน้ากระดูกในข้อหลังกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Faceted Classificationระบบการจัดหมู่แบบแฟเซ็ท
เป็นระบบจัดหมู่หนังสือแบบวิเคราะห์และสังเคราะห์ คือ แยกแง่มุมต่างๆ ของเนื้อหาพื้นฐาน ออกเป็นด้านต่างๆ หรือแง่มุมต่างๆ แล้วนำเอาแง่มุมหรือด้านต่างๆ ของเนื้อหาพื้นฐานมาสังเคราะห์เข้าเป็นเลขหมู่ ระบบจัดหมู่แบบนี้เป็นระบบจัดหมู่ที่ทันสมัย แต่ก็มีสัญลักษณ์ที่ยืดยาวไม่สู้สะดวกในการใช้ ตัวอย่างของระบบการจัดหมู่นี้ ได้แก่ ระบบโคลอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Faceted Classificationระบบการจัดหมู่แบบแฟเซ็ท
เป็นระบบจัดหมู่หนังสือแบบวิเคราะห์และสังเคราะห์ คือ แยกแง่มุมต่างๆ ของเนื้อหาพื้นฐาน ออกเป็นด้านต่างๆ หรือแง่มุมต่างๆ แล้วนำเอาแง่มุมหรือด้านต่างๆ ของเนื้อหาพื้นฐานมาสังเคราะห์เข้าเป็นเลขหมู่ ระบบจัดหมู่แบบนี้เป็นระบบจัดหมู่ที่ทันสมัย แต่ก็มีสัญลักษณ์ที่ยืดยาวไม่สู้สะดวกในการใช้ ตัวอย่างของระบบการจัดหมู่นี้ ได้แก่ ระบบโคลอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

CMU English Pronouncing Dictionary
FACETED    F AE1 S AH0 T IH0 D

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファセットシソーラス[, fasettoshiso-rasu] (n) {comp} faceted thesaurus [Add to Longdo]
ファセット分類体系[ファセットぶんるいたいけい, fasetto bunruitaikei] (n) {comp} faceted classification system [Add to Longdo]
江戸切り子;江戸切子[えどきりこ, edokiriko] (n) (See 切り子ガラス) type of faceted glass from Edo [Add to Longdo]
切り子ガラス;切子ガラス[きりこガラス, kiriko garasu] (n) cut glass; faceted glass [Add to Longdo]
多面[ためん, tamen] (n,adj-no) many-sided; multifaceted; (P) [Add to Longdo]
多面的[ためんてき, tamenteki] (adj-na) multifaceted; versatile [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファセットシソーラス[ふぁせっとしそーらす, fasettoshiso-rasu] faceted thesaurus [Add to Longdo]
ファセット分類体系[ファセットぶんるいたいけい, fasetto bunruitaikei] faceted classification system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Facete \Fa*cete"\, a. [L. facetus elegant, fine, facetious; akin
   to facies. See {Face}, and cf. {Facetious}.]
   Facetious; witty; humorous. [Archaic] "A facete discourse."
   --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]
 
      "How to interpose" with a small, smart remark,
      sentiment facete, or unctuous anecdote. --Prof.
                          Wilson.
   -- {Fa*cete"ly}, adv. -- {Fa*cete"ness}, n.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top