ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

facetiousness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -facetiousness-, *facetiousness*, facetiousnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
facetiousness (n) fˈəsˈiːʃəsnəs (f @1 s ii1 sh @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scherzhaftigkeit { f }facetiousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Facetious \Fa*ce"tious\, a. [Cf. F. fac['e]tieux. See
   {Faceti[ae]}.]
   1. Given to wit and good humor; merry; sportive; jocular; as,
    a facetious companion.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterized by wit and pleasantry; exciting laughter;
    as, a facetious story or reply. -- {Fa*ce"tious*ly}, adv.
    -- {Fa*ce"tious*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 facetiousness
   n 1: playful humor

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top