ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excisemen

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excisemen-, *excisemen*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Inform the Archivist, prepare for excisement.Αurоrа Ηоuѕе іѕ yоur hоmе nоw, Μr. Саvеndіѕh. Yоur ѕіgnаturе Cloud Atlas (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excisemen    (n) ˈɛksaɪsmən (e1 k s ai s m @ n)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exciseman \Ex*cise"man\, n.; pl. {Excisemen}.
   An officer who inspects and rates articles liable to excise
   duty. --Macaulay.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

excisemen

 


  

 
excisemen
 • (n) /'ɛksaɪsmən/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top