ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engage in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engage in-, *engage in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engage in(phrv) ทำให้เกี่ยวพันกับ, See also: ทำให้เข้าร่วม, ทำให้มีส่วนร่วมกับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've lied to me, you steal from me... you engage in an utterly immoral... selfish, arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.คุณโกหกฉัน ขโมยของของฉัน คุณทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นแก่ตัว หยิ่งยะโสทำอะไรไม่เห็นแก่ความรู้สึกของฉันเลย Junior (1994)
Ion drive will engage in T minus 10 minutes.-การขับเคลื่อนจะเริ่มในอีก 10 นาที Event Horizon (1997)
How do you engage in theแล้วทำไมคุณถึงเปลี่ยนเป็นแบบนี้ล่ะ Sex Is Zero (2002)
Special events, such as your senior prom place added pressure on young teens to lose their virginity and also engage in unprotected sex.เหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น งานเลี่ยงอำลารุ่น สถานการณ์ สถานที่รุมเร้า ที่จะทำให้สาวรุ่นเสียความเป็นหญิงพรหมจารี และนี่ คือผลพวงของการไม่ป้องกัน The Girl Next Door (2004)
Special events such as senior prom place added pressure on young teens to lose their virginity and engage in unprotected sex.ช่วงเวลาที่สำคัญๆ เช่น งานเลี้ยงอำลารุ่น สถานที่รุมเร้า เป็นใจ ให้วัยรุ่นเสียพรหมจารี ในการมีเซ็กซ์ที่ขาดการป้องกัน The Girl Next Door (2004)
All the survivors will engage in a General attack.ผู้ที่เหลือรอดอยู่ จะรวมพลเข้าโจมตี Letters from Iwo Jima (2006)
If we engage in a battle with the BuYeo Army while crossing the border, we'll have to go to war with BuYeo too.ถ้าเราต่อสู้กับกองทัพพูยอ ในขณะที่ข้ามเขตแดน เราจะต้องทำสงครามกับพูยอด้วย The Book of the Three Hans (2006)
I'll use some colorful vernacular and if necessary, you'll engage in fisticuffs.ฉันจะใช้ภาษาท้องถิ่นอย่างมีสีสัน และถ้าจะเป็นนายก็จะร่วมในการชกมวย American Duos (2007)
i'm sorry. it's like she can't engage in what's going on.ผมขอโทษด้วย มันเหมือนกับว่า เธอไม่สามารถเผชิญหน้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ The Instincts (2008)
How could I dare engage in mendacity in your presence?ข้าจะกล้าพูดเท็จต่อหน้าท่านได้อย่างไร? The Kingdom of the Winds (2008)
We therefore urge this IWC to grant their basic request for them to engage in whaling.สามารถเรียนรู้ที่จะพูดคุยกันได้หรือไม่ พวกเราใช้เงินไปหลายพันล้านเหรียญ ในการส่งสัญญาณขึ้นไปบนฟ้า The Cove (2009)
Maybe engage in something a little more... stimulating?บางที ร่วมกัน ทำอะไรนิดหน่อย ที่ตื้นเต้น Chuck Versus the Suburbs (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
engage inA number of student announced their readiness to engage in the contest.
engage inDo you engage in any sport?
engage inHe wants to engage in business.
engage inI'd like to engage in foreign trade in the future.
engage inI'd like to engage in foreign trade in the future. [ M ]
engage inIf you engage in espionage work for a foreign power, you are selling your country down the river.
engage inI have no time to engage in gossip.
engage inI have no time to engage in political activity.
engage inI would like to engage in foreign trade in the future.
engage inJapan will soon start to engage in the exploration of the universe.
engage inOthers engage in volunteer work.
engage inShe wants to engage in teaching.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกอบการ(v) engage in business, See also: invest, run, manage, Syn. ประกอบกิจการ, Example: องค์กรชุมชนมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การดำเนินธุรกิจหรือประกอบการต่างๆ เพื่อให้เกิดกำไร, Thai Definition: ดำเนินกิจการ
มีเพศสัมพันธ์(v) engage in sexual intercourse, See also: copulate, have sex, have sexual relations, Syn. กระทำกามกิจ, ร่วมประเวณี, ร่วมเพศ, ร่วมรัก, เสพเมถุน, หลับนอน, สมพาส, เสพสังวาส, สังวาส, เย็ด, Example: เธอมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนชายไม่เลือกหน้าและอยู่กันอย่างเปิดเผย, Thai Definition: ได้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นสามีหรือภรรยา
งัดข้อ(v) arm-wrestle, See also: engage in arm wrestling, Example: ถ้าต้องงัดข้อกันเมื่อไหร่ รับรองได้เลยว่าเธอแพ้ฉันแน่ๆ, Thai Definition: เกร็งแขนขัดกัน แล้วออกกำลังกดให้แขนอีกฝ่ายหนึ่งล้มลง
ทำมาค้าขาย(v) trade, See also: engage in trade, do business, Syn. ประกอบการค้า, ค้าขาย, Example: ไทยทำมาค้าขายกับจีน โดยไทยจัดอยู่ในอันดับ 8 ของคู่ค้ากับจีนทั้งหมด
ซ้อมรบ(v) maneuver, See also: engage in military exercise, Example: ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ทรงซ้อมรบเสือป่าในบริเวณจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงอยู่เป็นประจำ, Thai Definition: ทดลองรบ
โซรมโรม(v) engage in a hand-to-hand combat, See also: unite in fighting, Syn. รุมรบกัน
โซรมโรม(v) engage in a hand-to-hand combat, See also: unite in fighting, Thai Definition: รุมรบกัน
ตีสองหน้า(v) engage in double-dealing, See also: be two-faced, be double-faced, be hypocritical, Thai Definition: ทำให้ 2 ฝ่ายต่างเข้าใจผิดว่าเป็นพวกตน, เข้าด้วยทั้งสองพวก, Notes: (สำนวน)
เสพสังวาส(v) copulate, See also: engage in sexual intercourse, sleep together, Syn. ร่วมประเวณี, ร่วมเพศ, ร่วมรัก, เสพเมถุน, สมสู่, Example: หญิงพรหมจารีที่จะเข้าพิธีแต่งงานในสมัยโบราณนิยมไปขอความกรุณากษัตริย์ หรือนักบวช ให้ช่วยเสพสังวาส เพื่อทำลายพรหมจรรย์ แล้วจึงกลับไปหาสามีของตน, Thai Definition: การร่วมประเวณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้กำลัง[chai kamlang] (v, exp) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle  FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ดำเนินการ[damnoēnkān] (v) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement  FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ค้าปลีก[khā plīk] (v) EN: retail ; engage in retail trade  FR: vendre au détail ; vendre à la pièce
ค้าส่ง[khā-song] (v) EN: engage in wholesale trade
ผูกเวร[phūk wēn] (v) EN: hold grudge against ; seek revenge ; bear someone a grudge ; start a feud with ; enter into a feud ; engage in endless retributions
ประจัญบาน[prajanbān] (v) EN: fight ; battle ; confrontengage in a hand-to-hand fight ; join battle  FR: combattre
ประกอบการ[prakøpkān] (v) EN: engage in business ; invest ; run ; manage  FR: entreprendre
ประกอบธุรกิจ[prakøp thurakit] (v, exp) EN: run a business ; do business ; manage a business ; engage in business  FR: diriger une affaire
รบพุ่ง[rop phung] (v, exp) EN: battle ; fight ; combat ; make war ; engage in battle ; fight a battle  FR: combattre ; livrer bataille
สู้รบ[sūrop] (v) EN: fight ; battle ; engage in combat  FR: combattre ; engager l'action

Japanese-English: EDICT Dictionary
戦う(P);闘う(P)[たたかう, tatakau] (v5u, vi) to fight; to battle; to combat; to struggle against; to wage war; to engage in contest; (P) #3,869 [Add to Longdo]
携わる[たずさわる, tazusawaru] (v5r, vi) (See 従事) to engage in; to participate; to take part; (P) #11,582 [Add to Longdo]
打つ[ぶつ, butsu] (v5t, vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P) #11,867 [Add to Longdo]
取り組む(P);取っ組む;取組む[とりくむ(取り組む;取組む)(P);とっくむ(取っ組む;取組む), torikumu ( torikumu ; torikumu )(P); tokkumu ( totsu mu ; torikumu )] (v5m, vi) to tackle; to wrestle with; to engage in a bout; to come to grips with; to make effort; to strive for; to deal with; (P) #12,531 [Add to Longdo]
レズる[rezu ru] (v5r) to engage in lesbian sexual activity [Add to Longdo]
口角泡を飛ばす;口角あわを飛ばす[こうかくあわをとばす, koukakuawawotobasu] (exp, v5s) to engage in a heated discussion [Add to Longdo]
骨を埋める[ほねをうずめる, honewouzumeru] (exp, v1) to die in (a foreign land); to engage in something until death comes; to do something for the rest of one's life [Add to Longdo]
春をひさぐ;春を鬻ぐ;春を販ぐ[はるをひさぐ, haruwohisagu] (exp, v5g) (See 春を売る) to engage in prostitution [Add to Longdo]
勇猛精進[ゆうみょうしょうじん, yuumyoushoujin] (n, vs) engage in ascetic practices with dauntless spirit [Add to Longdo]
話に花が咲く[はなしにはながさく, hanashinihanagasaku] (exp, v5k) to reminisce; to engage in a lively conversation; to discuss mutual interests [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top