Search result for

ค้าขาย

(45 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค้าขาย-, *ค้าขาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้าขาย[V] trade, See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, vend, commerce, exchange, Syn. ค้า, ขาย, จำหน่าย, ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ทำการค้า, Example: คนจีนแล่นเรือสำเภาบรรทุกสินค้าจากกรุงเทพฯ มาจอดที่หมู่บ้านสมอเรียงเพื่อค้าขายและซื้อไม้มะค่าบรรทุกกลับกรุงเทพฯ, Thai definition: ทำมาหากินในทางซื้อขาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค้าขายก. ทำมาหากินในทางซื้อขาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hope to make a good sale on this trip so I can buy you new equipmentsออกเดินทางเที่ยวนี้ หากข้าค้าขายได้กำไรดี ข้าอาจมีเงินซื้อเครื่องเขียนดีๆให้เจ้า Portrait of a Beauty (2008)
He's still trading with the Rus.เขายังออกค้าขายกับพวกรัส Outlander (2008)
You know, Outlander... we trade in every direction for a thousand miles.เจ้ารู้มั้ย คนต่างถิ่น.. เราค้าขายในทุก ๆ ทิศ ไปเป็น พัน ๆ ไมล์ Outlander (2008)
That she may be traded like cattle for the advancement and amusement of men?เพื่อให้ถูกค้าขายเหมือนวัวควายน่ะรึ? สำหรับความก้าวหน้า และความบันเทิงของบุรุษงั้นหรือ? The Other Boleyn Girl (2008)
I mean the roadside bombings, the assassination of Iraqi police the kidnappings, the crowded marketplaces and innocent families that have been wiped off the face of the Earth.ผมหมายถึงระเบิดข้างถนน การลอบยิงตำรวจ การลักพาตัว การค้าขายที่พังพินาศ คนบริสุทธิ์ต้องล้มตาย หรือไม่ก็พลัดพรากจากกัน Body of Lies (2008)
He deals with the mafia at the Far East underground market once a month.ทำการติดต่อค้าขายกับมาเฟียที่เอเซีย และตลาดมืดเดือนละ 1 ครั้ง Death Note: L Change the World (2008)
Yes.การค้าขายกับพวกตะวันตกนั้น มีเสียงคัดค้านอย่างมาก Goemon (2009)
Trading of goods from the southern barbarians is strictly prohibited.หากเราทำเพิกเฉย แล้วค้าขายต่อไป เกรงว่าเหล่าข้าราช จะไม่พอใจท่าน Goemon (2009)
What?ปลูกข้าวหรือค้าขายไม่ได้หรอก Goemon (2009)
And in addition to the nationwide PR campaign we propose that all retail outlets charge a nominal fee for plastic bags.และสืบเนื่องจากโครงการ.. ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ เราขอเสนอให้ร้านค้าขายปลีกทั้งหมด.. Invictus (2009)
Not to mention interspecies prostitution, and they also dealt in alien weaponry.นี่ยังไม่ได้กล่าวถึง โสเภณีที่หากินกับพวกต่างดาว และพวกเขาก็ค้าขายอาวุธสงครามกับพวกต่างดาวด้วย District 9 (2009)
Because if I'm right and tolken was involved, then someone in my department may be trying to stonewall my investigation.เมียของชายคนนึงถูกฆ่า เพื่อปกป้องการลงทุนของคุณ แล้วบริษัทที่คุณค้าขายด้วยก็วางยาคนเป็นพัน\ เพื่อให้คุณได้กำไร Trust Me (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้าขาย[v.] (khākhāi) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange   FR: commercer ; faire des affaires

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deal in[PHRV] ค้าขาย, See also: ค้าเกี่ยวกับ, Syn. trade in
deal[VT] ติดต่อธุรกิจ, See also: ค้าขาย, ตกลงซื้อขาย, ทำความตกลง, ทำการติดต่อ, Syn. business deal, do business, trade
merchandise[VT] ค้าขาย, See also: ส่งเสริมการขาย, วางแผนการขาย, Syn. market, peomote, ditribute
merchandize[VT] ค้าขาย, See also: ส่งเสริมการขาย, วางแผนการขาย, Syn. market, peomote, ditribute
overtrade[VI] ค้าขายเกินกำลัง, See also: ทำค้าขายเกินความสามารถ
trade[VI] ค้าขาย, See also: ทำการตกลงซื้อขาย
traffic[VI] ค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย, See also: ลักลอบค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boatman(โบท'เมิน) n. ผู้ชำนาญทางเรือ,ผู้ค้าขายเกี่ยวกับเรือ, See also: boatmanship n.
chandler(แชนดฺ'เลอะ) n. พ่อค้าเทียนไข (สบู่) ,พ่อค้าขายของชำ
corn chandlern. พ่อค้าขายข้าวปลีก
deal(ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย
dicker(ดิค'เคอะ) v..n. (การ) แลกเปลี่ยน,ค้าขายสินค้าที่แลกเปลี่ยนกัน,จำนวน 10, Syn. bargain
embargo(เอมบาร์'โก) {embargoed,embargoing,embargos} n. การห้ามเรือเข้าหรือออกจากท่า,การห้ามค้าขายระหว่างประเทศ,การห้ามส่งสินค้าไปยังประเทศหนึ่ง,การห้าม,คำสั่งห้ามค้าขาย vi. สั่งห้ามเรือสินค้าเข้าหรือออกจากท่า,สั่งห้ามค้าขายกับประเทศหนึ่ง คำที่มีความหมายเหมือ
factoring(แฟค' เทอริง) n. การทำการค้าขายแทนบริษัท
fishmonger(ฟิช'มองเกอะ,-มังเกอะ) n. คนขายปลา,พ่อค้าขายปลา
fort(ฟอร์ท) n. ป้อม,ป้อมปราการ,แหล่งค้าขาย
furriery(เฟอ'รีเออรี) n. ธุรกิจการค้าขายหนังขนสัตว์,การทำเสื้อผ้าหนังขนสัตว์

English-Thai: Nontri Dictionary
barter(n) การแลกเปลี่ยนสินค้า,การค้าขาย,การแลกเปลี่ยน
coaster(n) เรือยามฝั่ง,เรือค้าขายตามฝั่งทะเล,ถาดรองแก้ว
commerce(n) การค้าขาย,การค้า,การพาณิชย์,วงการค้า
commercial(adj) เกี่ยวกับการค้าขาย,เชิงพาณิชย์,เชิงการค้า
deal(vi,vt) เกี่ยวข้อง,ติดต่อด้วย,จำหน่าย,แจก,แบ่งปัน,ปฏิบัติ,ค้าขาย,จัดการ
handle(vt) จับ,แตะ,ใช้,ควบคุม,ปฏิบัติ,จัดการ,ค้าขาย
jobber(n) พ่อค้าขายส่ง,ผู้ขายหุ้น,ผู้ทำงานเหมา
merchant(n) พ่อค้า,ผู้ค้าขาย,เจ้าของร้าน
retailer(n) พ่อค้าขายปลีก
speculate(vt) ค้าขาย,หมุนเงิน,เก็งกำไร

German-Thai: Longdo Dictionary
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ค้าขายที่ตลาดหรือที่ตลาดหุ้น, See also: S. verkaufen
Handel treibenทำธุรกิจ, ค้าขาย, ทำการค้าขาย
Einzelhandelskette(n) |die, pl. Einzelhandelketten| ร้านค้าขายปลีกในเครือหรือกลุ่มบริษัทเดียวกัน ตัวอย่าง ร้าน 7-11 เช่น In den Filialen der Einzelhandelskette Lidl wird ab kommenden Montag ein PC angeboten.; Die Einzelhandelsketten Lidl und Kaisers wollen im Herbst 2008 in den Verkauf von Fairtrade-Textilien einsteigen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top