ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elen

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elen-, *elen*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elenchus(อีเลง'คัส) n. การปฎิเสธ,การพิสูจน์ว่าไม่จริง,การลบล้าง, See also: elenctic adj. -pl. elenchi)
coelenteraten. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่นปลาดาว หินปะการัง
delensionn. การเอียงลาด,ทางเอียงลาด,การเคลื่อนที่ลง,การเสื่อมลง
helen(เฮล'เลิน) n. หญิงสาวสวยที่ทำให้เกิดสงครามTrojan War., Syn. Helen of Troy
paraselene(แพระซิลีน') n. พระจันทร์เทียม
relent(รีเลนทฺ') vi.,vt. (ทำให้) ผ่อนคลาย,บรรเทา,ยกโทษ, See also: relentingly adv., Syn. soften,weaken
relentless(รีเลนท'ลิส) adj. ไม่ผ่อนผัน,ไม่ยอมผ่อนปรน,ไม่ปรานี,ไม่ไว้หน้า,ทรหด,บึกบึน,ไม่ระย่อ, See also: relentlessly adv. relentlessness n., Syn. unremitting
unrelenting(อันรีเลน'ทิง) adj. ไม่ยอม,ไม่อ่อนข้อ,ยึดมั่น., See also: unrelentingly adv. unrelentingness n., Syn. adamant
wavelengthn. ความยาวคลื่น, Syn. wave length

English-Thai: Nontri Dictionary
relent(vi) อ่อนข้อ,อ่อนลง,บรรเทา,ผ่อนผัน,กรุณา
relentless(adj) ไม่ยอมอ่อนข้อ,กระด้าง,ฉกรรจ์,ทรหด,บึกบึน
unrelenting(adj) ใจร้าย,ยึดมั่น,ไม่อ่อนข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงคลื่น[n. exp.] (chūang khleūn) EN: wavelength   FR: longueur d'onde [f]
ความยาวคลื่น[n. exp.] (khwām yāo khleūn) EN: wavelength   FR: longueur d'onde [f]
อ่อนข้อ[v.] (ønkhø) EN: yield ; relent ; submit ; capitulate ; make a concession   
ผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน[n. exp.] (phīseūa hāng ting cha-øn) EN: Black and White Helen   
ผีเสื้อหางติ่งเฮเลน[n. exp.] (phīseūa hāng ting Hēlēn) EN: Red Helen   
รส[n.] (rot) EN: taste ; flavour = flavor (Am.) ; savour = savor (Am.) ; smack ; tang   FR: goût [m] ; saveur [f] ; parfum [m] ; relent [m] ; odeur [f]
รสชาติ[n.] (rotchāt) EN: taste ; smack ; flavour = flavor (Am.) ; savour ; relish ; gustation ; savour = savor (Am.)   FR: saveur [f] ; goût [m] ; relent [m] ; appétit [m]
ซีลีเนียม[n.] (sīlīnīem) EN: selenium   FR: sélénium [m]
ยกโทษ[v.] (yok thōt) EN: forgive ; pardon ; let off ; excuse ; condone ; remit ; relent ; exculpate   FR: pardonner ; gracier ; excuser ; disculper

CMU English Pronouncing Dictionary
ELENA EH1 L AH0 N AA0
ELENA EH2 L EY1 N AA0
ELENE EH1 L IY0 N
ELENA'S EH1 L AH0 N AA0 Z
ELENORE EH1 L IH0 N ER0
ELENBAAS EH1 L IH0 N B AA0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Elena (n) ɛlˈɛɪnə (e l ei1 n @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃琳娜[Āi lín nà, ㄞ ㄌㄧㄣˊ ㄋㄚˋ, ] Elena (name), #252,458 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
elend(adj adv) หดหู่, เศร้าสร้อย, ไม่มีความสุข เช่น Ich fühle mich heute elend. วันนี้ผมรู้สึกหดหู่จัง, See also: S. traurig, unglücklich, verzweifelt,
Elend(n) |das, nur Sg.| ความเดือดร้อน, ความลำบาก, ความเสียใจ, ความทุกข์ เช่น das Elend der Kinder in der dritten Welt = ความยากจน, ความลำบากของเด็กๆในประเทศโลกที่สาม
spielenเล่น |spilete, gespielt|
vielen, See also: viele
erzielen(vt) |erzielte, hat erzielt, etw.(A)| บรรลุเป้าหมาย, ประสบผลสำเร็จ, ไปถึง เช่น Mit dieser Methode erzielen Sie Fortschritte rasch. ด้วยวิธีนี้ คุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว , See also: S. erfüllen, erreichen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elend {n}; Not {f}; Misere {f}misery [Add to Longdo]
Elend {n}; Not {f}calamity [Add to Longdo]
Elend {n}squalor [Add to Longdo]
Elend {n}unhappiness [Add to Longdo]
Elend {n}woefulness [Add to Longdo]
Elend {n}wretchedness [Add to Longdo]
Elend {n}calamitousness [Add to Longdo]
Elendsindex {m}misery index [Add to Longdo]
Elendsviertel {n} | Elendsviertel {pl}slum | slums [Add to Longdo]
Elendsviertel {n}shanty town [Add to Longdo]
elend {adj}miserable [Add to Longdo]
elend; verächtlich; erniedrigt {adj}abject [Add to Longdo]
elend {adj}calamitous [Add to Longdo]
elend {adv}calamitously [Add to Longdo]
elend {adv}miserably [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
びしびし[, bishibishi] (adv) (on-mim) stickily; relentlessly [Add to Longdo]
スキャット・ファーガス;スキャットファーガス;パプア[, sukyatto . fa-gasu ; sukyattofa-gasu ; papua] (n) Selenotoca papuensis (species of Western Pacific scat known in Sulawesi and Papua New Guinea) [Add to Longdo]
セレニウム[, sereniumu] (n) (See セレン) selenium [Add to Longdo]
セレン[, seren] (n) selenium (Se) (ger [Add to Longdo]
セレン化亜鉛[セレンかあえん, seren kaaen] (n) zinc selenide [Add to Longdo]
セレン酸[セレンさん, seren san] (n) selenic acid [Add to Longdo]
セレン整流器[セレンせいりゅうき, seren seiryuuki] (n) selenium rectifier [Add to Longdo]
セントヘレナバタフライフィッシュ[, sentoherenabatafuraifisshu] (n) Saint Helena butterflyfish (Chaetodon sanctaehelenae) [Add to Longdo]
タカ蓬;タカ艾[タカよもぎ;タカヨモギ, taka yomogi ; takayomogi] (n) (uk) Artemisia selengensis [Add to Longdo]
テングチョウチョウウオ[, tenguchouchouuo] (n) yellow-dotted butterflyfish (Chaetodon selene) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
中心波長[ちゅうしんはちょう, chuushinhachou] centre wavelength [Add to Longdo]
波長[はちょう, hachou] wavelength [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top